Til hovedinnhold

Fagforbundsveka sommaren 2021

29.06.2021 av Tone-Kristin Morken
Sist oppdatert: 01.07.2021

I godt over eit år har vi levd med omfattande tiltak for å hindre smittespreding av covid-19. Ei av yrkesgruppene som verkeleg har stått på for å halde smitten unna, er reinhalderane. Under Fagforbundsveka valde vi difor å dele ut ei lita helsing og ein STOR takk til alle våre medlemmer innan reinhald. Vi set stor pris på arbeidet de gjer.

På bildet: Ein av våre flotte medlemmer, Abraham Johnny mottek helsing ifrå Fagforbundet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?