Til hovedinnhold

Nyheter

Dette er hybridpensjon

Hybridpensjon er den nyeste og mest moderne modellen for tjenestepensjon vi har i Norge. Fagbevegelsen har tatt hybridpensjon positivt imot både i privat og offentlig sektor fordi den har en rekke fine kvaliteter.

Slik blir ny offentlig tjenestepensjon

Våren 2018 sa medlemmene ja til ny pensjonsordning. Ordningen vil gjelde for de som er født i 1963 eller seinere. De som er født i 1962 eller før, beholder dagens ordning.

Hva er AFP?

AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å ga av med pensjon allerede når du blir 62 år.

Sånn fungerer det norske pensjonssystemet

Fagforbundets mål er at alle skal ha en pensjon som siker en trygg og verdig alderdom, men pensjonssystemet er under press og vi har sterke motkrefter. Derfor bør du sette deg inn i pensjonssystemet og egne rettigheter slik at du unngår å gjøre kostbare feil.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?