Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for mars 2020

Her er siste versjon av nyhetsbrevet fra Fagforbundet Bergen.

29.02.2020
Sist oppdatert: 02.03.2020

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60339" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
 • Konfliktberedskap i Fagforbundet Bergen
 • Tariff 2020
 • Arbeidskamper
 • Pizzamøte 19. mars
 • Yrkesfaglig
 • Pensjonistmedlemskap
 • Fagforbundet Ung
 • Medlemsfordeler
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Aktuelt
 • Kontaktinformasjon

Konfliktberedskap:

Selv om målet er å komme i havn med lønnsoppgjøret uten å måtte ty til streikevåpenet, skal fagforeningen uansett være forberedt til å iverksette streik dersom det blir aktuelt. En essensiell del av dette er at medlemsregisteret vårt er oppdatert.

Det betyr at vi må ha korrekte opplysninger om følgende:

 • Arbeidsstatus (Altså om du er yrkesaktiv, lærling, har permisjon, osv)
 • Arbeidsgiver
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-postadresse (helst ikke jobbadresse)
 • Mobilnummer (ditt private - ikke jobbnummer)
 • Bostedsadresse

Du kan sjekke disse opplysningene selv på «dine sider»www.fagforbundet.no. Der kan du også sende melding om endringer.

Ta gjerne kontakt med oss på fagforeningskontoret om du har spørsmål.

Tariff 2020:

Når det snakkes og skrives om tariffoppgjør, brukes mange ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå. Fri Fagbevegelse har laget et tariffleksikon som kan være til god hjelp. Du finner det her. 

I år skal det være et forbundsvist oppgjør. Det betyr at hvert forbund reforhandler sine avtaler. For Fagforbundet sin del innebærer det omlag 80 ulike avtaler. Det betyr at det ikke lenger er "vårens vakreste eventyr" men at det i stedet forhandles nesten året rundt. 

Tariffoppgjøret følger "frontfagsmodellen" som betyr at det er konkuranseutsatt industri som forhandler først. Det betyr at det er Fellesforbundet (arbeidstakerorganisasjon i LO) og Norsk Industri (arbeidsgiverorganisasjon) som forhandler først. Dette oppgjøret setter da rammen for de andre oppgjørene. 

100 år siden forløperen til Fagforbundet ble stiftet:

14. februar var det nøyaktig 100 år siden Norsk Kommunearbeiderforbund ble stiftet. Ved etableringen talte forbundet 3280 kommuneansatte medlemmer fordelt på 27 foreninger. I dag har Fagforbundet 390.000 medlemmer.  

Les mer om historien her.

Aktuelt arbeidsliv:

Internasjonalt:

Pizzamøte 19. mars:

Fagforbundet og Sparebank1 SR-Bank inviterer medlemmer til møte 19. mars. Der får du mer info om Fagforbundet og kan stille spørsmål om ting du lurer på. Du får også en innføring i hvilke medlemsfordeler du har gjennom LO-favør fra Sparebank1 SR-Bank.

Vi spanderer pizza og ber derfor om påmelding. Påmelding sendes nestleder@fagforbundet-bergen.no innen 18. mars. Du finner mer info om arrangementet her.

Yrkesfaglig:

Fagforbundet organiserer medlemmer innen en lang rekke yrkesgrupper. Faktisk er medlemmer med 180 ulike yrker del av vårt faglige felleskap. Det gjør at vi, alle sammen, utgjør en solid stamme av den norske velferdsstaten. Vi mener at alle er like viktige. Uansett hva du gjør i ditt daglige virke.

Alle har sine behov for yrkesfaglig påfyll, og alle fortjener anerkjennelse. For å ivareta alle på best mulig måte har vi organisert det yrkesfaglige arbeidet i yrkesfaglige seksjoner. Vi har fire yrkesseksjoner. Fagforbundet Bergen har en yrkesseksjonsleder og et styre innenfor alle fire yrkesseksjoner. De ivaretar det yrkesfaglige arbeidet, og du som medlem kan ta kontakt med dem om det er noe du lurer på eller ønsker fra dem. 

Yrkesseksjon helse og sosial:

Leder: Åse Rønhovde

Tilbud:

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60326" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Leder: Siren Hope

Tilbud:

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

Leder: Rita Midthun

Tilbud:

Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Leder: Ann Kristin Solsand

 Tilbud:

Pensjonistmedlemskap:

Som pensjonist kan du fortsette som medlem i Fagforbundet. Du vil fortsatt ha samme forsikringer og samme LOFavør-fordeler, hvis du ikke har reservert deg.

Mer om pensjonistmedlemskap her.

Fagforbundet Ung:

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Over 40.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter. Les mer på Fagforbundet Ung sine sider. 

Medlemsfordeler:

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet er nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="67231" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Aktuelle møter/kurs/konferanser:

Aktuelt:

Kontaktinfo til Fagforbundet Bergen:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?