Til hovedinnhold

Nyheter

Påkjørt grevling

Webinar om kommunikasjon og samhandling i portørfaget

Bli med på webinar for å lære mer om kommunikasjon og samhandling i portørfaget. 23. februar fra 13.00 til 15.00. Påmeldingsfrist 16. februar.

Illustrasjon.

Del et bilde av din nye arbeidshverdag!

Dette er en utfordring til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Fagforbundet. Vis oss hvordan du har det på jobb akkurat nå!

På bildet; Line Tollefsen, Berit J. Kristensen og Britt Jensen

Nytt faglig tilbud fra Yrkesseksjon helse og sosial: podkasten Fagprat

Sjekk ut det splitter nye faglige tilbudet fra Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, podkasten Fagprat.

Konferanse: Møte med aggresjon

Hold av 19. - 20. mars! Fagforbundet arrangerer en spennende konferanse om vold, aggresjon og sekundærtraumatisering i Oslo.  

Fylkesleiar

Gratulerer med dagen 26. januar portører!

26. januar er portørenes dag! Hva skulle vi gjort uten dere? Takk for at dere skaper flyt på sykehuset og bidrar til trygghet for pasientene! Dere gjør en viktig jobb!

NASJONAL KONFERANSE FOR AMBULANSEPERSONELL OG AMK - Ny Frist for påmelding 12. februar

Storefjell Resort Hotel, Gol, 18.-20. mars 2019. Konferansen tar opp en rekke sentrale og tidsaktuelle temaer, blant annet akutt fødselshjelp, grunnleggende EKG-tolkning, avdekke og forebygge vold mot barn, pneumothoraks med mer.

Nettverksgruppa for portørar i Fagforbundet, Delta og Spekter. Fv Leif Moen (Delta), Lasse Haugland (Fagforbundet), Hans Kottum (Fagforbundet), Jan Åge Moen (Spekter).

Vellukka fagseminar for portørar

8. mai arrangerte Fagforbundet, Delta og Spekter eit nytt seminar for portørar.

Til beste for den neste – risikostyring før og etter alvorlige hendelser.

Eksempler og erfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med tilsynssaker i 2017.

Bidrar til å utvikle nye kompetansemål for VG3

Arbeidsplassene våre er i stadig utvikling. Kravene og behovene endrer seg i takt med samfunnet forøvrig og det er jevnlig behov for å evaluere og sjekke at utdanningene gir den kompetansen som trengs for å utøve disse viktige yrkene på en god og forsvarlig måte.

Lasse Haugland, Hans Kottum, Ole Martin Hernes, Jan Åge Moen

Høy fagkompetanse blant portørene i Fagforbundet!

Ressurspersoner for Fagforbundets portører møttes nylig i Oslo for å diskutere hvordan Fagforbundet kan bidra til å utvikle fag og yrke.

05

Portørens dag 26. januar - gratulerer med dagen!

Portørfaget ble formelt vedtatt 26. januar 2015. Det er en seier og noe vi har kjempet for lenge. Fagforbundet gratulerer portører ved alle landets sykehus med denne merkedagen. Vi er stolte av å ha bidratt til at yrkesgruppa har fått sin egen fagutdanning.

6 timers arbeidsdag (Nettavisen)

I ett år jobbet svenskene 6 timers arbeidsdag. Dette ble resultatet: Færre sykemeldinger, gladere personal og mer fornøyde beboere, konkluderer rapporten.

SUS først ute med utdanning til portører (helse-stavanger.no)

Å stoppe en blødning på et lammelår er bare en av mange utfordringer portørene må løse på SUS for å ta fagbrev.

Pilotprosjektet ved f.v. Leif Moen (Delta, Stavanger Universitetssykehus), Lasse Haugland (Fagforbundet, Haukeland Sykehus), Hans Kottum (St. Olavs Hospital) og leiar av gruppa Jan Åge Moen (Spekter, Stavanger Universitetssykehus)

Vellykka seminar om portørfaget

9. februar arrangerte Spekter, Fagforbundet og Delta eit seminar om utvikling av portørfaget. Rundt 70 leiarar og tillitsvalde frå helseføretak over heile landet var samla på Gardermoen.

Dei fyrste elevane i portørfaget er i gang (fagbladet.no)

I dag byrjar ti portørar på Vg3 i Rogaland. Like mange byrja på teoridelen av portørfaget tidlegare i september i Telemark.

Portørfaget - veien videre

Portørfaget er vedtatt som nytt lærefag og en viktig milepæl er nådd. Nå starter arbeidet for å sikre at de som ønsker et fagbrev som portør faktisk får muligheten. Her har Fagforbundet en viktig pådriverrolle.

Portørfaget vedtatt som nytt lærefag

– Vi gleder oss over at portørfagbrevet endelig ser dagens lys, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Det blir et løft for helsesektoren og positivt for alle som velger utdanningen og yrket.

Barthold Vonen har mottatt landets første Pasientsikkerhetspris (an.no)

Barthold Vonen pekte på de mange yrkesgrupper i sykehus, fra portør til spesialist.

Høring om å opprette portørfaget

Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til læreplaner om å opprette portørfaget på høring.

Læring på jobben

Nytt temahefte nr. 35 "Læring på jobben" tar for seg våre viktigste læringsarenaer arbeidsplass og skole. Mange gode eksempler på at det nytter.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?