Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for september 2022

Vi er halvveis gjennom årets første høstmåned, som i det store og det hele har vært som en sommermåned å regne. Men nå er det nok slutt og vi går mot stadig mørkere tider og fuktigere dager. Uansett, her er fagforeningens nyhetsbrev for september.

18.09.2022 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 19.09.2022

I høst skal Fagforbundet gjennomføre Landsmøtet og Landskonferanser, og dermed skal politikk for den neste landsmøteperioden utmeisles. Hovedmålet er uansett det samme; hvordan ivaretar vi medlemmene på best mulig måte.

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om

 • Hva driver egentlig fagforeningen med?iu.jpeg
 • Tariff 2022
 • Arbeidskamper
 • Innspill til politiske programmer
 • Gjør noe lurt – velg tillitsvalgt på jobben
 • Verving
 • Yrkesseksjonsarbeid
 • Ungdomsarbeid
 • Pensjonist- og uførearbeid
 • Lokalpolitikk
 • Solidaritetsarbeid
 • Medlemsfordeler
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Aktuelt

 

Hva driver egentlig fagforeningen med?

Fagforbundet har tre såkalte styringsnivåer. Det er Fagforbundet nasjonalt, regionsleddet og lokal fagforening. Fagforbundet Bergen er en lokal fagforening. Alle nivåene har ulike oppgaver, men felles for hele systemet er at målet er å ivareta medlemmenes interesser. Fra oppfølging og bistand den enkelte får fra sin lokale plasstillitsvalgt, fagforening og yrkesseksjon. Til faglig-politisk arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi jobber ut fra tankegangen om at man må ha to årer for å ro fremover. Ellers går båten i ring. Disse to årene er lov- og avtaleverk og faglig-politisk arbeid. 

Hva driver så din lokale fagforening med?

Først og fremst handler det om å sørge for at alle leddene fungerer, og at de fungerer sammen. Èn av de viktigste oppgavene er å gi opplæring, og følge opp tillitsvalgte på alle nivå; plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, verneombud, yrkesseksjonstillitsvalgte og andre organisasjonstillitsvalgte. Disse skal igjen følge opp medlemmene, både individuelt og kollektivt. 

Dernest skal det holdes kontinuerlig oversikt over hele medlemsmassen. Det skal samarbeides med det politiske miljøet for å sørge for at våre medlemmer blir hørt. Fagforeningen skal også ha oversikt over alle tariffavtaler, og være forberedt på å gjennomføre streik dersom det blir aktuelt.

En av de beste måtene vi som er på fagforeningskontoret får jobbe med dette på, er å delta på klubbmøter og reise rundt på arbeidsplassbesøk. Det er veldig kjekt.

Vi har 124 ulike arbeidsgivere å forholde oss til Noen store, slik som Bergen Kommune, og andre mindre med kanskje bare ett eller to medlemmer. Alle medlemmer er imidlertid like viktige.

Noen stikkord om fagforeningens oppgaver:

lønns- og arbeidsvilkår - likestilling og likeverd – yrkespolitisk påvirkning – yrkesfaglige tilbud - fagligpolitisk arbeid - medlemsverving - medlemsoppfølging – ungdom og pensjonistarbeid – tillitsvalgte – tariffavtaler - skolering.

Om du vil lese mer om fagforeningens oppgaver og hva resten av Fagforbundet skal jobbe med, så kan du lese prinsipp- og handlingsprogrammet som du finner her, og Fagforbundets vedtekter som du finner her.

 

Skjermbilde 2022-09-18 kl. 21.25.12.png

Tariff 2022:

Det ble ikke enighet i forhandlingene med PBL (Private barnehagers landsforbund) i slutten av
august, og oppgjøret går dermed til mekling. Meklingsfristen er satt til 14. oktober klokken 24.

Vi forbereder oss i tiden fremover på en eventuell konflikt. Vi ber alle medlemmer som jobber i en PBL-barnehage om å gå inn på medlemsportalen på www.fagforbundet.no og sjekke om de registrerte opplysningene er korrekt. Husk å melde fra dersom du er sykemeldt eller av andre årsaker ikke er i jobb for tiden. Du kan lese mer om bruddgrunnlaget her.

Også forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO når det gjelder helse- og omsorg (NHO 481) brøt sammen og går til mekling. Det er ikke satt en dato for meklingen enda. Men også her gjelder det å sjekke at opplysningene er korrekt, og melde fra dersom du ikke lenger er yrkesaktiv grunnet sykemelding eller andre årsaker. Innenfor dette tariffområdet er det spesielt viktig å vite hva den enkelte jobber med. Altså, om det er brukerrettet eller administrativt arbeid. Sjekk opplysningene i medlemsportalen på www.fagforbundet.no

 

Arbeidskamper

LO-forbundet Skolenes Landsforbund er i streik, sammen med Utdanningsforbundet og Lektorlaget. Som noen kanskje husker så var det mekling til langt på dag i KS-oppgjøret og til slutt aksepterte 37 av 40 forbund skissen som Riksmekleren la frem. Det er kun lærere som nå er i streik i dette tariffområdet. FriFagbevegelse har skrevet en sak om hvorfor det er vanskelig å komme til enighet mellom lærerne og KS. Den saken kan du lese her.

