Til hovedinnhold

Kommentaren fra Nettavisen-redaktør om Stendi-rettssaken kan ikke stå uimotsagt

Både rådgiver Trude Stavheim og advokat Kjetil Edvardsen må innrømme at rettssaken har tatt på.

Både rådgiver Trude Stavheim og advokat Kjetil Edvardsen må innrømme at rettssaken har tatt på. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum kommenterer ankesaken mot Stendi 26. januar. Kommentaren inneholder en rekke påstander som ikke kan stå uimotsagt. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett omfatter 22 medlemmer av Fagforbundet som har gått til massesøksmål for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter.

28.01.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 01.02.2021

Les Stavrums kommentar og tilsvaret fra Fagforbundets leder Mette Nord under eller i Nettavisen: 

Fagforbundet kan ikke leve med at dommen i Stendi-saken blir stående.

Kommentaren fra Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum om Stendi-rettsaken 26. januar kan ikke stå uimotsagt. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett omfatter 22 medlemmer av Fagforbundet som har gått til massesøksmål mot Stendi (tidligere Aleris). Den handler om omsorgsarbeidere, som har jobbet til alle døgnets tider i omsorgsboliger, skal være arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende oppdragstakere, såkalte konsulenter. Våre medlemmer krever fast ansettelse, med rett til feriepenger, overtidsbetaling og pensjon, slik alle arbeidstakere har.

Når Stavrum sier at Fagforbundets medlemmer var velinformerte og velvillige enkeltpersonforetak, som både fikk bedre lønn og større frihet, ja da vet han noe som aktørene i rettssaken ikke vet. Vi i fagbevegelsen vet derimot er at mange arbeidstakere er blitt lurt, villedet og tvunget til å etablere enkeltpersonforetak i mange næringer og bransjer. Stavrum kan umulig ha hørt «konsulentenes» historier.

Rovdrift på medarbeidere

Saksøkerne har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. I starten trodde de det gikk greit, men etter hvert seg trøttheten og utbrentheten inn. En av saksøkerne fortalte at mens samboeren hans kjempet for livet til deres for tidlig fødte datter, viste sjefen ingen medfølelse og krevde at han måtte stille på jobb eller skaffe noen andre. Rovdriften på omsorgsarbeiderne har også ført til at pasientene og brukerne, som har problemer knyttet til rus og psykiatri, ikke har fått den omsorgen de skulle hatt

For å sitere Bjørgulv Braanen i Klassekampen: «Konsulent-tittelen er en eneste stor løgnaktig forskjønning som har til hensikt å tildekke det reelle utbyttingsforholdet. Som konsulent mister man ethvert vern som myndigheter, fagforeninger og organiserte arbeidsgivere har etablert for å beskytte den enkelte arbeidstaker, som for eksempel regulert arbeidstid, retten til pensjon, betalt sykefravær, overtidstillegg, yrkesskadeforsikring og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling.»

På toppen av det hele hadde flere av «konsulentene» i Aleris/Stendi en klausul i kontrakten om at de ville få 100.000 kroner i bot hvis de brøt den på noe vis – blant annet ved å snakke om den til andre.

Setter arbeidsmiljøloven ut av spill

Fagforbundet kan ikke leve med at dommen i Stendi-saken blir stående. Når Stavrum omtaler dommen som knusende for fagbevegelsen er det likevel en fordreining av virkeligheten. Dommen fra tingretten ga 13 av saksøkerne delvis medhold i kravet om fast ansettelse eller de ble tilkjent erstatning. Stendi vant fullt ut mot 11 av saksøkerne. Så i realiteten er dommen sprikende og skaper stor uklarhet om hvilke rettigheter norske arbeidsfolk har, og om hva en arbeidstaker er.

Stendi-saken har forandret den private velferdsbransjen og endret Stendis praksis. Nå bruker Stendi færre «konsulenter», og flere av saksøkerne har fått faste jobber. De forteller en helt annen historie enn den Stavrum formidler: Som fast ansatte jobber de mindre og tjener mer enn de gjorde som «konsulenter».

Dersom dommen fra tingretten blir stående, er det all grunn til å tro at Stendi og andre selskaper vil gå tilbake til å bruke selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, istedenfor ansatte. Dette vil undergrave arbeidsmiljøloven, og føre til at flere arbeidstakere får beskjed om å bli oppdragstakere. Derfor er det viktig for hele fagbevegelsen at denne dommen blir overprøvd.

Fagforbundet er stolt av våre medlemmer som vil føre kampen for et anstendig arbeidsliv videre. Stendi-saken er en av de største og viktigste arbeidslivssakene på årevis, og vi vil fortsette den kampen til vi har vunnet.  Stavrum har helt rett i at Fagforbundet stiller opp for våre medlemmer. Derfor har vi så langt betalt deres advokatregninger i denne saken. Målet vårt er likevel at lagmannsretten skal klargjøre hvilke regler som gjelder i et seriøst arbeidsliv, og at Stendi skal dømmes til å betale våre medlemmer det dette koster.

 

Dette er Aleris/Stendi-saken

14. januar 2019 startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Utfallet av saken kan få konsekvenser for norsk arbeidsliv i framtida.

Saksøkerne har jobbet for Stendi som omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne. De har arbeidet ved ulike omsorgsboliger. Flere av saksøkerne jobber fortsatt i velferdsselskapet.

Saken ble ført i Oslo tingrett i 2019, og i dommen fra tingretten fikk 13 av saksøkerne delvis medhold i kravet om fast ansettelse eller ble tilkjent erstatning. Stendi vant fullt ut mot 11 av saksøkerne. 22 av saksøkerne anket dommen. 

Saken handler om vanlige arbeidsfolk skal ha arbeidstakerrettigheter som feriepenger, pensjon og overtidsbetaling, eller om arbeidsgivere skal kunne gjøre dem til selvstendig næringsdrivende «konsulenter», uten slike rettigheter.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?