Til hovedinnhold

Nyheter

Fotballer som brukes i Toppserien Kvinner 2023, deles ut til lokale jentelag.

#Alle jenter på bana

Stig Eivin Meisal er leder for Fagforbundet Ålesund og er opptatt av å støtte lokal jentefotball. Engasjementet har blant annet bidratt til at prosjektet #Alle jenter på bana, har fått mange nye fotballer å bruke denne sommeren.

Minstelønn

I Norge er det ingen generell lovfestet minstelønn, med unntak for ansatte i ni bransjer. Formålet med minstelønn i de aktuelle ni bransjene, er å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Turnuskalkulator

Fagforbundets turnuskalkulator er et nyttig verktøy som nå er tilgjengelig. Kalkulatoren beregner reduksjon i arbeidstid per uke og ny ukentlig arbeidstid.

Datoer for årsmøter i fagforeningene i 2023

Her er en oversikt over tidspunktene for årsmøtene til fagforeningene i Møre og Romsdal i 2023.

Endringer i arbeidsmiljøloven om retten til heltid

Fra 1.1.2023 kommer det endringer i arbeidsmiljøloven om heltid.

Endringer i satsene for kjøregodtgjørelse

Fra 1. januar 2023 øker satsene i statens reiseregulativ.

Deltakere på fase 2 kurs i Møre og Romsdal våren 2022

22 deltakere gjennomførte nylig fase 2 kurs

Årets første fase 2 kurs ble arrangert 4. - 8. april og 2. - 6. mai.

Arbeidsforholdene for ansatte i brukerrettede velferdstjenester

Dette er et brev som Fagforbundet ved leder Mette Nord, har sendt til statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet

Uttalelse om fagskoleutdanning

På representantskapsmøtet 27. - 28. oktober ble det vedtatt en uttalelse der vi krever innføring av fagskoleutdanning i barnehage og skole.

Representantskapsmøtet ble gjennomført 27. - 28. oktober 2021

Det er nå mulighet til å søke om opptak til deltidsstudiet "ledelse og digitalisering" på Høgskolen i Innlandet

Dette studiet er på 30 studiepoeng og er heldigitalt. Studiet har oppstart i september og er gratis for våre medlemmer.

Ferieoversikten til regionskontoret

Her er en oversikt over sommerferien til de ansatte og frikjøpte på regionskontoret.

LO kommune ble enig med KS i kommuneoppgjøret, dermed ingen streik.

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Fagforbundet tar ut ytterligere 397 medlemmer i streik

Hvis forhandlingene mellom Fagforbundet og KS resulterer i brudd vil det bli tatt ut ytterligere 397 medlemmer i streik i Møre og Romsdal fra 1. juni 2021.

Fagforbundet tar ut 182 medlemmer i streik i kommuneoppgjøret i Møre og Romsdal

Hvis ikke det blir enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KS vil det bli tatt ut 182 medlemmer i streik i Møre og Romsdal fra 27. mai 2021.

Alle skal med i lønnsoppgjøret!

Lønnsoppgjørene for 2021 er i full gang og vi har fått et resultat i frontfaget med ei ramme på 2,7 prosent i lønnstillegg.

Vartdal Helsetun fikk arbeidsmiljøprisen 2021

Under arbeidsmiljøkonferansen 21. april var en av programpostene utdeling av arbeidsmiljøprisen 2021. I år ble det Vartdal helsetun i Ørsta kommune som fikk prisen.

Invitasjon til Arbeidsmiljøkonferansen 21. april 2021

Konferansen arrangeres i år som en heldigital konferanse med svært gode innledere. Konferansen har tittelen "Et bærekraftig arbeidsliv"

Fagforbundet Herøy har hatt utdeling av gullnåler for å ha vært tillitsvalgt i 20 år

Arbeidsmiljøprisen 2021

Det inviteres nå til å sende inn forslag til hvem som skal få arbeidsmiljøprisen i 2021. Prisen deles ut på arbeidsmiljøkonferansen som arrangeres 21. april 2021.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?