Til hovedinnhold

Seminar for medlemmer i KA - rydd kalenderen!

Illustrasjonsbilde gravferdsetaten

Illustrasjonsbilde gravferdsetaten (Foto: High Low Studio)

27- 28. februar samles vi på Fagforbundets hovedkontor i Oslo for å diskutere aktuelle yrkesfaglige tema og lov og avtaleverk. Det er mulig å melde seg på begge dagene eller den dagen som interesserer deg mest. Alle er velkommen, men vi håper mange eksisterende og potensielle tillitsvalgte innen kirke og gravferd melder seg på!

15.12.2022 av Bjarne Kjeldsen
Sist oppdatert: 08.02.2023

Seminaret er et samarbeid mellom Fagforbundets lov og avtaleavdeling og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

27. februar fokuserer vi på yrkesfaglige tema

Oppstart: 11.30 med lunsj


-"Vi er ikke de som roper eller klager høyest "
Presentasjon av KIFO-rapporten om arbeidsmiljøet i fellesrådene. Hva kan vi lære av denne inn i den nye organiseringen av Den norske kirke?


1- Vernearbeid, HMS og yrkesskade:
Hvordan arbeide forebyggende i en sammensatt virksomhet?  Hvordan følger vi opp når yrkessakade oppstår?


Kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper
Hvordan forankre samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om planer for kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper  

- Fagforbundets yrkesfaglige tiltak og stipendordninger
Hvordan arbeider Fagforbundet yrkesfaglig i KA-sektoren? Gjennomgang av det sentrale OU-samarbeidet og presentasjon av aktuelle stipendordninger.

Program avsluttes kl 16
Felles middag for dem som ønsker
 

28. februar fokuserer vi på avtaleverket og utfordringer i samarbeidet med arbeidsgiver

Oppstart kl 9.00

-Generell gjennomgang av avtaleverket
Hvor ser vi utfordringer? Hvor opplever dere utfordringer? 

-Særavtaler til hjelp og besvær
Hvordan forstå og bruke særavtalene 

-Område- og fellestillitsvalgte
Mange steder sliter man med å få på plass tillitsvalgte i fellesrådet. Da kan en felles tillitsvalgt for flere fellesråd eller en felles tillitsvalgt for flere forbund være et alternativ.

- Arbeidstid
Med helg- og  kveldsarbeid, leir og ubunden tid, kan spørsmål knyttet arbeidstid I KA-sektoren fort bli komplisert. Vi ser nærmere på temaet

Kursavslutning kl 14.00  


 Hotell og reise dekkes av forbundet. Se påmeldinglenke for nærmere informasjon

Påmeldingslenke: 
  Fagdag for kirke- og gravplassansatte (provisoevent.no)

Ved spørsmål, ta kontakt med 
Bjarne.Kjeldsen@fagforbundet.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?