Til hovedinnhold

Vi er ikke de som roper eller klager høyest

(Foto: Per Flakstad)

I en ny forskningsrapport pekes det på opplevelser av A- og B-lag blant ansatte lokalt i Den norske kirke. – Dette er et arbeidsmiljøproblem og en trussel mot fremtidig rekruttering og kvaliteten til tjenestene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal.

15.03.2022 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 17.03.2022

Gjennom det siste året har institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) arbeidet med en rapport på oppdrag fra Fagforbundet om arbeidsmiljøet blant ansatte i kirkelige fellesråd. Onsdag 16. mars ble rapporten lansert på et frokostmøte på Oslo Kongressenter. 

Se frokostmøtet og framleggelsen av rapporten digitalt.

– Fagforbundet savnet kunnskap om hvordan bredden av yrkesgrupper i fellesrådene hadde det på jobb og bestilte derfor denne rapporten. Dessverre ga den en bekreftelse på det Fagforbundet fryktet, ansatte og spesielt driftsansatte opplever at det finnes et A- og B-lag i kirka, sier Sundal.

Likeverdig lag mellom praksis- og profesjonsfagene

Det pågående utredningsarbeidet om ny kirkelig organisering og debatten om ledelse og styring i en ny struktur aktualiserte mange av problemstillingene. Forskerne fra KIFO konkluderer med at spesielt driftsansatte bør få større oppmerksomhet i en omorganiseringsprosess. Deres undersøkelser viser at fellesrådsansatte stort sett opplever et godt arbeidsmiljø, men at ansatte med driftsoppgaver skiller seg ut.

– De har rollen som lokalkirkens førstelinje i møte med folk som oppsøker kirkebygg og gravplass utenom gudstjenester. Den norske kirke må i framtida vise at de tar praksisfagene på alvor, sier Sundal bestemt.

Rapporten fra KIFO skal brukes aktivt av Fagforbundet fram mot høstens Kirkemøtet.

– Ingen skal slippe unna med å snakke om ledelse og organisering uten klare tanker om hvordan det skal bygges ett samla lag av likeverdige blant praksisfag og tradisjonelle profesjonsfag, avslutter Sundal.

Her kan du lese hele rapporten som har fått tittelen «Vi er ikke de som roper eller klager høyest», skrevet av Edvard N. Larsen, Netta Marie Rønningen og Ånund Brottveit.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?