Til hovedinnhold

Kommentaren: Fortvilelsens krig

Et øyeblikks smil: Fagforbundets leder, Mette Nord, i Gaza i 2016.

Et øyeblikks smil: Fagforbundets leder, Mette Nord, i Gaza i 2016. (Foto: Ingunn Eriksen)

Så rammet det utenkelige nok en gang. Vi er mange som nå er fortvilet over krigen mellom Hamas og Israel. I krig finnes det alltid to tapere - sivilbefolkningen og humanitærretten. Det kommer spesielt tydelig fram i Gaza, ett av verdens tettest befolkete områder med en av verdens yngste befolkning.

26.10.2023 av Av Mette Nord, leder i Fagforbundet
Sist oppdatert: 23.11.2023

Krigens grusomheter bringer meg rett tilbake til august 2014 da det også var krig mellom Israel og Hamas.  Jeg skulle ha vært i Gaza sammen med Liv Tørres, daværende generalsekretær i Norsk Folkehjelp. I stedet var vi på Vestbredden og kunne på telefon fortelle hvordan den todagers våpenhvilen skapte håp for familier i Gaza som trengte mat, begrave sine døde og forsøke å finne et litt tryggere sted når FN-skolene de hadde søkt tilflukt i også var blitt bombet.

Øver på å overleve

Nøyaktig to år senere var jeg i Gaza og fikk se prosjektet Norsk Folkehjelp satte i gang etter 2014-krigen for å øke sikkerheten til sivilbefolkningen i krig. For hva gjør man når det ikke finnes bomberom og en blokade som stenger menneskene inne? Man gjør det eneste man kan gjøre. Forberede seg på at det verste kan skje akkurat der du og familien befinner seg. Gjøre det du kan for at du og familien overlever hvis bomben treffer nær deg.

Det gjorde inntrykk å vite at barn og voksne lærer å beskytte seg ved å se etter en trygg utgang eller et litt tryggere hjørne av boligen. Palestinere blir drillet i å krype sammen i fosterstilling, beskytte hodet og ørene, lukke øynene og puste naturlig.

Det gjorde inntrykk å vite at teatersaler fylles med syv år gamle gutter og jenter som øver på å holde seg på hodet og gape høyt for å skjerme trommehinnene fra å sprenges av trykkbølger fra bomber.

Norsk Folkehjelp gjør en fantastisk jobb med å bygge opp sivil beredskap, men vi forstår fra bildene fra krigshandlingene mot Gaza, at dette ikke er i nærheten av å være nok. Sivile er ikke legitime mål i bevæpnede konflikter. Det blir ingen fred når sivile ofres i skremmende antall og hastighet.

Må kreve like rettigheter for alle

Vanlige mennesker som står midt i krigen fortjener varige løsninger, varig fred – en rett til å leve vanlige liv. Fagforbundets engasjement for siviles rettigheter i krig handler om at alle sivile har lik rett til beskyttelse, uansett hvor de bor eller hvor de kommer fra. Fagforbundet krever at krigsforbrytelser følges opp med etterforskning, tiltale og straff, og setter derfor stor pris på regjeringens initiativ til å stille opp med ressurser til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). 

Palestinernes og israelernes skjebner henger uløselig sammen. De skal bo sammen på et lite landområde - nå og i fremtiden. Veien til fredelig sameksistens er den eneste løsningen for alle parter, og en varig løsning forutsetter like rettigheter for alle. For Fagforbundet innebærer det at okkupasjon, blokade, apartheid og fordrivelse må opphøre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?