Til hovedinnhold

Nyheter

Kulturstreiken trappes opp - 435 ansatte er nå ute i streik

Kampen for rettferdig pensjon i kultursektoren fortsetter med full styrke. Fra i dag streiker 435 medlemmer i opera, orkestre og teatersektoren.

Klare for mekling - og mulig streik. Leder i Fagforbundet Teater og scene, Mari Røsjø, og hovedtillitsvalgt Ola Erik Blæsterdalen

Villig til å streike for rettferdig pensjon i kultursektoren

Spenninga er til å ta og føle på rett før meklinga i kultursektoren er i gang, 2. september. Slaget står om en rettferdig pensjon - og Fagforbundet Teater og Scene tar kampen - helt til en eventuell streik, hvis de må.

Bli med på underskriftsaksjon for lovfestet rett til heltid

Hver femte medlem av Fagforbundet ønsker seg større stilling. Deltidsansatte sliter med å få boliglån, har manglende forutsigbarhet i hverdagen og dårlig pensjon.

Pensjon i mellomoppgjøret 2021

I årets mellomoppgjør er igjen det store konflikttemaet kravet om hybridpensjon som ble videreført fra hovedoppgjøret 2020. Det ble lagt inn krav om at den midlertidige innskuddspensjonsordningen fra 2016 må erstattes av en varig ordning som oppfyller protokollen fra hovedoppgjøret samme år.

Henriette Jevnaker, leder av Fagforbundet Teater og Scene, har blitt nestleder i LO Stat.

Ny nestleder i LO Stat kommer fra Fagforbundet

– Jeg lever av politikk og fagbevegelse, sier nyvalgt nestleder i LO Stat, Henriette Jevnaker. Hun kommer fra Fagforbundet Teater og Scene, og det er første gang en tillitsvalgt i Fagforbundet får et slikt verv.

Generalsekretær i Norsk Kulturforum Hege Knarvik Sande snakket om hvorfor kulturloven praktiseres ulikt i kommunene.

Kommunal kultursektor svekkes

Kommunalkonferansen 2020 ble i år holdt digitalt og ble fulgt av 600 deltakere via skjerm. Programmet under temaet «Tillit til fellesskapet i et nytt tiår» var tett og variert. Partilederne debatterte, klimaspørsmålet fikk mye oppmerksomhet og parallellseminarene var viet vold på arbeidsplassen, ny teknologi og kultursektoren i kommunene.

Imponert: Leder for Fagforbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker, berømmer de tillitsvalgte. - De så behovene, tok grep og stilte opp for medlemmene. De tok ansvar, roser hun.

Fagforbundet Teater og Scene står støtt i krisa

Da koronapandemien stengte landet 12. mars ble kulturlivet hardt rammet. Leder i Fagforbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker, er imponert over hvordan de tillitsvalgte har taklet krisa.

Kristian Bredal, tillitsvalgt i Oslo Kru.

Forbud mot arrangement med over 500 deltakere til 1. september

Regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september. Torsdag 30. april vil kulturminister Abid Raja komme med en beslutning om arrangementer med under 500 deltakere. – Dramatisk for de seriøse bedriftene, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Innlegg fra en frilanser: Vi er alle enige om at kulturen er verdt å kjempe for, men er vi villige til å betale for det?

Livet som kulturarbeider består som oftest i å halse etter neste oppdrag, gjøre seg så smidig og fleksibel som mulig og nesten alltid ligge etter med regninger. Les filmfotograf Signe Pahle sine tanker om den alvorlige situasjonen kultur-Norge står i.

Elise Tunstrøm på Oslo Arkitekturtrienale 2019 der hun holdt en workshop i samarbeid med Growlab Oslo om Urban Scenograhpy.

Innlegg fra en frilanser: Kulturarbeid satt på vent

Jeg jobber i kulturbransjen, en bransje som nå er hardt rammet av pandemien som herjer. Jeg er både frilanser som scenekunstner og har en deltidsstilling som publikumsvert for å få økonomien til å gå rundt. Ettersom alt jeg jobber med baserer seg på å samle mange mennesker sammen, så ble alt mitt levebrød satt på vent forrige uke.

Råd om forholdsregler knyttet til Koronaviruset

Her er oppdatert informasjon rundt Koronaviruset og status hos Fagforbundet Oslo.

Informasjon om Koronaviruset

Informasjon om Koronaviruset for tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

På oppdrag fra Fagforbundet og Norsk Kulturforum har Telemarksforskning skrevet en rapport om status i kommunal kultursektor.

Store ulikheter på hvordan kultursektoren organiseres

Telemarksforskning har gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge kompetanse og organisering av kulturfeltet i kommunene, på oppdrag fra Fagforbundet og Norsk kulturforum. Rapporten ble lansert i Oslo 26. november.

Fagforbundet Teater og Scenes uttalelse om kulturbudsjettet 2019

Fagforbundet Teater og Scene kommenterer regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2019.

Innspill til Oslo kommunes kulturbudsjett 2019

Fagforbundet Teater og Scene har levert felles innspill med Fagforbundet Oslo. Deputasjon ble avholdt med kultur- og utdanningskomiteen 25. oktober 2018.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?