Nyheter

Arbeidsforholdene for ansatte i brukerrettede velferdstjenester

Dette er et brev som Fagforbundet ved leder Mette Nord, har sendt til statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2022

KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal deler årlig ut en arbeidsmiljøpris. Prisen for 2022 blir delt ut på Arbeidsmiljøkonferansen i Molde den 30. – 31. mars 2022.

Uttalelse om fagskoleutdanning

På representantskapsmøtet 27. - 28. oktober ble det vedtatt en uttalelse der vi krever innføring av fagskoleutdanning i barnehage og skole.

Det er nå mulighet til å søke om opptak til deltidsstudiet "ledelse og digitalisering" på Høgskolen i Innlandet

Dette studiet er på 30 studiepoeng og er heldigitalt. Studiet har oppstart i september og er gratis for våre medlemmer.

Ferieoversikten til regionskontoret

Her er en oversikt over sommerferien til de ansatte og frikjøpte på regionskontoret.

LO kommune ble enig med KS i kommuneoppgjøret, dermed ingen streik.

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Fagforbundet tar ut ytterligere 397 medlemmer i streik

Hvis forhandlingene mellom Fagforbundet og KS resulterer i brudd vil det bli tatt ut ytterligere 397 medlemmer i streik i Møre og Romsdal fra 1. juni 2021.

Fagforbundet tar ut 182 medlemmer i streik i kommuneoppgjøret i Møre og Romsdal

Hvis ikke det blir enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KS vil det bli tatt ut 182 medlemmer i streik i Møre og Romsdal fra 27. mai 2021.

Alle skal med i lønnsoppgjøret!

Lønnsoppgjørene for 2021 er i full gang og vi har fått et resultat i frontfaget med ei ramme på 2,7 prosent i lønnstillegg.

Vartdal Helsetun fikk arbeidsmiljøprisen 2021

Under arbeidsmiljøkonferansen 21. april var en av programpostene utdeling av arbeidsmiljøprisen 2021. I år ble det Vartdal helsetun i Ørsta kommune som fikk prisen.

Invitasjon til Arbeidsmiljøkonferansen 21. april 2021

Konferansen arrangeres i år som en heldigital konferanse med svært gode innledere. Konferansen har tittelen "Et bærekraftig arbeidsliv"

Arbeidsmiljøprisen 2021

Det inviteres nå til å sende inn forslag til hvem som skal få arbeidsmiljøprisen i 2021. Prisen deles ut på arbeidsmiljøkonferansen som arrangeres 21. april 2021.

Webinar om tariffoppgjøret i tariffområde PBL

Dette ble gjennomført som digitalt informasjonsmøte 16. oktober, men kan sees også i ettertid.

Tariffoppgjøret 2020 og status innenfor de ulike tariffområdene

Her er viktige datoer om når det er forhandlinger i tariffavtaler Fagforbundet er part i.

Einar Gerhardsens bok "Tillitsmannen" foreligger nå i digital utgave

Boka er et flott hjelpemiddel for alle tillitsvalgte