Pensjonistmedlem i Fagforbundet

Som pensjonist kan du fortsette som medlem i Fagforbundet. Du vil fortsatt ha samme forsikringer og samme LOfavør-fordeler, hvis du ikke har reservert deg.

Medlemmer som blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2020 er kr. 910. Dette blir fordelt på to halvårige faktureringer. Det året du blir pensjonist, får du gratis medlemskap ut året, så lenge du har betalt minst en måneds kontingent.

Du må selv gi beskjed til din lokale fagforening om at du er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV. 

Uføre og kontingent

Blir du ufør fra februar eller senere i året skal du ikke betale kontingent det første året. Året etter vil du få to giroer på til sammen 910 kroner (2020), som dekker medlemskapet hele året. Denne summen blir indeksregulert hvert år uten melding til medlemmet.

Gratis medlemskap fra 76 år

Pensjonister er helt fritatt for medlemskontingent f.o.m 1. januar det året de fyller 76 år, og har gratis LOfavør Kollektiv hjemforsikring (innboforsikring) og Fagforbundets Stønadskasse hvis de ikke har reservert seg fra ordningene.

Les mer om Fagforbundets forsikringer

Alle pensjonistmedlemmer i Fagforbundet blir automatisk kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet sentralt, og vil motta bladet Pensjonisten. Men - du blir ikke medlem i noe lokallag og dermed uten innflytelse i Pensjonistforbundet. Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg oppfordrer medlemmene til å melde seg inn i et lokallag i Pensjonistforbundet.

Se samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Pensjonistforbundet

Fagforbundet har pensjonistutvalg i ulike fagforeninger. Om du er interessert i å delta i Fagforbundets pensjonistarbeid, ta kontakt med fagforeningen din. Vi vil ha deg med på laget fordi vi står sterkere sammen!

Se oversikt over Fagforbundets pensjonistutvalg

Ta kontakt med følgende personer om du har spørsmål vedrørende:

Aktuelt

Landskonferanser: Ungdom og pensjonister i Fagforbundet bygger generasjonsbro

Når Fagforbundet samler ungdommene og pensjonistene sine på Gardermoen til landskonferanser blir det til gode politiske verksteder. I slike samlinger er det ikke så stort sprik mellom en paneldebatt med rødgrønne ungdomspolitikere og et politisk innlegg fra Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet. - Et organisert arbeidsliv og et samfunn med mindre ulikheter krever både ungdommelig pågangsmot og den erfaringa vi har fra vårt yrkes- og organisasjonsliv, sa Davidsen.

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Mohammed Singhateh

Mohammed Singhateh
Organisasjonsavdelingen

Portrettbilde av Janne Margrethe Skaug

Janne Margrethe Skaug
Organisasjonsavdelingen