Til hovedinnhold

Forbud mot arrangement med over 500 deltakere til 1. september

Kristian Bredal, tillitsvalgt i Oslo Kru.

Kristian Bredal, tillitsvalgt i Oslo Kru. (Foto: Privat)

Regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september. Torsdag 30. april vil kulturminister Abid Raja komme med en beslutning om arrangementer med under 500 deltakere. – Dramatisk for de seriøse bedriftene, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

25.04.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 07.05.2020


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Fagforbundet ber nå myndighetene om å utvide retten til permittering i inntil 52 uker for de bedriftene som er berørt av forbudet.  

– Det er viktig at de seriøse bedriftene med egne faste ansatte kan fortsette etter forbudet, og vi ber derfor myndigheten om å utvide retten til permittering i inntil 52 uker. Bransjen er avhengig av inntekter fra større arrangement i løpet av sommerhalvåret og blir hardt rammet av et slikt forbud, sier forbundsleder Mette Nord.

Store konsekvenser for medlemmene


Steinar Ottesen

Dette får store konsekvenser for mange av medlemmene i Fagforbundet teater og scene. Fagforeningen organiserer scenearbeidere som jobber på mange festivaler og større arrangementer i løpet av sommerhalvåret.

– Dette er en svært krevende situasjon for de seriøse virksomhetene som bemanner festivalsommeren, og ikke minst for de ansatte som tjener inn store deler av årsinntekten sin i de hektiske festivalmånedene, sier Henriette Jevnaker, leder i Fagforbundet teater og scene. 

Fagforeningen ønsker at myndighetene skal sikre at virksomheter som Oslo Kru fortsatt har faste ansatte, og umiddelbart kan sysselsette når vi igjen kan glede oss over større kulturarrangementer. – Det mener vi at en utvidet permitteringsperiode kan avhjelpe, sier Jevnaker.

Klubblederne i Oslo Kru, Kristian Bredal og Monika Zak bekrefter dette. – At festivalene i sommer blir avlyst, betyr at vi som jobber med opp-og nedrigg av scener og utstyr nå står helt uten arbeid. For våre medlemmer blir situasjonen vanskelig, sier de.

Daglig leder for Oslo Kru AS, Anne Cecilie Winther, er glad for at Fagforbundet tar til ordet for å utvide permitteringsperioden. – Det viktigste myndighetene kan gjøre nå er å utvide permitteringsperioden fra 6 måneder til ett år slik at vi slipper å gå til oppsigelser. Vi trenger våre ansatte når det igjen er forsvarlig å starte opp igjen med store kulturarrangementer, men dagens regelverk legger ikke til rette for dette, sier Winther.

Mindre arrangementer fortsatt i uvisshet

NTB skriver at ifølge kulturministeren er årsaken til den todelte beslutningen at Folkehelseinstituttet har bedt om mer tid for å kunne ta en godt faglig forankret beslutning for de mindre arrangementene.

Da det ble besluttet 10. mars at alle innendørsarrangementer med mer enn 500 deltakere skulle avlyses eller utsettes så sa fagforeningen at det hadde stor påvirkning. – Det er trist at situasjonen medfører ulemper for publikum og våre medlemmers arbeidssituasjon, men det er bra at vår sektor tar ansvar for å begrense smittespredning, skriver de på sine hjemmesider.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?