Advokatforsikring

Opplever du problemer i arbeidslivet, kan du få advokathjelp gjennom Fagforbundet. Nå kan du som medlem også få advokathjelp i privatlivet, men fristen for å tilslutte seg er 31. mars 2022.


Trygg på jobb og i privatlivet - hva kan du få hjelp til med advokatforsikring?

Det skal ikke være opp til økonomien din om du har råd til advokathjelp når du står i en konflikt. Den nye advokatforsikringen vil ligge på 79 kroner i måneden for medlemmer som velger å tilslutte seg den. Fagforbundet tilbyr forsikringen i samarbeid med LO Favør og Help Forsikring. Dette kan du få hjelp til:

Tilgang til juridiske kontrakter og dokumenter

Medlemmer får tilgang til en kundeportal, hvor de selv kan lage dokumenter:

 • Testamente
 • Gjeldsbrev
 • Gavebrev
 • Samboerkontrakt
 • Husleiekontrakt
 • Kjøpsavtale

Ubegrenset juridisk rådgivning

Inkludert i forsikringen er juridisk bistand på viktige områder i privatlivet, som for eksempel:

 • Arv
 • Familie og barn
 • Kjøp
 • Krenkende nettpubliseringer
 • Forsikringssaker
 • Førerkortbeslag

Saksomkostninger i rettsaker

Forsikringen dekker egne og eventuelt motpartens utgifter opp til 3.000.000,- hvis du skulle tape saken.

Spørsmål og svar om advokatforsikring

Tilbudet blir i første omgang kun sendt til yrkesaktive medlemmer. Medlemmer som ikke er yrkesaktive vil også kunne tegne, men de må da benytte seg av kjøpsløsninger som ligger tilgjengelig digitalt hos Fagforbundet og LOfavør.

 

Ordningen innføres 20. september for Fagforbundet-medlemmer. Fra denne datoen og frem til 31. mars 2022 vil medlemmer kunne bestille advokatforsikring på fagforbundet.no og lofavor.no.

 

Medlemmer som har LOfavør Advokatforsikring individuell fra før må bestille forsikringen på nytt på lofavor.no i perioden 20. september til 31. mars for å få advokatforsikring til 79,- måned. Den individuelle forsikringen vil automatisk erstattes med den kollektive forsikringen til bedre pris når den bestilles.

Alle med individuell forsikring fra før vil få informasjon om dette på e-post og SMS.

 

Fra 20. september og frem til 31. mars får alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet informasjon og tilbud om den nye medlemsfordelen og forsikringen kan bestilles i denne perioden. Medlemmene vil motta informasjon via e-post, SMS og andre digitale informasjonskanaler.

 

De som tilslutter seg den kollektive forsikringen har ikke anledning til å si opp forsikringen.

Ordinær pris for individuell Advokatforsikring er 167,-/mnd, mens du som medlem i Fagforbundet betaler kun 79,-/mnd. 

Med advokatforsikring får du juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen: barne- og familierett, arverett, førerkortbeslag, krenkende nettpubliseringer, fast eiendom, forsikringssaker og forbrukerkjøp.

Den gjelder for hele husstanden, som regnes som medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Advokat brukes i alle typer saker, både i konfliktsituasjoner og ved spørsmål eller behov for rådgivning. Kontrakter av ulike slag, forhold som gjelder bil, klager på kjøp av varer og tjenester eller forsikringsoppgjør, konflikter i forhold til arv eller ekteskap og samvær med barn er noen av de områdene hvor det er vanligst å benytte advokat.

Nye medlemmer i Fagforbundet får fra 20. september 2021 forsikringen gratis i 2 måneder og må reservere seg i løpet av denne perioden om de ikke ønsker å ha advokatforsikringen videre.

Forsikringen gjelder kun saker hvor behovet oppstår i forsikringsperioden. Dette er vanlig ved alle typer forsikring. Når det gjelder konflikter har individuell forsikring i tillegg en karantenetid på 6 måneder, men denne begrensingen gjelder ikke for medlemmer i Fagforbundet som tegner den kollektive advokatforsikringen.

Fagforbundet ønsker å sikre medlemmene ved hjelp av gode kollektive forsikringsavtaler som bidrar til å gi medlemmene trygghet, også i privatlivet.

Medlemmer kan tilslutter seg den kollektive avtalen etter 31. mars 2022, men det vil medføre en karanteneperiode på 6 måneder.

 

HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap som ble etablert i 2005. Det er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Som norsk forsikringsselskap er man underlagt Finanstilsynet, og kundenes rettigheter er alltid sikret.