Til hovedinnhold

Høy fagkompetanse blant portørene i Fagforbundet!

Lasse Haugland, Hans Kottum, Ole Martin Hernes, Jan Åge Moen

Lasse Haugland, Hans Kottum, Ole Martin Hernes, Jan Åge Moen (Foto: Ann-Katrin Neby)

Ressurspersoner for Fagforbundets portører møttes nylig i Oslo for å diskutere hvordan Fagforbundet kan bidra til å utvikle fag og yrke.

22.03.2017 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 12.10.2020

Av saker som ble tatt opp var etablering av en nasjonal standard for de som tar portørutdanning som voksne og utvikling av andre kompetansehevende tiltak. Gruppen diskuterte også hvordan Fagforbundet kan samle portørene i et eget nettverk for å kunne utveksle erfaringer og informasjon.

Gå til siden for portører i Fagforbundet

Fakta:

Portørfaget ble etablert som eg eget fag i videregående opplæring i 2015. Noen har tatt fagbrev som praksiskandidater allerede, mens flere er klare for å gå opp til fagprøven i løpet av 2017. For skoleåret 2017/2018 er det 50 søkere til læreplass i portørfaget. Det er ca 750 som jobber som portører på landsbasis

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?