Advokatforsikring

Advokatforsikring gir deg og husstanden din tilgang på advokathjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien og får hjelp til saken er løst.


Trygg på jobb og i privatlivet - hva kan du få hjelp til med advokatforsikring?

Det skal ikke være opp til økonomien din om du har råd til advokathjelp når du står i en konflikt. Fagforbundet tilbyr forsikringen i samarbeid med LOfavør og HELP Forsikring. Dette kan du få hjelp til:

Tilgang til juridiske kontrakter og dokumenter

Medlemmer får tilgang til en kundeportal, hvor de selv kan lage dokumenter:

 • Testamente
 • Gjeldsbrev
 • Gavebrev
 • Samboerkontrakt
 • Husleiekontrakt
 • Kjøpsavtale

Ubegrenset juridisk rådgivning

Inkludert i forsikringen er juridisk bistand på viktige områder i privatlivet, som for eksempel:

 • Arv
 • Familie og barn
 • Kjøp
 • Krenkende nettpubliseringer
 • Forsikringssaker
 • Førerkortbeslag

Saksomkostninger i rettsaker

Forsikringen dekker egne og eventuelt motpartens utgifter opp til 3.000.000,- hvis du skulle tape saken.

Kollektiv avtale gjennom Fagforbundet

Fagforbundet innførte i fjor kollektiv avtale på denne forsikringen, og kun i en begrenset periode, som nå er over, kunne medlemmer tilslutte seg ordningen og få redusert månedspris. Medlemmer som valgte å ikke tilslutte seg i perioden 20. september 2021 og 31. mars 2022, og som fortsatt ønsker forsikringen, får tilbud om LOfavør Advokatforsikring Individuell.

Spørsmål og svar om advokatforsikring

- Ønsker du å komme i kontakt med HELP kan du ringe 22 99 99 99 eller sende e-post til post@help.no. Har du en forsikringssak du vil melde inn kan du også ta kontakt med HELP via Min side på help.no. Les mer her.

 

Den gjelder for hele husstanden, som regnes som medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved en samlivskonflikt gjelder forsikringen for den som har forsikringen registrert i sitt navn.

 

Advokat brukes i alle typer saker, både i konfliktsituasjoner og ved spørsmål eller behov for rådgivning. Kontrakter av ulike slag, forhold som gjelder bil, klager på kjøp av varer og tjenester eller forsikringsoppgjør, konflikter i forhold til arv eller ekteskap og samvær med barn er noen av de områdene hvor det er vanligst å benytte advokat.

 

Med advokatforsikring får du juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen: barne- og familierett, arverett, førerkortbeslag, krenkende nettpubliseringer, fast eiendom, forsikringssaker og forbrukerkjøp. 

 

Tilslutningsperioden er ferdig, men det er ikke usannsynlig at det vil komme en ny mulighet for medlemmer å tilslutte seg den kollektive avtalen en gang i framtiden. Dersom vi skulle ha en ny tilslutningsperiode for advokatforsikring vil du få beskjed om det via epost og/eller SMS.

Vi gjør oppmerksom på at ingenting er planlagt og vi har nylig hatt en lengre tilslutningsperiode med mye informasjon til medlemmer om forsikringen. Ønsker du allikevel forsikringen nå, så anbefaler vi deg å tegne LOfavør Advokatforsikring Individuell. Da vil du få beskjed når vi har ny tilslutningsperiode, og du vil da kunne bytte til Fagforbundets kollektive avtale som gir deg redusert pris på forsikringen.

Ordinær pris for individuell Advokatforsikring er 167,-/mnd, mens du som medlem i Fagforbundet betaler kun 79,-/mnd. 

Med advokatforsikring får du juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen: barne- og familierett, arverett, førerkortbeslag, krenkende nettpubliseringer, fast eiendom, forsikringssaker og forbrukerkjøp.

Den gjelder for hele husstanden, som regnes som medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Forsikringen gjelder kun saker hvor behovet oppstår i forsikringsperioden. Dette er vanlig ved alle typer forsikring. Når det gjelder konflikter har individuell forsikring i tillegg en karantenetid på 6 måneder, men denne begrensingen gjelder ikke for medlemmer i Fagforbundet som tegner den kollektive advokatforsikringen.

Fagforbundet ønsker å sikre medlemmene ved hjelp av gode kollektive forsikringsavtaler som bidrar til å gi medlemmene trygghet, også i privatlivet.

Tilslutningsperioden er avsluttet og eksisterende medlemmer kan ikke lenger tilslutte seg den kollektive avtalen. Du for fortsatt redusert pris gjennom LOfavør på produktet LOfavør Advokatforsikring Individuell. Nye medlemmer får tilbud om å tilslutte seg den kollektive avtalen, men kun i en begrenset periode, hvor du må reservere deg hvis du ikke ønsker forsikringen.

HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap som ble etablert i 2005. Det er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Som norsk forsikringsselskap er man underlagt Finanstilsynet, og kundenes rettigheter er alltid sikret.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?