Til hovedinnhold

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte-149042

Ruth Fuglestrand Tillitsvald for våre medlemmar i Breim barnehage

12.11.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

Navn: Ruth Fuglestrand

Tillitsvald sidan: Eg kan ikkje huske når eg vart tillitsvald, men eg har hatt vervet i lang tid.

Fortell litt om deg sjølv: Eg er 62 år, gift og mor til tre born. Eg har fire barnebarn, eit bonus, og den fjerde er på veg. Eg har ingen særskild hobby, men er glad i å gå på tur. Eg er og verneombod i Breim barnehage.

Kvifor vart du tillitsvald?  Det var ingen andre som ville ta på seg vervet.

Kva opptek deg som tillitsvald? Eg vil gjere mitt beste for medlemmane.

Kva er den viktigaste lærdomen du har gjort deg som tillitsvald? Eg har fått sette meg inn i mange kjekke ting.

Tusen takk Ruth for den innsatsen du legg ned for våre medlemmar, det set vi stor pris på.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?