Til hovedinnhold

Nyheter

En skjermdump av en videostrøm, med et lite vindu med foredragsholder ved siden av et stort vindu med en presentasjon hvor det står "Arbeid med alvorlig syke barn og unge: hvordan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre?"

Arbeid med alvorlig syke barn og unge

Se opptak av nettkurs om hvordan du som helsepersonell kan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre (1t 7min).

Iren Luther (t.h.) er nøgd med dei nye opptakskrava. Her saman med nestleiar i LO, Sissel M. Skoghaug.

Fjernar unaudsynt karakterkrav

Regjeringa har foreslått å fjerne karakterkravet i norsk og matematikk for å kome inn på sjukepleiestudiet. – Stor siger for faget, seier Iren Luther.

– Fagforbundets medlemmer er opptekne av å yte så god omsorg for barn og unge i palliativ fase som mogleg, seier Helge Sporsheim

Ga innspel til retningsline om barnepalliasjon

Fagforbundet meiner ein må samle all relevant informasjon om palliasjon til barn og unge på ein plass, og leggje til rette for etter- og vidareutdanning for fagarbeidarar.

Fagforbundet er nøgd med at unge søkjer seg til helsesektoren.

Gode søkjartal til helsefagleg høgare utdanning

Høge søkjartal til helsefaglege fagskuleutdanningar og auke i søkjarar med sjukepleie på fyrste plass.

Helge Sporsheim, nestleiar av yrkesseksjon helse og sosial

Uroa over søkjartal til Vg3

For tredje året på rad er det nedgang i søkjarar til læreplassar i helse- og oppvekstfag.

Fronten av ein ambulanse i snølandskap

Framtidas akuttmedisinske tenester

Fagforbundet meiner ei satsing på kompetanse, betre samhandling og meir tillit er sentrale element i framtidas akuttmedisinske tenester.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Bekymra for video-retningsliner i helsetenesta

Fagforbundet uttrykkjer bekymring i høyringssvar til utkast for retningsliner for bilete-, film- og lydopptak i helsetenesta.

Emma Straub deltar i yrkes-EM / EuroSkills 2023 i Gdansk som helsefagarbeiderlærling.

Neste yrkes-NM er våren 2025!

WorldSkills Norway, som arrangerer yrkesmeisterskapa, har annonsert at neste Yrkes-NM blir i april 2025.

Barsel- og barnepleier Karoline Sol Danielsen på barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssykehus

Etterlengta satsing på barsel- og barnepleiaren

Regjeringa framhevar barsel- og barnepleiaren som viktig kompetanse i framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Mette Nord, leder i Fagforbundet

– Avhengig av hele laget av helsearbeidere

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa vil at flere yrkesgrupper skal dele på oppgavene i helsevesenet og også satser på fagarbeiderne. Mette Nord mener Nasjonal helse- og samhandlingsplan er et godt virkemiddel for å løse utfordringene i helsevesenet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Fagforbundet vert med i «Gjør kloke valg»-kampanjen

Kampanjen tek sikte på å redusere undersøkingar og behandling som pasientar ikkje har nytte av, og som i verste fall kan skade.

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

Ny vidareutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidarar

Hausten 2024 startar Fagskulen i Viken opp med ein ny studieretning i intensivpleie for helsefagarbeidarar. Fagforbundet gratulerer!

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper

Fagforbundets Storefjellkonferanse har i årevis vært et møtested for fagfolk i fødsels- og barselomsorgen og prehospitale tjenester. I år er konferansen utvidet til å være et tilbud for portører, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere også. Vi tok en prat med konferansegeneral, hjelpepleier og nestleder i ykesseseksjon helse og sosial Helge Sporsheim om dette «nye» konferansetilbudet.  

Plakat med teksten "Trade unionism is not a crime Reinstate Georgian ambulance workers"

Solidaritet med ambulansepersonell i Georgia

Ambulansepersonell i Georgia protesterte mot dårlege arbeidsforhold. Arbeidsgjevar svarte med å seie dei opp. Dette er uakseptabel behandling av arbeidsfolk.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og AU-medlem

Gjennomslag for fagarbeidarar på poliklinikk

Regjeringa vil sikre at sjukehusa ikkje tapar pengar på å bruke fagarbeidarar på poliklinikk frå 2024

Emma Straub representerte Noreg på yrkes-EM i Gdansk 2023 og vann bronse

Emma vann bronse i yrkes-EM!

Fagforbundet-medlem og helsefagarbeidarlærling Emma Straub kom på pallen i yrkes-EM, og vann bronse for Noreg.

Helge Sporsheim.

-Her er de aller dyktigste i sine felt i arbeid!

Hjelpepleier og nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Helge Sporsheim, er en yrkeskonkurranseentusiast. Denne uka er han i Gdańsk for å overvære Yrkes-EM, og følge helsefagarbeiderlærling Emma Straub, den norske Yrkeslandsslagets deltaker i helsearbeiderfaget.  

Vinnar av yrkes-NM i helsearbeidarfaget 2022.

Helsefagarbeider Emma kjemper i Yrkes-EM i Gdansk

5.-9. september arrangeres Yrkes-EM i Gdansk i Polen. Her møtes unge, talentfulle, europeiske fagarbeidere til konkurranser i 43 ulike yrkesfag.  Fagforbundsmedlemmet Emma Straub (18) er tatt ut til det norske yrkeslandslaget og skal konkurrere i helsearbeiderfaget.

Illustrasjonsbilde

Høringer om oppdaterte nasjonale planer for helsefaglige fagskoleutdanninger

Nasjonalt fagskoleråd har nå publisert utkast til de nye nasjonale planene for helse- og oppvekstfag.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?