Ny leder i TeoLOgene

Tidligere leder i TeoLOgene, Stig-Jørund Arnesen (t.v) sammen med nyvalgt leder Thor Wiig Andersen (t.h).

På årsmøte i TeoLOgene ble det valgt en ny leder. Vi har tatt en prat med Thore Wiig Andersen og spurt han noen spørsmål.

30.01.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 19.02.2020

Så, hvem er den nye lederen i TeoLOgene? 

– Mitt navn er Thore Wiig Andersen, er 39 år, gift og har et barn. Før jeg ble leder jobbet jeg som sokneprest i Øyestad i Arendal. Tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt i ulike bispedømmer for teoLOgene og også partipolitisk erfaring som fylkesleder i SV.

Hva er det første du skal ta fatt på som ny leder da?

– Det første jeg skal ta fatt på er ferdigstilling av årsmøtedokumenter. Allerede avtalt møte på Kirkens hus om likestillingsplan og strategi. OU- kurs i Kritiansand for rettsubjektet DnK for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud om arbeidsforhold og regler.

Oi, du har ikke like å ta fatt på. Men, hvorfor valgte du å organisere deg i TeoLOgene?

– Jeg valgte å organisere meg i teoLOgene fordi det er utenkelig for meg å ikke være LO-organisert. I Fagforbundet står man sammen med andre ansatte i kirken. Fagforbundets og fagbevegelsens verdier er også et verdigrunnlag som jeg deler.

Det kommer et hovedoppgjør i år, hva slags forventninger har du til det?

– Det er mange tariffpolitiske viktige ting å sikre som fortsatt reell medbestemmelse og et lønnssystem som ivaretar en forutsigbar lønnsutvikling. Fastsettelsen må skje etter objektive kriterier. Vi har et mål om å få alle prester over på en lønnsramme ut i fra reell ansiennitet og utjevne lønnsmessig urettferdighet. 

– Retten til heltid er også viktig i kirkelig sektor! Vi må skape arbeidsforhold som sikrer rekrutteringen til kirkelige stillinger. Kirken har noen rekrutteringsutfordringer, så her må det tas grep. 

Høres ut som du har stålkontroll! Takk for praten og lykke til med vervet!