Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for april

Her kan du lese Fagforbundet Bergen sitt nyhetsbrev for april.

16.04.2020
Sist oppdatert: 16.04.2020

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60339" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
  • Fortsatt stengt på fagforeningskontoret
  • Digitale klubbmøter/medlemsmøter
  • Digital 1. mai
  • Åpning av barnehager og skoler
  • Arbeidskamper
  • Yrkesfaglig
  • Medlemsfordeler
  • Aktuelle møter/foredrag
  • Aktuelt
  • Kontaktinformasjon

 

Fortsatt stengt på fagforeningskontoret:

De frikjøpte på fagforeningskontoret har de siste ukene hatt hjemmekontor som følge av koronaepidemien og de restriksjonene som er gitt av myndighetene. Denne ordningen vil fortsette de neste ukene også. Men vi er tilgjengelig på telefon og e-post.

Digitale klubbmøter/medlemsmøter:

Ettersom det ikke er mulig å gjennomføre vanlige klubbmøter for tiden, ønsker vi prøve ut digitale møter i stedet. På den måten kan dere som medlemmer delta på møte i klubben hjemme fra egen stue. Om dere har ønske om et slikt klubbmøte er det bare å ta kontakt. Dersom det er en tillitsvalgt på arbeidsplassen, tar du kontakt med vedkommende.

Digital 1. mai:

I år blir det ingen tradisjonell 1. mai-feiring. Men det blir likevel en feiring av denne viktige dagen. LO organiserer en digital utgave av 1. mai-feiring. Mer info om det finner du her

Åpning av barnehager og skoler:

Mandag 20. april åpner byens barnehager, og 27. åpner de laveste trinnene på skolen. Det er knyttet en del usikkerhet hvordan smittevernet skal håndteres. Men vi vet at Fagforbundets medlemmer er i stand til å takle krevende oppgaver. Onsdag 15. april kom den nasjonale veilederen ut. Om du vil lese den, så finner du den her

17. april skal det være et nettmøte om åpningen av barnehagene i Bergen Kommune. Du finner arrangementet her.

Arbeidskamper:

De norske lønnsoppgjøret er utsatt til over sommeren grunnet koronakrisen. Men krisen aktualiserer noen problemstillinger knyttet til lønn- og arbeidsvilkår.

Aktuelt:

Her til lands har vi grunnet høy organisasjonsgrad på både arbeidstaker og arbeidsgiversiden relativt minnelige forhold. Selv om det norske lønnsoppgjøret på ingen måte er noen dans på roser.

Men om vi retter blikket ut i verden er situasjonen for mange arbeidstakere uansett en ganske annen. Èn av utfordringene i mange land er lav organisasjonsgrad, og en frykt blant myndigheter og arbeidsgivere om økt makt og styrke til arbeidstakere. Det brukes til dels svært harde metoder.

I USA er det også mange streiker og aksjoner for tiden. Det er laget et interaktivt kart som viser de ulike streikene og hva det handler om. Det finner du her.

Yrkesfaglig:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="74609" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Fagforbundet organiserer medlemmer innen en lang rekke yrkesgrupper. Faktisk er medlemmer med 180 ulike yrker del av vårt faglige felleskap. Det gjør at vi, alle sammen, utgjør en solid stamme av den norske velferdsstaten. Vi mener at alle er like viktige. Uansett hva du gjør i ditt daglige virke.

P.t er alle planlagte kurs/aktiviteter avlyst. Men på det feltet kommer yrkesseksjonene sterkt tilbake når situasjonen endrer seg.

Medlemsfordeler:

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet er nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

Aktuelle møter/kurs/konferanser:

Selv om alle fysiske møter og arrangementer er avlyst, så finnes det fortsatt mange muligheter på nettet.

Aktuelt:

Kontaktinfo til Fagforbundet Bergen:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?