Til hovedinnhold

Nyheter

Anerkjenn alle fagfolka! Utan dei har me ikkje helsetenester

– Fagfolk er ein dyrebar ressurs som me må ta vare på, viss me òg i framtida skal ha ei helse- og omsorgsteneste i verdsklasse, skriv Sigrun Bøe Perez, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Betre oppgåvedeling gir betre tenester

– Oppgåvedeling er ein måte for å løyse personellmangelen me har i tenesta. Me kjem ikkje utanom å få til betre oppgåvedeling i helsetenesta – heller ikkje i operasjonsavdelingane, skriv Iren Luther i dette debattinnlegget

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Jørgen Aanerud på talerstolen på landskonferansen til Fagforbundet Ung 2022

– Det er en ære å kjempe for ungdomsmedlemmene!

Jørgen Aanerud (27) fra Oslo er helsefagarbeider og delegat til landskonferansen i Fagforbundet Ung.

Marie Helene Gaup Olsen

Helsefagarbeider Marie Helene ble hyllet av sine egne

Et forbilde, blir hun kalt. Helsefagarbeider Marie Helene Gaup Olsen fikk den høythengende Varmeprisen under Fagforbundets landskonferanse.

Styret i yrkesseksjon helse og sosial

– Vi er eit fantastisk lag

Det var mange delegatar på talarstolen i laupet av landskonferansen, som løfta mange viktige yrkespolitiske problemstillingar. – Vi er eit fantastisk lag som eg gler meg til å leie i tre nye år, seier ein stolt Iren Luther.

barsel- og barnepleier Karoline Sol Danielsen på barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssykehus

Nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre den 20.-22. mars 2023 på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Illustrasjonsbilete

Betre oppgåvedeling i sjukehusa

Ny rapport viser at det er mykje bra arbeid med oppgåvedeling i norske sjukehus.  – Vi håper og trur at rapporten kan vere til inspirasjon til betre oppgåvedeling, seier Iren Luther

Illustrasjonsbilde

Høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen

Fagforbundet var i høringsmøte om regjeringens forslag til budsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. oktober.

Rapportlansering 31. oktober, digitalt og fysisk på Hotel Bristol i Oslo

Rapportlansering: oppgåvedeling i sjukehus

Fagforbundet, Delta og Spekter inviterer til frukostmøte med lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget 2022

Emma er noregsmeister i helsearbeidarfag!

Lærling i helsearbeidarfaget Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget i Kristiansand.

Den viktige barnepleieren blir nesten usynlig, skriver Anne Rigmor Eliassen, barnepleier og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Iren Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Barnepleiere ønsker bedre tilbud til fødekvinner

Nedlagte fødetilbud, sommerstengte avdelinger og ansatte som ikke får gitt den omsorgen som trengs. Nå er tiden inne for å styrke tilbudet til fødekvinner! Les hele kronikken fra barsel- og barnepleier Anne Rigmor Eliassen og leder av Yrkesseksjon helse og sosial Iren Luther her.

Illustrasjonsbilde (Solveig Håbetsås og Tara Ghods).

Spørjeundersøking om oppgåvedeling i sjukehus

I forbindelse med eit kartleggingsarbeid om oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre yrker på sjukehus har Fagforbundet sendt ut ei spørjeundersøking til medlemmane.

Faggruppe for barsel- og barnepleiere f.v.: Anne-Rigmor Eliassen, Eva-Lill Coyle, Klara Lybekk og Sonja Waagaard

Fornøyde med årets konferanse

Årets nasjonale konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre var en suksess, mye takket være Fagforbundets faggruppe for barsel- og barnepleiere i samarbeid med faggruppen for jordmødre.

Illustrasjonsbilde: Helsefagarbeider ved Drammen sykehus.

Seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i samarbeid med partene i arbeidslivet kartlagt risikoen for seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren. Dette er gjort på bakgrunn av settestrek-veilederen som skal hjelpe folk i arbeidslivet å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak. Risikokartleggingen er gjort for hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehus og legekontor.

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2022

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Lisa Khawla Lindgren trives veldig godt i jobben som barnepleier ved Grønland Helsestasjon.

Barnepleier på helsestasjon

Barnepleier på helsestasjon har en relativt lang historie i Oslo, hvor det har vært ansatt barnepleiere i over 25 år. Tidligere har barnepleiere blant annet gått på hjemmebesøk for å gi ammeveiledning, lapisere navler, og gi råd til hudpleie på spebarn med utslett. I dag varierer arbeidsoppgavene på helsestasjonen, og Lisa forteller her om hvordan hun får brukt sin kompetanse som barnepleier på helsestasjon.

Barnepleierkonferansen

Fagdag for barsel- og barnepleiere

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial har gleden av å ønske deg velkommen til digital fagdag for barsel- og barnepleiere den 28.09.2021. Fagdagen starter kl. 10:00 og varer til ca kl. 13:00. Fagdagen holdes på plattformen Microsoft Teams.

Podkast om hørselshemming

Sjansen er stor for at du kjenner noen som har et hørselsproblem. Hvilke utfordringer kan hørselshemming føre med seg? Og hvordan kan du bidra til å gjøre hverdagen litt lettere for en som hører dårlig? Podkasten Fagprat gir deg noen tips!

Helsefremmende tips i podkasten Fagprat

Har du mistet gode treningsvaner og spist mye usunn mat det siste året? Naprapat Monica Aschim gir noen gode tips til hvordan du kan gjenvinne kontrollen, og gi deg selv positive "dytt" til å ta riktige og helsefremmende valg i hverdagen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?