Til hovedinnhold

Faglig kokebok: Slik sjekker du lønna

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker!

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker! (Foto: Mostphotos)

I forrige utgave av Oss tillitsvalgte spurte vi om hva medlemmene spør mest om. Svaret fra dere var ikke til å misforstå. Det vanligste er spørsmål om lønnslippen. Derfor er det kanskje ikke så dumt med en oppfriskning av hva som er det viktigste å se etter, og hva du kan hjelpe med.

07.11.2023 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 30.11.2023

Fagforbundets medlemmer har ulike lønnsvilkår alt etter hvilken tariffavtale de er del av. Som tillitsvalgte kan vi bidra til å sikre at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er korrekte ved å kontrollere at de er i samsvar med lov- og avtaleverket.

Vi tok en prat med en av de som kan aller mest om dette, nemlig Arne Løseth på forhandlingsavdelingen i Fagforbundet. Han er tydelig på hva det første man må se etter er:

– Det er kanskje ikke så overraskende, for det er nemlig lønna (månedslønn), eventuelt årslønn eller timelønn. Det er viktig å sjekke om man har fått med alle arbeidede timer i perioden, at ubekvemstilleggene stemmer, og at skatt- og pensjonstrekk er riktig i forhold til skatte- og pensjonsavtalen, forteller den erfarne rådgiveren.

Sjekk flere steder

Men det kan være andre steder man bør sjekke enn selve lønnsslippen, for å sørge for at alt er rett.

– Flere steder står det kun timelønn, mens det i tariffavtalen står minstelønn i årslønn. Da må du ta timelønna og gange med 1950 for dagarbeidere (37,5 timers uke) eller 1846 for turnusarbeider (35,5 timers uke), forteller Løseth.

Som en del av forberedelsene må vi også skaffe oss god bakgrunnsinformasjon om arbeidsgiver, arbeidsplass, tariffområde og lønns- og arbeidsforhold.

Så er det viktig å kontrollere følgende:

  • Er arbeidsavtalen i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 14-6, som definerer hva avtalen skal inneholde som minimum.
  • Ved flere arbeidsforhold (som to deltidsstillinger) i kommunen eller virksomheten – foreligger det arbeidsavtale for alle arbeidsforholdene?
  • Er arbeidsavtalens stillingsstørrelse i samsvar med det som faktisk arbeides?
  • For midlertidige ansettelser – er avtalen om midlertidig tilsetting gyldig jf. Arbeidsmiljøloven § 14-9?
  • Stemmer dato for beregning eller fastsettelse av Lønnsansiennitet?

Så er det viktig å sjekke stillingskode eller stillingsbenevnelse og om dette samsvarer med arbeidsavtalen. Sjekke riktig stillingsstørrelse og om det samsvarer med arbeidsavtalen. Og om grunnlønn er i samsvar med tariffavtalen, lokale forhandlinger og lokale særavtaler. Dette er bare ert utgangspunkt. Har du spørsmål? Ta kontakt med ditt kompetansesenter.

Lykke til!

I avtaledatabasen kan du søke etter tariffavtaler

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?