Rydding av eksplosiver i Laos

Rydding av eksplosiver i Laos

Rydding av eksplosiver i Laos

Sammen med Norsk Folkehjelp har vi støttet arbeidet med kartlegging og fjerning av eksplosiver i Laos siden 2009.

 

Vietnamkrigen gikk hardt utover Laos. USA slapp ufattelige 260 millioner klasebomber over det nøytrale landet. Klasebombene lemlester og tar liv, forhindrer at landet kan benytte seg av sine rike naturressurser og holder store deler av befolkningen i et jerngrep av fattigdom og frykt.

Prosjektet kartlegger og fjerner klasebomber og ammunisjonsrester. I 2011 gikk TV-aksjonen til Norsk Folkehjelps eksplosivrydding, og arbeidet skjøt fart. 

Fram til 2015 støttet Fagforbundet et eksplosivryddingsteam i Sekong-provinsen. I 2015 går støtten til et team  i Saravan. Teamet kartlegger og fjerner eksplosiver slik at befolkningen kan drive jordbruk, skog og fiske, og barna kan leke og gå til skolen uten frykt for eksplosjoner. 

Laos-ambassadører for hele landet

To av våre tillitsvalgte er utnevnt til Laos-ambassadører. Det betyr at forbundsregioner og fagforeninger som ønsker å vite mer om hva slags solidaritetsarbeid Fagforbundet støtter i Laos, kan kontakte disse. Ambassadørene kan inviteres til forbundsregioner og fagforeningene for å fortelle om Fagforbundets solidaritetsprosjekt.

Sara Bell, telefon: 950 02 837

Stig Aasheim, telefon: 915 57 725

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?