Til hovedinnhold

Fagforbundet anker Stendi-dommen

Fagforbundets team i rettssalen, t.v. rådgiver Trude Stavheim, advokatene Morten Mønnich og Kjetil Edvardsen.

Fagforbundets team i rettssalen, t.v. rådgiver Trude Stavheim, advokatene Morten Mønnich og Kjetil Edvardsen. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet støtter omsorgsarbeiderne som vil anke Stendi-dommen til Borgarting lagmannsrett.

04.09.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.09.2019

Stendi-saka handler om 24 medlemmer av Fagforbundet som har jobbet som selvstendig næringsdrivende omsorgsarbeidere i velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris). De reiste krav om fast ansettelse og betydelige beløp i etterbetaling. I dommen fra Oslo tingrett i august, fikk 11 av saksøkerne medhold i at de er arbeidstakere, bare noen ble tilkjent etterbetaling, og saksomkostningene ble delt mellom partene.

Finner oss ikke i en så uklar dom

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saka blir stående. Vi finner oss ikke i de hårreisende arbeidsforholdene som våre medlemmer har hatt. De har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. Rovdriften på omsorgsarbeiderne har ført til at pasientene og brukerne, som har problemer knyttet til rus og psykiatri, ikke har fått den omsorgen de skulle hatt, sier Mette Nord.

Lederen av Fagforbundet mener dommen er sprikende og skaper stor uklarhet om hvilke rettigheter norske arbeidsfolk har, og om hva en arbeidstaker er.

– Det er viktig for hele fagbevegelsen at denne dommen blir overprøvd. Derfor vil vi nå bistå våre medlemmer i en anke, sier Nord.

Et spørsmål om hva som er en arbeidstaker

Det sentrale juridiske spørsmålet i saka er hvem som skal betraktes som arbeidstakere og hvilket ansvar selskaper som Stendi har når de benytter seg av selvstendig næringsdrivende. Fagforbundet mener alle de 24 saksøkerne i realiteten er arbeidstakere, som dermed skal være omfattet av vernet i arbeidsmiljølova. Forbundet kan ikke forstå hvorfor saksøkerne er vurdert ulikt på dette punktet.

I tillegg til å støtte en anke, vil Fagforbundet jobbe politisk mot virksomheten til de kommersielle velferdsselskapene.

– Nå står vi foran et kommunevalg der privatisering og profitt i velferden står sentralt. Vi vil ha kommunepolitikere som går gjennom alle avtaler de har med Stendi og andre velferdsaktører. De må få slutt på utviklinga i retning av et løsarbeidersamfunn. Vi vil dessuten ha folkevalgte som setter en stopper for at slike konsern får hente profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester, som føres ut av landet. De som betaler prisen for dette er vanlige arbeidsfolk, brukere og pasienter, mener Nord.

Stolte av medlemmene som tar kampen

De 24 saksøkerne skal hver for seg ta stilling til om de ønsker å anke dommen til lagmannsretten. Et klart flertall av dem ønsker å anke med bistand fra Fagforbundet. Saksøkernes advokat, Kjetil Edvardsen, vil nå avklare hvor mange dette gjelder.

– Vi er stolte av våre medlemmer som vil føre kampen videre i lagmannsretten. Fagforbundet står fullt og helt bak dem. Vi vil fortsette denne kampen til vi har vunnet, sier Mette Nord.

Stendi er gjennom oppkjøp av Aleris og andre selskaper blitt Norges klart største kommersielle velferdskonsern, og kontrollerer nå rundt 25 prosent av det private velferdsmarkedet. Stendi er eid av den svenske velferdsgiganten Ambea.

Fagforbundet er Norges største fagforbund med mer enn 370.000 medlemmer. En stor del av medlemmene jobber i helse, pleie og omsorg.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?