Landsstyret

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret innkalles minst to ganger i året og vedtar for eksempel budsjett og uttalelser. 

Landsstyret består av to representanter fra hvert fylke, forbundsstyrets arbeidsutvalg og representanter for yrkesseksjonene, ungdomsorganiseringa og pensjonistutvalget, tilsammen 75 representanter.

 

Landsstyrets medlemmer:

 Forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd-Haldgeir Larsen
Nestleder Sissel M. Skoghaug
AU-medlem: Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
Leder, yrkesseksjon helse og sosial: Iren Mari Luther
Leder, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst: May-Britt Sundal
Leder, yrkesseksjon samferdsel og teknisk: Stein Guldbrandsen
Leder, yrkesseksjon kontor og administrasjon: Trond Finstad
   
Fylkesrepresentanter:
Østfold:

Oddbjørg Strømme
Anne Otterbekk
1. vara: Ruth Marie Pauss Thomsen
2. vara: Lloyd Gunnar Forbes

Akershus:

Ivar Romundstad
Gunn Krogstad
1. vara: Erik Fjeldstad Næss
2. vara: Mona Hesler

Oslo: Vidar Evje
Anna Elisabeth Uran
1. vara: Trine Posaas Nilsen
2. vara: Lasse Skurtveit
Buskerud: Jan Denné
Mariannne Reinholdtsen
1. vara: Christine Hansen Sørmo
2. vara: Ann Kristin Strandmoe
Hedmark: Anne-Grethe Henriksen
Jon Inge Hagebakken
1. vara: Bjarne Granli
2. vara: Else Karin Jacobsen
Oppland: Else Randi Kolby
Roger Arnesen
1. vara: Ragnhild Kvale
2. vara: Morten Pettersbakken
Vestfold: Merete Dahl
Rune Mathiassen
1. vara: Lene-Britt Johannessen
2. vara: John-Ole Engnes
Telemark: Marianne Nilsen Skjønstad
Kenneth Solheim
1. vara: Charlotte Jonskås
2. vara: Tore Nygaard
Agder: Doris Standal
Venke Anny Nes
1. vara: Helge Thorbjørnsen
2. vara: Ole Petter Rasmussen
Agder: Roy Bjarne Gyberg
Grete Skovli
1. vara: Are Herdlevær
2. vara: Solveig Nordvold
Rogaland: Synnøve Haugland
Trond Froestad
1. vara: Monika Schrøder
2. vara: Sigve Romslo
Hordaland: Ørjan Myrmel
Rita Jordal
1.vara: Magne Hestad
2.vara: Hanne Marie S. Aarsand
Sogn og Fjordane: Ralf Einar Johannessen
Kari Daltveit
1. vara: Bjørn Hatlelid
2. vara: Anne Kristin Førde
Møre og Romsdal: Arnt Jostein Silseth
Hilde Furnes Johannessen
1. vara: Geir Ove Kanestrøm
2. vara: Victoria Hide
Trøndelag: Arne Jan Skjerdingstad
Gunn Elin Høgli
1. vara: Ole Roger Berg
2. vara: Solfrid Anita Løvseth
Trøndelag: Brit Gulli Rones
Gerd Iren Bruås
1. vara: Arnt Sigurd Kjøglum
2. vara: Alise Sørensen
Nordland: Torild Eline E. Nordland
Line-Beate Tollefsen
1. vara: Roger Harald Martinussen
2. vara: Ann Kristin Moldjord
Troms: Berit Rustad
Espen Sørensen
1. vara: Stein Sivertsen
2. vara: Brynhild Svendsen
Finnmark: Bjørg Tapio
Øystein Yngve Hansen
1. vara: Jorunn Helene Mikkelsen
2. vara: Kristoffer A. Tandberg
   
Yrkesseksjonsrepresentanter til landsstyret:
Helse og sosial: Kurt Rønning
Karianne Sten Solheim
Helge Sporsheim
Merethe Krogstad Hoel
Sissel Anne Clausen
Torill Irene Herigstad
Sigrun Bøe Perez
Astrid Isene
  1. vara: Lise Larsen
2. vara: Tore Schytte
3. vara: Knut Harald Eriksen
4. vara: Nina Helene Simonsen
5. vara: Eli Britt Grov Østerbø
6. vara: Jorge Del Pino
7. vara: Bjørn Ingar Skogvang
8. vara: Harald Jacobsen
Samferdsel og teknisk: Ingunn R. Jacobsen
Ove Andreas Solberg
Rita Helene Nilssen
Trond Evertsen
Ann Elisabeth W. Sandvold
Bjørn Olav Andreassen
  1. vara: Lill-Marit Fallerø Overvik
2. vara: Lars Ole Beichmann
3. vara: Janike Rype
4. vara: Jarle Hagen
5. vara: Linda Karlsen
6. vara: Mariann Brude Kvande
Kirke, kultur og oppvekst: Morten Lindhard
Anne Grete Reinertsen
Kjell Sverre Fostervold
Knut Remi Heimvik
Randi Færevik
Frode Lagseth
  1. vara: Tove-Laila Bjerke
2. vara: Ellen Svantesen
3. vara: Kristian Meyer
4. vara: Sefany Mesfin
5. vara: Jens Christian Berg
6. vara: Eva Jorid Svendsen

Kontor og administrasjon:

Mette Johanne Asmyhr
Janne Kristin Wik
Henning Søbakken
Bodil Iren Gjerde
Ella-Britt Strand
  1. vara: Dubravco Bikic
2. vara: Liv Eriksen Eide
3. vara: Ingrid Raasholm
4. vara: Anne Auglend
5. vara: Tor Andreas Skagseth
Fagforbundet Ung
Mats Monsen
Victoria De Oliveira
Vara: Knut Estensvoll Rosmo
 
Pensjonistutvalget:
Bjørg Hageløkken
Tørres Sande
Vara: Randi Munch Aanonsen
 
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Stian Bryde-Erichsen