Landsstyret

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret innkalles minst to ganger i året og vedtar for eksempel budsjett og uttalelser. 

Landsstyret består av to representanter fra hvert fylke, forbundsstyrets arbeidsutvalg og representanter for yrkesseksjonene, ungdomsorganiseringa og pensjonistutvalget, tilsammen 75 representanter.

 

Landsstyrets medlemmer:

 Forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd-Haldgeir Larsen
Nestleder Sissel M. Skoghaug
AU-medlem: Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
AU-medlem Gerd Øiahals
Leder, yrkesseksjon helse og sosial: Iren Mari Luther
Leder, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst: May-Britt Sundal
Leder, yrkesseksjon samferdsel og teknisk: Stein Guldbrandsen
Leder, yrkesseksjon kontor og administrasjon: Trond Finstad
   
Fylkesrepresentanter:
Viken:

Oddbjørg Strømme
Anne Otterbekk
1. vara: Ruth Marie Pauss Thomsen
2. vara: Lloyd Gunnar Forbes

Viken:

Ivar Romundstad
Gunn Krogstad
1. vara: Erik Fjeldstad Næss
2. vara: Lynette Frøyhov

Oslo: Vidar Evje
Anna Elisabeth Uran
1. vara: Trine Posaas Nilsen
2. vara: Lasse Skurtveit
Viken: Jan Denné
Mariannne Reinholdtsen
1. vara: Christine Knutsen
2. vara: Ann Kristin Strandmoe
Innlandet: Anne-Grethe Henriksen
Jon Inge Hagebakken
1. vara: Bjarne Granli
2. vara: Else Karin Jacobsen
Innlandet: Else Randi Kolby
Ragnhild Kvale
1. vara: Morten Pettersbakken
2. vara: Anders Aslesen
Vestfold og Telemark: Merete Dahl
Rune Mathiassen
1. vara: Lene-Britt Johannessen
2. vara: John-Ole Engnes
Vestfold og Telemark: Marianne Nilsen Skjønstad
Kenneth Solheim
1. vara: Charlotte Jonskås
2. vara: Tore Nygaard
Agder: Doris Standal
Venke Anny Nes
1. vara: Helge Thorbjørnsen
2. vara: Ole Petter Rasmussen
Agder: Roy Bjarne Gyberg
Grete Skovli
1. vara: Are Herdlevær
2. vara: Solveig Nordvold
Rogaland: Synnøve Haugland
Trond Froestad
1. vara: Monika Schrøder
2. vara: Sigve Romslo
Vestland: Ørjan Myrmel
Rita Jordal
1.vara: Magne Hestad
2.vara: Hanne Marie S. Aarsand
Vestland: Ralf Einar Johannessen
Kari Daltveit
1. vara: Bjørn Hatlelid
2. vara: Anne Kristin Førde
Møre og Romsdal: Arnt Jostein Silseth
Hilde Furnes Johannessen
1. vara: Geir Ove Kanestrøm
2. vara: Victoria Hide
Trøndelag: Gunn Elin Høgli
Ole Roger Berg
1. vara: Solfrid Anita Løvseth
2. vara: Børge Tingstad
Trøndelag: Arnt Sigurd Kjøglum
Alise Sørensen
1. vara: Cathrine Hanssen
2. vara: Roar Øverås
Nordland: Torild Eline E. Nordland
Line-Beate Tollefsen
1. vara: Ann Merethe L. Kristensen
2. vara: Bjørn-Roger Steen
Troms og Finnmark: Berit Rustad
Espen Sørensen
1. vara: Stein Sivertsen
2. vara: Brynhild Svendsen
Troms og Finnmark: Bjørg Tapio
Jorunn Helene Mikkelsen

1. vara: Sturla Heitmann
2. vara: Astrid Hasselberg
Fagforbundet Post og finans  Hans Fredrik Danielsen
Tom Sørensen

1. vara: Ann Elisabeth Wirgeness
2. vara: Jarle Eide
3. vara: Jannicke Skaanes
Yrkesseksjonsrepresentanter til landsstyret:
Helse og sosial: Kurt Rønning
Karianne Sten Solheim
Helge Sporsheim
Merethe Krogstad Hoel
Sissel Anne Clausen
Torill Irene Herigstad
Sigrun Bøe Perez
Astrid Isene
  1. vara: Lise Larsen
2. vara: Tore Schytte
3. vara: Knut Harald Eriksen
4. vara: Nina Helene Simonsen
5. vara: Eli Britt Grov Østerbø
6. vara: Jorge Del Pino
7. vara: Bjørn Ingar Skogvang
8. vara: Harald Jacobsen
Samferdsel og teknisk: Ingunn R. Jacobsen
Ove Andreas Solberg
Rita Helene Nilssen
Trond Evertsen
Ann Elisabeth W. Sandvold
  1. vara: Lill-Marit Fallerø Overvik
2. vara: Lars Ole Beichmann
3. vara: Janike Rype
4. vara: Jarle Hagen
5. vara: Linda Karlsen
6. vara: Mariann Brude Kvande
Kirke, kultur og oppvekst: Morten Lindhard
Anne Grete Reinertsen
Kjell Sverre Fostervold
Knut Remi Heimvik
Randi Færevik
Frode Lagseth
  1. vara: Tove-Laila Bjerke
2. vara: Ellen Svantesen
3. vara: Kristian Meyer
4. vara: Sefany Mesfin
5. vara: Jens Christian Berg
6. vara: Eva Jorid Svendsen

Kontor og administrasjon:

Mette Johanne Asmyhr
Janne Kristin Wik
Henning Søbakken
Bodil Iren Gjerde
Ella-Britt Strand
  1. vara: Dubravco Bikic
2. vara: Liv Eriksen Eide
3. vara: Tor Andreas Skagseth
4. vara: Ann-Kristin Kreutz
5. vara: Birgit Lunde Kristiansen
Fagforbundet Ung
Leder: Mats Monsen
Nestleder: Victoria De Oliveira
Vara: Knut Estensvoll Rosmo
   
Pensjonistutvalget:
Leder : Bjørg Hageløkken
Nestleder : Tørres Sande
Vara: Randi Munch Aanonsen
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Stian Bryde-Erichsen