ArticleListPage index

Nyheter

Enighet for organisasjonsmedlemmer i kirken

Det er enighet mellom Fagforbundet og Kirkens arbeidsgiverforening om en ny tariffavtale for forbundets organisasjonsmedlemmer i KA-området.

22.01.2021

Podkast om etikk etter døden

Yrkesetikk er et viktig tema - også etter døden. I denne episoden av podkasten Fagprat forteller Bjarne Kjeldsen om verdighet og etiske problemstillinger for kirkegårdsarbeidere.

24.09.2020

Den nye trossamfunnsloven er vedtatt

Tirsdag 14. april vedtok Stortinget den nye Trossamfunnsloven. Komiteen merket seg engasjementet for fellesrådet, men lovreguleringen Fagforbundet ønsket seg uteble. Derimot er kirketjener og kirkemusiker fortsatt med!

23.04.2020

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

20.03.2020

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

17.03.2020

Ny leder i TeoLOgene

På årsmøte i TeoLOgene ble det valgt en ny leder. Vi har tatt en prat med Thore Wiig Andersen og spurt han noen spørsmål.

30.01.2020

Den norske kirke skaper A- og B-lag av kirkelige ansatte

Da nettstedet jobbikirken.no ble lansert, kan man få inntrykk av at kirka kun består av vigslede stillinger. – Vi må klare å rekruttere til kirka uten å skape et A- og et B-lag, mener Fagforbundet.

09.12.2019

Utvidet frist for påmelding til Ledelse og forvaltning i kirken

Vil du lære mer om ledelse og forvaltning i kirken? Høgskolen i Innlandet tilbyr nå deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, i tillegg til økt nettverk og kjennskap til operative verktøy til bruk i arbeidshverdagen. Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og er skreddersydd for deg som har oppgaver innen ledelse og forvaltning i kirken. Det tilbys i samarbeid med Fagforbundet og er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med å være i jobb. Søknadsfrist er 15. januar.

05.08.2019

Meld deg på kirketjenerkonferansen!

13. februar arrangerer Fagforbundet en konferanse om kirketjeneryrkets betydning for Den norske kirke. Arrangementet finner sted i Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15 i Oslo.

16.01.2019

Krematoriedrift skal være et offentlig ansvar

I Agderposten 26. november uttaler begravelsesbyråeier Tore Konnestad seg om planer om et privat krematorium i Arendal. Fagforbundet reagerer på disse planene. 5. desember svarer rådgiver Bjarne Kjeldsen fra Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Agderposten med motforestillinger mot private krematorier. Les hele innlegget hans her:

17.12.2018

Et bevisst forhold til yrkesetikk gir deg trygghet i jobben

I Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst ser vi et behov for å bidra til at medlemmer ute i de tjenesteytende virksomhetene må få økt eierskap til yrkesetikken. Det er først når etikken kommer «nedenfra» at den kan speile levd liv.

21.09.2018

Gravferdssektoren er en viktig offentlig tjenesteyter

Norsk forening for gravplasskultur arrangerte fagdager i Fredrikstad 4. – 6. september. Fagforbundet var til stede med stand i utstillingsområdet. Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst fikk synliggjort at gravferdssektorener er en betydelig offentlig tjenesteyter og hvor viktig det er at de ansatte får nødvendig kompetanse og anerkjennelse.

21.09.2018

I havn med mekling i kirkelige virksomheter

Det ble meklingsresultat i avtaleområdet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) natt til 19. september. Fagforbundet forhandlet fram et resultat som gir en årslønnsvekst på linje med arbeidslivet for øvrig.

19.09.2018

Kan bli streik i kirkelige virksomheter

Dersom meklingen i tariffområde Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) ikke fører fram innen fristen ved midnatt tirsdag 18. september, kan kirkeansatte være i streik fra onsdag morgen 19. september.

13.09.2018