Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for oktober

Riktig god oktober. Med unntak av noen få solgløtt har regnet fosset ned, og vi skal alle være glade for at noen oppfant regntøy. Sånn kan høsten i Bergen være, og vi tar det som straff for det formidabelt flotte sommerværet vi har lagt bak oss. Noen pleier å si at det ikke er regn, men flytende solskinn... Her finner du nyhetsbrevet for oktober.

17.10.2021 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 17.10.2021

Siden forrige nyhetsbrev ble sendt har det som kjent vært en tragisk hendelse ved NAV Årstad. Én ansatt ble drept og en annen skadet. Ansatte i velferdsstatens førstelinje står utsatt til når de hjelper samfunnets mest sårbare grupper. I likhet med andre grupper som utgjør førstelinjen, så er det livsviktig arbeid, og den må gjøres.

Men, det skal være så trygt som overhodet mulig. Fagforbundet skal bidra så godt vi kan inn i det tryggingsarbeidet.  Vi sender våre varmeste tanker til de etterlatte og pårørende.

I denne utgaven av fagforeningens nyhetsbrev kan du lese mer om:

 • Fortsatt streik i kultursektoren
 • Fanemarkering
 • Vi gratulerer med tariffavtale
 • Internasjonale arbeidskamper
 • Ny regjering
 • Lønnsoppgjøret 2021
 • Gjennomført tillitsvalgtsamling
 • Lokalpolitikk
 • 10 gode grunner for å bli med i Fagforbundet
 • Yrkesseksjoner og yrkesfaglig arbeid
 • Yrkesfaglige tilbud
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Medlemsfordeler

 

Fortsatt streik i kultursektoren

Dessverre må streikevaktene i kultursektoren fortsatt holde stand foran landets kulturinstitusjoner for noe så grunnleggende som lik pensjon for kvinner og menn. En livslang og forutsigbar inntekt som pensjonist. Det er svært leit og ikke minst vanskelig å forstå at arbeidsgiverforeningen Spekter insisterer på å nekte de ansatte dette.

Om du er i byen, så må du gjerne stikke innom streikevaktene utenfor Den Nationale Scene eller utenfor Grieghallen og vise din støtte. De tar en viktig kamp som også har innvirkning på mange andres pensjonsfremtid. Du leser mer om denne viktige streiken her.

 

Fanemarkering for de streikende i kultursektoren

Onsdag 20. oktober klokken 12 kaller LO Bergen- og Omland inn til fanemarkering på Torgallmenningen. Da stiller fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer opp og viser sin støtte til de som står i streik.

Om du har mulighet, oppfordres du til å ta turen.

 

Vi gratulerer med tariffavtale!

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel minstelønnsbestemmelser, spørsmål om rettigheter når det gjelder pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og videreutdanning. Tariffavtalen er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon.

Fagforeningen har fått to nye tariffavtaler så langt denne høsten. Vi gratulerer medlemmene ved Myrbø Dyreklinikk og ved Auris Helse med tariffavtale!

 

Internasjonale arbeidskamper

 

 Ny regjering

Torsdag kom landets nye regjering ut på slottsplassen etter sitt aller første statsråd hos Kongen. Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet er landets nye statsminister og skal de neste fire årene lede en regjering med AP og SP.

Én av de viktige tingene som kommer frem i Hurdalsplattformen er at fagforeningsfradraget skal dobles. Det er viktig for å sørge for en fortsatt høy organisasjonsgrad.

Organiserte arbeidstakere sørger for et godt og organisert arbeidsliv, og det skulle bare mangle at ikke staten tar sin del av den kostnaden.

Noen tiltak fra Hurdalsplattformen for å styrke det organiserte arbeidslivet:

 • Doble fagforeningsfradraget.
 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet,vs og gi samarbeidet betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.
 • Sørge for at partene i arbeidslivet er representert i alle relevante regjeringsutvalg.
 • Øke organisasjonsgraden ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter.
 • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet, og vurdere kollektiv søksmålsrett på flere områder.
 • Bidra til mer informasjon om fagforeningens rolle og trepartssamarbeidet, blant annet i skolen, i lederutdanningene, og på arbeidsplassene for arbeidere som kommer fra land med svake fagforeninger, slik alle kan treffe et informert valg om de vil organisere seg.
 • Legge frem jevnlige kartlegginger av utviklingen i arbeidslivet knyttet til organisasjonsgrad, tariffavtaledekning, innleie, samt faste og midlertidige ansettelsesforhold og andre tilknytningsformer.
 • Innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven.

