Til hovedinnhold

Årsmøte

28.januar Kinosalen i Trivselhagen

19.01.2021
Sist oppdatert: 14.04.2021

Årsmøte 28 januar 2021 kl. 19.00

Kinosalen i Trivselshagen.

Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av sakliste
 • Konstituering – val av møteleiar, sekretær og 2 til å skrive under protokollen.
 • Godkjenning av årsmeldingar frå styret 2020
 • Godkjenning av rekneskap 2020
 • Budsjett 2021
 • Godkjenning av handlingsplan
 • Val etter vedtektene
 • Val av ny valnemnd
 • Val av 2 stk. til rep.skap/fylkesmøte i Fagforbundet
 • Sak frå styret.

 

Ein Årsmøtegjest frå fylkesstyret.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmar, men p.g.a korona/ må eg be om påmelding innan 26.januar.

Påmelding til Bjørg –Vigdis N. Sivertsen tlf. 950 79 600 eller send SMS.

P:S Møte kan bli avlyst på kort varsel p.g.a. korona.

Vi vil følge smittevernreglane.

P.g.a. korona blir det berre kaffi/te servering.

 

Med helsing

Styret i Fagforbundet avd. 297 Gloppen.

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?