Pensjonistmedlem i Fagforbundet

Som pensjonist kan du fortsette som medlem i Fagforbundet. Du vil fortsatt ha samme forsikringer og samme LOfavør-fordeler, hvis du ikke har reservert deg.

Medlemmer som blir alders-, AFP- eller uførepensjonister betaler en årlig kontingent, som i 2018 er 740,- kroner. Det året du blir pensjonist, får du gratis medlemskap ut året, så lenge du har betalt minst en måneds kontingent.  Giro for kontingent kommer i postkassa en gang tidlig på året.

Du må selv gi beskjed til din lokale fagforening om at du er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV. 

Uføre og kontingent

Blir du ufør fra februar eller senere i året skal du ikke betale kontingent det første året. Året etter vil du få en giro pålydende 740 kroner (2018), som dekker medlemskapet hele året. Denne summen blir indeksregulert hvert år uten melding til medlemmet.

Gratis medlemskap fra 76 år

Pensjonister er helt fritatt for medlemskontingent f.o.m 1. januar det året de fyller 76 år, og har gratis LOfavør Kollektiv hjemforsikring (innboforsikring) og Fagforbundets Stønadskasse hvis de ikke har reservert seg fra ordningene.

Les mer om Fagforbundets forsikringer

Alle pensjonistmedlemmer i Fagforbundet blir automatisk kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet, og vil motta bladet Pensjonisten i posten. Dette ligger i medlemsskapet hos Fagforbundet og du betaler ikke noe ekstra. I tillegg er det mulig å melde seg inn i Pensjonistforbundets lokallag.

Fagforbundet har pensjonistutvalg i ulike fagforeninger. Om du er interessert i å delta i Fagforbundets pensjonistarbeid, ta kontakt med fagforeningen din. Vi vil ha deg med på laget fordi vi står sterkere sammen!

Ta kontakt med følgende personer om du har spørsmål vedrørende:

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Mohammed Singhateh

Mohammed Singhateh
Pensjonspolitisk sekretariat

Portrettbilde av Moza Mwilima

Moza Mwilima
Organisasjonsenheten

Portrettbilde av Janne Margrethe Skaug

Janne Margrethe Skaug
Organisasjonsenheten