Til hovedinnhold

– Tolking er en velferdsoppgave

MOT PRIVATISERING: Jan Roger Nilsen er tolk og tillitsvalgt. Nå kjemper han mot en foreslått privatisering av tolketjenesten i Kristiansand kommune.

MOT PRIVATISERING: Jan Roger Nilsen er tolk og tillitsvalgt. Nå kjemper han mot en foreslått privatisering av tolketjenesten i Kristiansand kommune. (Foto: Fagforbundet)

Jan Roger Nilsen er tolk i Kristiansand kommune, og er fast bestemt på at det er i kommunal regi tolketjenesten hører hjemme.

02.11.2023 av Martine Grymyr
Sist oppdatert: 30.11.2023

Det var i forbindelse med innsparinger i Kristiansand kommune for to år siden at forslaget om å konkurranseutsette tolketjenesten fant sin vei inn i bystyret. Selv om utredningen konkluderte med at kvaliteten ville bli dårligere og det ikke var noe å spare, stoler ikke tolk og tillitsvalgt Jan Roger Nilsen på at saken er ferdig diskutert. 

– Helseutvalget behandlet dette den 10. oktober og tok utredningen til etterretning, men jeg har en følelse av at de privatiseringsivrige ikke gir seg med dette. Jeg mener tolking for fremmedspråklige i deres kontakt med det offentlige er en velferdsoppgave som bør drives i offentlig regi, forklarer Nilsen. 

Et språk ikke alle kan 

Han er født og oppvokst på Laksevåg i Bergen, men nå både bor og jobber 56-åringen i Kristiansand. Utdanningen hans er omfattende, og kanskje også litt utenom det vanlige, der han blant annet er cand.philol. med hovedfag i russisk, er statsautorisert tolk i russisk og statsautorisert translatør russisk-norsk.  

– Jeg valgte russisk fordi jeg ville lære et språk som ikke alle kunne, sier Nilsen, og fortsetter: 

– Etter at krigen i Ukraina brøt ut, er det blitt enormt mye mer etterspørsel etter russisktolking. Nå er russisk og ukrainsk på plassene under arabisk som de mest etterspurte språkene.  

Jobben som tolk har han holdt på med siden 1999, og de siste 15 årene har han viet mye av tida til å være plasstillitsvalgt i tolketjenesten. Det vervet har han nå gitt slipp på, men forsetter i dag som leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Kristiansand.

Tolkene har uvurderlig erfaring

Det er ingen tvil om at han er rett mann på rett sted. Tolketjenesten ligger hjertet veldig nært. 

– Hos oss jobber ansatte tolker stort sett i fulle stillinger. Disse har gjennom årene opparbeidet seg formelle kvalifikasjoner og uvurderlig erfaring. Hvis man ser bort fra de som allerede jobber for oss, er det ikke mange kvalifiserte tolker i Agder generelt. Så hvem skal de private byråene da bruke til å tolke, spør Nilsen. 

Uten kvalitetssikrede og ordnede forhold er han redd det er mottakerne som til slutt blir skadelidende. 

– Det som er spesielt ille er at den forverrede kvaliteten vil gå ut over rettighetene til en svak befolkningsgruppe som har små muligheter til å si fra – innvandrere og flyktninger med ingen eller små norskkunnskaper, men som har de samme rettigheter som andre til å forstå og bli forstått i sin kontakt med myndighetene, avslutter Nilsen. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?