Til hovedinnhold

Villig til å streike for rettferdig pensjon i kultursektoren

Klare for mekling - og mulig streik. Leder i Fagforbundet Teater og scene, Mari Røsjø, og hovedtillitsvalgt Ola Erik Blæsterdalen

Klare for mekling - og mulig streik. Leder i Fagforbundet Teater og scene, Mari Røsjø, og hovedtillitsvalgt Ola Erik Blæsterdalen (Foto: Skjermdump / Fagforbundet)

Spenninga er til å ta og føle på rett før meklinga i kultursektoren er i gang, 2. september. Slaget står om en rettferdig pensjon - og Fagforbundet Teater og Scene tar kampen - helt til en eventuell streik, hvis de må.

02.09.2021 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 03.09.2021

- Stemninga er god og forventningsfull. Det koker litt her og der blant ansatte og tillitsvalgte, ettersom meklinga nærmer seg og alvoret har begynt å synke inn, forteller leder i Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø.

Sammen med de andre LO-forbundene Creo og NTL skal de i mekling med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter 2. september. Forhandlingene ledes av LO Stat og kravet fra arbeidstakerne er å få på plass en permanent pensjonsordning som er kollektiv, livsvarig og like god for kvinner som menn.

Løftebrudd fra arbeidsgiversida

For å sikre økonomien og bærekraften til kulturinstitusjonene gikk de ansatte i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon), som var dårligere enn den ordningen de da hadde.

- Til gjengjeld fikk vi et løfte om at vi på sikt skulle få en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det er dette løftet vi nå krever innfridd. Svaret er hybridpensjon og tålmodigheta vår er slutt. Nå vil vi ha dette på plass, understreker fagforeningslederen.

Utfordrende situasjon

Det å skulle gjennomføre en eventuell streik i et område som akkurat har begynt å åpne opp etter lang korona-nedstengning, kan bli utfordrende på flere måter.

- De ansatte i denne sektoren er vant til å gjøre hva som helst for at en forestilling eller konsert skal bli gjennomført, og etter en lang nedstengning er det klart at det kan bli litt utfordrende å skulle streike. Ingen ønsker jo egentlig en streik, og disse arbeidstakerne er i utgangspunktet utrolig lojale og glade i institusjonene de jobber i, sier hovedtillitsvalgt Ola Erik Blæsterdalen.

Må ta hybridpensjon mer på alvor

Fagforbundet Teater og Scene håper meklinga vil tvinge arbeidsgiverne til å se nærmere på hybridpensjonen enn de har gjort til nå.

- Vi opplever at arbeidsgiverne har prøvd å presse gjennom den midlertidige innskuddspensjonsordninga uten reelle forhandlinger og uten å ha satt seg ned og regnet på alternativet: Hva er den reelle verdien for oss med hybridpensjon - og hva er den reelle prisen for arbeidsgiver, sier Blæsterdalen.

Publikum og streikeuttaket

Som ved de fleste streiker er det også her en tredjepart som vil bli rammet, nemlig publikum.

- Vi vet at mange kommer til å bli skuffet hvis kulturtilbud som nettopp er tilbake eller på vei tilbake, plutselig blir stengt ned igjen. Med det første streikeuttaket har vi derfor forsøkt å opprettholde et delvis tilbud, forteller Røsjø.

Ved en eventuell streik fra morgenen 3. september er det Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Bergen Nasjonale scene og Rogaland teater som vil bli rammet.

Tar likestillingskampen

Dette er ikke bare en kamp om pensjon, det handler også om likestilling. Fordi kvinner i snitt lever lenger enn menn, vil de med dagens innskuddspensjonsordning få utbetalt mindre over tid. Dette tar hybridpensjon høyde for. 

- I en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016, kan vi ikke godta en varig pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjon, sier Røsjø. 

- Vi går alltid inn i en mekling med håp om å komme til enighet. Vi ønsker i utgangspunktet ingen streik, men blir det konflikt, må vi være helt tydelige på at det skyldes at Spekter og arbeidsgiverne ikke holder sin del av avtalen, er budskapet fra Fagforbundet Teater og Scene, rett før meklinga i kultursektoren er i gang.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?