Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for mai

Våren er endelig her, det blir grønt og fint ute og lønnsoppgjørene kommer på løpende bånd. Her er fagforeningens nyhetsbrev for mai.

28.05.2022 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 28.05.2022

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om

 • Unngikk streik i kommunesektoren
 • Velkommen innom på fagforeningskontoret 
 • Tariff 2022iu.jpeg
 • Internasjonalt
 • Strategisk kompetansearbeid
 • Yrkesseksjonsarbeid
 • Ungdomsarbeid
 • Pensjonistarbeid
 • Lokalpolitikk
 • Solidaritetsarbeid
 • Medlemsfordeler
 • Brukerutvalg NAV Vestland
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Kontaktinformasjon

 

Unngikk streik i kommunesektoren

Etter over 13 timer på overtid i meklingen ble det enighet i KS-oppgjøret. Det innebærer at det ikke ble streik for våre medlemmer i kommunen. I tiden opp mot, og under, meklingen har det vært hektisk aktivitet i hele organisasjonen vår. På fagforeningskontoret har det vært jobbet tidlig og sent, og tillitsvalgte og kontaktpersoner har organisert, laget lister for streikevakter og mer.

Info om resultatet IMG_1169 2.jpg

Nå skal medlemmene si ja eller nei til resultatet i en uravstemming.

Lærerorganisasjonene i henholdsvis LO, Unio og Akademikerne godtok ikke skissen, og varsler med det streik for lærerne. Den kan tidligst iverksettes 14 dager etter at resultatet ble klart.  

 

Velkommen innom på fagforeningskontoret

Om du ønsker å komme en tur innom fagforeningskontoret for en kopp kaffe og en prat så er du hjertelig velkommen til det. Du kan enten ta kontakt på forhånd for å sjekke at det er noen til stede når du kommer innom, eller du kan ta sjansen og bare banke på den grønne døren når du er der. Uansett, velkommen skal du være.

Adressen er Holmedalsgården 3. Holmedalsgården.png

 

Tariff 2022

Fagforeningen har medlemmer innenfor de fleste tariffområdene (arbeidsgiverorganisasjonene). Kommunesektoren er det største, men alle områdene er like viktige. Dess flere medlemmer vi har tilknyttet de ulike tariffavtalene, jo sterkere står Fagforbundet i forhandlingene for medlemmene sine lønns- og arbeidsvilkår.

Her finner du informasjon om de ulike tariffavtalene:

Kommende lønnsoppgjør:

På en arbeidsplass er alle yrkene viktige for at driften skal gå rundt. Når man anerkjenner hverandres kompetanse og bidrag inn i helheten blir også tjenestene man leverer bedre. Derfor organiserer Fagforbundet de aller fleste yrkene på arbeidsplassen din. Kjenner du noen som er uorganisert? Spør om de vil bli med i Fagforbundet. Du kan registrere de her.

 

Internasjonalt

 

Strategisk kompetansearbeid

Tidligere i mai deltok tillitsvalgte på et nettmøte om strategisk kompetansearbeid. Foreleser var en IMG_1108 2.jpg  rådgiver fra samfunnspolitisk avdeling i LO sentralt. Strategisk kompetansearbeid handler om å se behovet for kompetanse på tvers av hele organisasjonen for å løse de oppgavene man har som felleskap. Som nevnt lenger oppe så er alle yrkene på arbeidsplassen viktige. Strategisk kompetansearbeid handler om å utvikle felleskapet og bygge på med kompetanse for alle ansatte der hvor det trengs for å løse organisasjonens oppgave.

  

Yrkesseksjonsarbeid

Det er en av de fire yrkesfaglige seksjonene som ivaretar medlemmene sine behov knyttet til faglig utvikling og yrkespolitisk påvirkningsarbeid. Om du har innspill til ting som bør tas opp, eller forslag til yrkesfaglige tilbud/tema som vi burde arrangere så kan du ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene:

 Yrkesfaglige tilbud

Fagskoletilbud:

 

 Ungdomsarbeid

Om du ønsker å dra i gang aktivitet for unge medlemmer eller du ønsker å engasjere deg i ungdomsarbeidet så er du velkommen til å ta kontakt med ungdomsutvalget.

Kontaktinformasjon til ungdomsutvalget i fagforeningen:

Alle medlemmer under 30 år er også medlem i Fagforbundet Ung. Mer informasjon om hva de jobber med finner du her.

  

Pensjonistarbeid

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Fagforbundet når du avslutter yrkeskarrieren. Vi ønsker at Bergen-postkort[33]-bakside.jpgdu skal fortsette som pensjonistmedlem, og ta del i de tilbudene som pensjonistutvalget jobber med. De jobber med sosiale tilbud til pensjonistmedlemmer, og de er også kontaktpunkt når det gjelder fagforeningens arbeid for uføre.

Kontaktinformasjon til pensjonisttillitsvalgt:

 Aktuelt:

 

Lokalpolitikk

 

Solidaritetsarbeid

Fagforbundet er involvert i flere solidaritetsprosjekter. Her er noen av dem:

 

Medlemsfordeler

Som medlem har du mange medlemsfordeler. Den viktigste er at du har (eller kan ha) er tillitsvalgt på arbeidsplassen. I tillegg til det så har du:

 

Brukerutvalg NAV Vestland

Leder i fagforeningen representerer LO Vestland inn i det strategiske brukerutvalget i NAV Vestland. Om du er interessert i å lese referater fra disse møtene, så finner du de her.

En av sakene vi har løftet opp er problemet ved at arbeidsgivere bestrider sykemeldinger. Det er et av temaene som skal opp på neste utvalgsmøte i juni.

Dersom du har innspill til tema som du mener bør løftes inn i dette utvalget kan du sende en e-post til leder@fagforbundet-bergen.no.

  

Aktuelt

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

Fagforbundet Bergen, avd 056

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

Videoer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?