Til hovedinnhold

Framsnakker oppgavedeling i helsevesenet

Eldreomsorg

Eldreomsorg (Foto: Mostphotos)

Oppgavedeling er en viktig del av løsningen på helsepersonellkrisa.Iren Mari Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial, forklarer hvorfor.

28.09.2023 av Marianne Solem
Sist oppdatert: 08.11.2023

Motivert fagpersonell

- Helsesektoren trenger både skarpe hoder og varme hender. Mer enn noe annet trenger den alle som er motiverte, alle som faktisk vil jobbe med og for syke mennesker, som er villig til å lære og utvikle seg og ta nye oppgaver og mer ansvar når det kreves, sier Luther.

Grunnleggende respekt

- En absolutt forutsetning for å lykkes er en grunnleggende respekt mellom yrkesgrupper og yrkesutøvere. Noe annet vil gjøre arbeidsmiljøet, pasientsikkerheten og muligheten til å løse helsepersonellmangelen dårligere.

- Helsefagarbeidere, portører, helsesekretærer, barsel- og barnepleiere og ernæringskokker er ikke «støttepersonell». De er fagfolk, kolleger, folk med kompetanse som skal respekteres som det, understreker Luther.

 

 

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther
Iren Luther (Foto: Werner Juvik)

Oppgavedeling, ikke oppgaveglidning

Fagforbundet vet at sykepleiere ofte gjør ting de mener andre yrkesgrupper kunne gjort, og at helsefagarbeidere ofte føler at deres kompetanse enten undervurderes eller ikke utnyttes slik den burde.

- Det Fagforbundet er tydelig på, er at ingen ansatte i helsetjenesten skal gjøre ting de ikke har kompetanse til å gjøre. Det er derfor vi konsekvent snakker om oppgavedeling, og ikke om oppgaveglidning. Oppgaver skal aldri gli mellom yrkesgrupper som dyd av nødvendighet, men tildeles ut fra kompetanse og løses i samarbeid. Har man ikke den kompetansen man trenger for å løse en oppgave, så skal man enten ikke gjøre den, eller få den opplæringa man trenger for å gjøre den, slår hun fast.

Helsefagarbeiderlærling viser vei

Emma Straub er helsefagarbeiderlærling ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og nylig vant hun bronse i Yrkes-EM for Norge. I juryens begrunnelse heter det: “Emma har vist tung teoretisk kunnskap og svært gode praktiske ferdigheter. Hun har en enestående evne til å vise omsorg for pasientene. Et fantastisk forbilde.”

Emma Straub deltar i yrkes-EM / EuroSkills i Gdansk som helsefagarbeiderlærling.
Emma Straub deltar i yrkes-EM / EuroSkills i Gdansk som helsefagarbeiderlærling. (Foto: Worldskills / Euroskills)

- Det er klart at helsefagarbeidere kan og vil ta større plass i Helse-Norge. Se hva unge Emma har klart å få til! Vi skal satse på unge, motiverte og dyktige helsefagarbeidere når vi planlegger for oppgavedeling på arbeidsplassene, avslutter Luther.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?