Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for oktober

Fagforbundets 5. ordinære landsmøte er gjennomført og landskonferansene står for tur. Det er streik i private barnehager og fare for det samme i oppgjøret for dyrepleiere og klinikkassistenter. Det er med andre ord mye som skjer. Her er uansett fagforeningens nyhetsbrev for oktober.

22.10.2022 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 22.10.2022

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om

 • Ekstraordinært årsmøte iu.jpeg
 • Fagforbundet i streik
 • Billigere å være medlem
 • Verving
 • Yrkesseksjonsarbeid
 • Tariff 2022
 • Gjør noe lurt – velg tillitsvalgt på jobben
 • Ungdomsarbeid
 • Pensjonistarbeid
 • Lokalpolitikk 
 • Medlemsfordeler
 • Solidaritetsarbeid
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Aktuelt 

 

Ekstraordinært årsmøte

Styret i fagforeningen har vedtatt at det skal innkalles til et ekstraordinært årsmøte.Paragraf.jpeg

Møtet innkalles med hjemmel i Fagforbundets vedtekter §11.3.9 som sier: Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret, eller minst 25 % av medlemmene, forlanger det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som har vært foranledningen til innkallingen. Slikt årsmøte kan innkalles med 7 dagers varsel.

Møtet skal være torsdag 27. oktober klokken 1830 i lokalene til Fagforbundet Vestland (Lars Hilles gate 20, 6. etasje)

Like i etterkant at årsmøtet blir det medlemsmøte med Sparebank1 SR-Bank som vil informere om medlemsfordelene i LOfavør.

Innkalling er sendt i egen e-post til alle medlemmer. Innkallingen finner du her.

 

Billigere medlemskap for yrkesaktive medlemmer

På Fagforbundets landsmøte sin første dag (mandag 17. oktober) ble saken om kontigent behandlet. Resultatet ble at kontigenten for yrkesaktive medlemmer ble justert ned fra dagens 1,45% av bruttolønn til 1,20%.

Det betyr at det blir billigere å være medlem, samtidig som det krever at vi blir enda flere yrkesaktive medlemmer for å kunne fortsette med samme aktivitetsnivå.

Alt om landsmøtet finner du her.

 

Fagforbundet er i streik

Det ble ikke enighet mellom arbeidsgiverorganisasjonen PBL og Fagforbundet i meklingen om ny bakgrunn.pngtariffavtale for barnehageansatte.

Medlemmer som blir berørt av streiken får direkte beskjed fra fagforeningen.

Du finner alt om streiken her.

 

Verving

På en arbeidsplass er alle yrkene viktige for at driften skal gå rundt. Når man anerkjenner hverandres kompetanse og bidrag inn i helheten blir også tjenestene man leverer bedre. Derfor organiserer Fagforbundet de aller fleste yrkene på arbeidsplassen din. Kjenner du noen som er uorganisert? Spør om de vil bli med i Fagforbundet. Du kan registrere de her.

Det handler om å tørre å spørre.

Husk at du også får vervepremie når du verver noen. Hvilke vervepremier du kan velge mellom kan du se her.

For at Fagforbundet skal opprettholde og styrke sin tariffmakt er vi avhengig av flere yrkesaktive medlemmer. Det er den den organisasjonen som har flest medlemmer som kommer først til forhandlingsbordet. Ettersom Fagforbundet er opptatt av å løfte hele laget, er det viktig at vi er i den posisjonen.

 

Yrkesseksjonsarbeid

Det er en av de fire yrkesfaglige seksjonene som ivaretar medlemmene sine behov knyttet til faglig utvikling og yrkespolitisk påvirkningsarbeid.

Når Fagforbundets landsmøte nå er avsluttet så står Landskonferansene for tur. 1.-3. november avholdes Fagforbundets 5. ordinære Landskonferanse. Det er yrkesseksjonene sine høyeste organer og da vedtas det hva yrkesseksjonene skal jobbe med i den kommende landsmøteperioden.

Du finner alt om landskonferansene her.

Om du har innspill til ting som bør tas opp, eller forslag til yrkesfaglige tilbud/tema som vi burde arrangere, så kan du ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene:

 

Tariff 2022:

Alt om lønnsoppgjøret finner du her.

 Gjør noe lurt – velg tillitsvalgt på jobben 

De fleste medlemmene i Fagforbundet Bergen har en plasstillitsvalgt de kan henvende seg til
dersom de trenger hjelp eller lurer på noe. Tillitsvalgte har et stort apparat i ryggen som kan bistå ved behov. Imidlertid har vi arbeidsplasser hvor det dessverre ikke er en tillitsvalgt på plass.

Dersom dere på din arbeidsplass ikke har valgt en tillitsvalgt (og dere har tariffavtale) så er det en sterk oppfordring om å gjennomføre valg. Da må noen være villig til å påta seg oppgaven. Du kan lese mer om dette med å være tillitsvalgt her.

Om du har spørsmål til dette, kan du sende en e-post til Anders på leder@fagforbundet-bergen.no eller ta kontakt på telefon 411 02 444

 

 Ungdomsarbeid

Alle unge medlemmer (de under 30 år) er også medlem i Fagforbundet Ung, som er Fagforbundet sin ungdomsorganisasjon. Du finner info om hva de jobber med her.

Om du ønsker å dra i gang aktivitet for unge medlemmer, eller du ønsker å engasjere deg i ungdomsarbeidet, så er du velkommen til å ta kontakt med ungdomsutvalget.

Kontaktinformasjon til ungdomsutvalget i fagforeningen:

 

 Pensjonistarbeid

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Fagforbundet når du avslutter yrkeskarrieren. Vi ønsker at du skal fortsette som pensjonistmedlem, og ta del i de tilbudene som pensjonistutvalget jobber med. De jobber med sosiale tilbud til pensjonistmedlemmer, og de er også kontaktpunkt når det gjelder fagforeningens arbeid for uføre.

Kontaktinformasjon til pensjonisttillitsvalgt:

 

 Lokalpolitikk

For øyeblikket er det en uavklart situasjon i bystyret i Bergen. Byrådet Valhammer har gått av som følge at det ble varslet mistillitsforslag fra opposisjonen i bystyret. Byrådet sitter nå som et såkalt forretningsministerium (styrer byen, men legger ikke frem nye saker).

Etter en prosess med å kartlegge hvem som har flertall for å danne nytt byråd i Bergen, gir bystyresalen.jpegvaraordfører Linn Kristin Rasmussen Engø Arbeiderpartiets Rune Bakervik oppdraget med å danne nytt byråd i byen mellom de syv fjell.

Noen aktuelle saker fra lokalpolitikken:

 

 Solidaritetsarbeid:

Fagforbundet er involvert i flere solidaritetsprosjekter. Her er noen av dem:

 

 Medlemsfordeler:

Som medlem har du mange medlemsfordeler. Den viktigste er at du har (eller kan ha) en tillitsvalgt på arbeidsplassen. I tillegg til det har du:

 

Aktuelle møter/foredrag:

 

 Aktuelt:

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

 Kontakt oss

Fagforbundet Bergen, avd 056

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?