Til hovedinnhold

Nyheter

Forsiden

Notis: Fersk bok om lokale lønnsforhandlinger

Hardt ut mot sykehjemsselskapet Orpea: Forfatter av boka "Kistegraverne", Victor Castanet, og tidligere ansatt ved et av Orpeas sykehjem, Guillaume Gobe.

Frankrike: Profitt på bekostning av eldreomsorg

Det franske sykehjemselskapet Orpea hadde 210 millioner euro, nærmere 2,5 milliarder kroner, i overskudd i 2020. De ansatte og beboerne på sykehjemmene betalte prisen for dette overskuddet gjennom usikre, lavtlønna stillinger og innsparinger på mat og hygieneartikler.

Internasjonal spalte: Knuser den amerikanske drømmen om å være fagorganisert

Over 60 millioner amerikanere ønsker å bli medlem i en fagforening, men stoppes på grunn av fagforeningsknusing, ifølge den politisk uavhengige tenketanken, Economic Policy Institute.

Fire i farta

Hvis du kunne bestemme, hva hadde du forandra for norske studenter?

Kan unge stole på framtidas pensjoner

Det finnes ikke ett svar på dette, fordi er det så stor forskjell på pensjonsordningene i for eksempel offentlig og privat sektor.

streikemarkering Oslo

Streiket seg til ny pensjonsordning i barnehagene

Seinhøstes 2022 var pensjon tema i lønnsoppgjøret for ansatte i private barnehager. Den aller hardeste nøtta var spørsmålet om utforming av pensjonsordningene for de barnehageansatte. Partene lykkes ikke med å bli enige og det ble streik om pensjon.

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker!

Faglig kokebok: Slik sjekker du lønna

I forrige utgave av Oss tillitsvalgte spurte vi om hva medlemmene spør mest om. Svaret fra dere var ikke til å misforstå. Det vanligste er spørsmål om lønnslippen. Derfor er det kanskje ikke så dumt med en oppfriskning av hva som er det viktigste å se etter, og hva du kan hjelpe med.

Dommen: Medlever-seier i Arbeidsretten

LO og Fagforbundet vant tredje runde i arbeidsretten. Nå er vi sikra vetorett for de mest ekstreme arbeidstidsordningene i Norge.

MOT PRIVATISERING: Jan Roger Nilsen er tolk og tillitsvalgt. Nå kjemper han mot en foreslått privatisering av tolketjenesten i Kristiansand kommune.

– Tolking er en velferdsoppgave

Jan Roger Nilsen er tolk i Kristiansand kommune, og er fast bestemt på at det er i kommunal regi tolketjenesten hører hjemme.

Midten Hva skjer med AFP

For de som er født i 1963 eller seinere, altså er 60 år eller yngre, får vi nye regler for AFP i offentlig sektor. Den vil ha likhetstrekk med AFP i privat sektor, men vil også være litt annerledes. I 2025 vil de som er født i 1963 være 62 år og vil være de første som kan ta ut den nye offentlige AFP-en.

Siv Karin Kjøllmoen lagde turnus med chatboter.

Lagde turnus til chatboter

Fagforbundets chatbot på nettsida, Frøya, er i ferd med å få selskap av fem kollegaer. Og fordi Fagforbundet jobber for at alle skal ha så gode vilkår som mulig, ba vi turnus-veteran og rådgiver i forhandlingsenheten, Siv Karin Kjøllmoen, om å lage en ordentlig turnus til dem.

Sjelden konflikt i Posten

Posten tvinger gjennom oppsplitting og kaster alle yrkessjåførene over i eget selskap. Fagforbundet Post og finans er overraska og skuffa over at arbeidsgiver bryter en lang tradisjon for samarbeid.

Fagforbundet tar kampene - og vinner

Her er en kort liste over viktige seire som Fagforbundet har tatt og vunnet i kampen for medlemmene sine.

Midtsida Slik er pensjonssystemet bygget opp

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulike varianter, og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten fins AFP (avtalefestet pensjon) og ulike former for uføre- og etterlattepensjoner.

Midtsida: Guide i pensjonsjungelen

Mange synes pensjon er vanskelig. Samtidig vet de fleste av oss at pensjon er uhyre viktig. Du skal mest sannsynlig leve av pensjonen din i mange år etter at du har gått av. For mange er det nesten umulig å vite hva de riktige valgene er med hensyn til hva som er lurt og ikke så lurt med tanke på når man bør gå av. Velkommen til Oss tillitsvalgtes lille rundtur i en verden som framstår som skremmende og vanskelig for mange.

Midtsida: Ny offentlig tjenestepensjon i korte trekk

I 2018 ble partene enige om en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen omfatter alle offentlig ansatte og erstatter den gamle ytelsesbaserte ordningen vi hadde i offentlig sektor og som de som er født i 1962 eller tidligere fortsatt skal ha.

Nytt om navn

Et øyeblikks smil: Fagforbundets leder, Mette Nord, i Gaza i 2016.

Kommentaren: Fortvilelsens krig

Så rammet det utenkelige nok en gang. Vi er mange som nå er fortvilet over krigen mellom Hamas og Israel. I krig finnes det alltid to tapere - sivilbefolkningen og humanitærretten. Det kommer spesielt tydelig fram i Gaza, ett av verdens tettest befolkete områder med en av verdens yngste befolkning.

Eldreomsorg

Framsnakker oppgavedeling i helsevesenet

Oppgavedeling er en viktig del av løsningen på helsepersonellkrisa.Iren Mari Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial, forklarer hvorfor.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?