Om du vil lese Hurdalsplattformen som de to regjeringspartiene skal styre etter i den kommende perioden, så finner du den her (PDF).

  

Lønnsoppgjøret 2021

Du finner alt lønnsoppgjøret 2021 på www.fagforbundet.no/tariff 

 

Gjennomført tillitsvalgtsamling

Onsdag 22. september var fagforeningens tillitsvalgte på samling på Scandic Kokstad. Vi hadde to tema for dagen. Det ene handlet om kompetanseutvikling på arbeidsplassene. Det andre temaet var partssamarbeid. Dette er noe Fagforbundet og de tillitsvalgte er opptatt av, og det kommer alle medlemmer til gode. Husk å støtte opp om din lokale tillitsvalgt.

 

Lokalpolitikk:

Byrådet i Bergen har lagt frem forslag til bybudsjett. Nå skal dette bearbeides i bystyret. Fagforeningen skal blant annet se godt gjennom forslaget, og jobbe faglig-politisk med saker vi mener bør endres for å sørge for våre medlemmers interesser. Om du vil lese forslaget til budsjett, så kan du finne det her.

Du kan gjerne ta kontakt med fagforeningen på telefon 55900090 eller e-post post@fagforbundet-bergen.no om du har innspill.

Merkefest for jubilanter

8. oktober var det merkefest for fagforeningens jubilanter. Da ble medlemmer som har enten 25-års medlemskap i Fagforbundet eller 40-års medlemskap i LO hedret med diplom, nål og blomster. Leder Sara Bell holdt tale for de fremmøtte, og det ble servert snitter og kake. Vanligvis holdes denne markering i etterkant av årsmøtet i januar, men grunnet corona var ikke det mulig i år.

Ti gode grunner til å bli medlem i Fagforbundet

Den dagen noen bestemmer seg for å fagorganisere seg tar de et viktig valg og en riktig beslutning. Når vi står mange sammen, får vi større gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold. 

 1. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi passer på at arbeidslivets spilleregler blir fulgt.
 2. Som medlem får du profesjonell hjelp ved usaklig oppsigelseyrkesskade eller brudd på tariffavtalen.  
 3. Fagforbundet har omlag 395 000 medlemmer, 17 000 tillitsvalgte og mange flinke folk som hjelper deg når du trenger det.
 4. Vi har mange gode yrkesfaglige tilbud til medlemmene. 
 5. Yrkesaktive medlemmer kan søke om stipend til utdanning og kurs.
 6. De tillitsvalgte på arbeidsplassen hjelper deg hvis det oppstår uenighet med arbeidsgiver. Du får rådgiving, veiledning og hjelp ved konflikter. 
 7. Fagforbundet jobber politisk fordi du som arbeidstaker har det best når styrende politikere jobber med oss, og ikke mot oss. Faglig-politisk arbeid og samarbeid gir oss styrke og gjennomslagskraft. Du blir ikke medlem av noe parti når du melder deg inn hos oss. Ditt partivalg er ditt eget!
 8. Vi kjemper for å få gjennomslag for vår politikk overfor de politiske partiene. Fagforbundet vil ha et mer rettferdig samfunn, med mer fellesskap, mer samhold og et trygt og inkluderende arbeidsliv.
 9. Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet i posten ti ganger i året.
 10. Som medlem i Fagforbundet får du Norges beste innboforsikring, samt andre forsikringer og tilbud gjennom LOfavør.

Vet du at du får vervepremie for å verve noen til felleskapet vårt? Her kan du se de ulike vervepremiene. 

 

Yrkesseksjoner og yrkesfaglig arbeid

Fagforbundet har fire yrkesfaglige seksjoner som har ansvar for å ivareta det yrkesfaglige behovet og sørge for at alle blir anerkjent og sett for den jobben de gjør.

Om du vil vite mer eller har innspill til det yrkesfaglige arbeidet kan du ta kontakt med en av fagforeningens fire seksjonsledere:

Dersom du er interessert i samarbeid på tvers av fag og sektorer, er kanskje facebook-gruppen Fagforbundet – tverrsektorielt samarbeid interessant for deg. Eventuelt også nettsiden www.tverrfaglig.no

 

Yrkesfaglige tilbud:

 Faglige podcaster

 

Aktuelt

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Medlemsfordeler

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet består av nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

Fagforbundet Bergen

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

Korte informasjonsvideoer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?