For Fagforbundet er det viktig med kronetillegg og ikke prosenttillegg. Det er mer rettferdig og bidrar til å få ned forskjellene. Her kan du se en kort videosnutt som forklarer Fagforbundets politikk på dette området.

Internasjonalt

 

Innspill til politiske programmerSkjermbilde 2022-09-18 kl. 21.35.00.png

Høsten 2023 skal det være kommune- og fylkestingsvalg. De politiske partiene jobber nå med sine valgprogrammer, og meisler ut den politikken de skal gå til valg på. Fagforbundet skal påvirke partiene til å vedta politikk som er god for våre medlemmer.

Vi ber om innspill fra alle medlemmer om hva som er viktig for deg. Både i arbeidslivet og ellers i hverdagen. Du kan sende innspill anonymt via et skjema du finner her: https://forms.gle/Nzron17Q3YJWTfz77

Vi håper du tar deg tid til å gi dine innspill.

 

Gjør noe lurt – velg tillitsvalgt på jobben

De fleste medlemmene i Fagforbundet Bergen har en plasstillitsvalgt de kan henvende seg til
dersom de trenger hjelp eller lurer på noe. Tillitsvalgte har et stort apparat i ryggen som kan bistå ved behov. Imidlertid har vi noen arbeidsplasser hvor det dessverre ikke er en tillitsvalgt på plass.

Dersom dere på din arbeidsplass ikke har valgt en tillitsvalgt (og dere har tariffavtale) så er det en sterk oppfordring om å gjennomføre valg. Da må noen være villig til å påta seg oppgaven. Du kan lese mer om dette med å være tillitsvalgt her.

Om du har spørsmål til dette, kan du sende en e-post til Anders på leder@fagforbundet-bergen.no eller ta kontakt på telefon 411 02 444

 

Skjermbilde 2022-09-18 kl. 21.21.47.png

Verving

På en arbeidsplass er alle yrkene viktige for at driften skal gå rundt. Når man anerkjenner hverandres kompetanse og bidrag inn i helheten, blir også tjenestene man leverer bedre. Derfor organiserer Fagforbundet de aller fleste yrkene på arbeidsplassen din. Kjenner du noen som er uorganisert? Spør om de vil bli med i Fagforbundet. Du kan registrere de her.

 Det handler om å tørre å spørre.

Husk at du også får vervepremie når du verver noen. Hvilke vervepremier du kan velge mellom kan du se her.

 

Yrkesseksjonsarbeid

Det er en av de fire yrkesfaglige seksjonene som ivaretar medlemmene sine behov knyttet til faglig utvikling og yrkespolitisk påvirkningsarbeid. Om du har innspill til ting som bør tas opp, eller forslag til yrkesfaglige tilbud/tema som vi burde arrangere, så kan du ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

 Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene:

 Yrkesfaglige tilbud

 

Ungdomsarbeid

Alle unge medlemmer (de under 30 år) er også medlem i Fagforbundet Ung, som er Fagforbundet Skjermbilde 2022-09-18 kl. 21.16.40.png sin ungdomsorganisasjon. Du finner info om hva de jobber med her.

Om du ønsker å dra i gang aktivitet for unge medlemmer, eller du ønsker å engasjere deg i ungdomsarbeidet, så er du velkommen til å ta kontakt med ungdomsutvalget.

Kontaktinformasjon til ungdomsutvalget i fagforeningen:

 

Pensjonistarbeid

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Fagforbundet når du avslutter yrkeskarrieren. Vi ønsker at Skjermbilde 2022-09-18 kl. 21.10.29.pngdu skal fortsette som pensjonistmedlem, og ta del i de tilbudene som pensjonistutvalget jobber med. De jobber med sosiale tilbud til pensjonistmedlemmer, og de er også kontaktpunkt når det gjelder fagforeningens arbeid for uføre.

Kontaktinformasjon til pensjonisttillitsvalgt:

 

 Lokalpolitikk

 

Solidaritetsarbeid:

Fagforbundet er involvert i flere solidaritetsprosjekter. Her er noen av dem:

 

 Medlemsfordeler:

Som medlem har du mange medlemsfordeler. Den viktigste er at du har (eller kan ha) en tillitsvalgt på arbeidsplassen. I tillegg til det har du:

 

 Aktuelle møter/foredrag:

 

Aktuelt

 

 Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

 Kontakt oss

Fagforbundet Bergen, avd 056

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?