Styret i Fagforbundet Innlandet

Navn
Helene Harsvik Skeibrok
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 93618191
Epost
Epost: helene.skeibrok@fagforbundet.no
Navn
Jon - Inge Hagebakken
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 99474435
Epost
Epost: jihaggi@msn.com
Navn
Marthe Ingeborg Myhre
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 45513017
Epost
Epost: marthe.ingeborg.myhre@fagforbundet.no
Navn
Håkon Tosterud
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95966865
Epost
Epost: htosterud@gmail.com
Navn
Bjørg Vollan Rydjord
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97693143
Epost
Epost: bvrydjord@gmail.com
Navn
Else Karin Jakobsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91553661
Epost
Epost: else.karin.jakobsen@fagforbundet.no
Navn
Turid Granum
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 41609369
Epost
Epost: turid.granum@fagforbundet.no
Navn
Alexander Dahl
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95165006
Epost
Epost: alexda12@hotmail.com
Navn
Anders Kollmar-Dæhlin
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91650685
Epost
Epost: and@fagforbundet.no