Landsstyret

Landsstyret

Landsstyret

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret innkalles minst to ganger i året og vedtar for eksempel budsjett og uttalelser. 

Landsstyret består av to representanter fra hvert fylke, forbundsstyret og representanter for yrkesseksjonene, ungdomsorganiseringa og pensjonistutvalget, tilsammen 89 representanter. 

Landsstyrets medlemmer:

Forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen
Nestleder: Sissel M. Skoghaug
AU-medlem Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
AU-medlem: Gerd Øiahals
Vara: Ann Elisabeth Wirgeness

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial:

Iren Mari Luther
Vara: Kurt Rønning

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

May-Britt Sundal
Vara: Morten Lindhard

Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Stein Guldbrandsen
Vara: Ingunn Reistad Jacobsen

Leder, Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Trond Finstad
Vara: Mette Johanne Asmyhr
Forbundsstyrets medlemmer: Vara:
Mariann Brandstad, Møre og Romsdal Marianne N. Skjønstad, Vestfold og Telemark
Tore Andre Jakobsen, Nordland Roy Bjarne Gyberg, Agder
Helene Harsvik Skeibrok, Innlandet Ruth M.P. Thomsen, Viken
Roger Dehlin, Oslo Rune Mathiassen, Vestfold og Telemark
Trude Rosnes Haukås, Vestland Anne Bondevik, Østlandet
Tarjei Leistad, Trøndelag Ørjan Myrmel, Vestland
Bente Stokker Knutsen, Viken Anna Elisabeth Uran, Oslo
Trond Helland, Rogaland Ralf Einar Johannessen, Vestland
Hilde Bernhardsen, Troms Jorunn Mikkelsen, Finnmark
Kristine Bjella Stavn, Viken Line-Beate Tollefsen, Nordland
Hans Fredrik Danielsen, Fagforbundet Post og finans Tom Sørensen, Fagforbundet Post og finans
Fylkesrepresentanter: Vara:
Viken (Østfold):
Anne Otterbekk
Ruth Marie Pauss Thomsen

1. vara:  Lloyd Gunnar Forbes
2. vara: Ummu Aylin Cukurova
Viken (Akershus):
Ivar Romundstad
Gunn Krogstad

1. vara: Erik Fjeldstad Næss
2. vara: Lynette Frøyhov
Oslo:
Vidar Evje
Anna Elisabeth Uran

1. vara: Trine Posaas Nilsen
2. vara: Lasse Skurtveit
Viken (Buskerud):
Jan Denné
Mariannne Reinholdtsen

1. vara: Christine Hansen Sørmo
2. vara: Ann Kristin Strandmoe
Innlandet (Hedmark):
Jon Inge Hagebakken
Else Karin Jakobsen

1. vara: Håkon Tosterud
2. vara: Jeanette Evensen Olsen

Innlandet (Oppland):
Morten Pettersbakken
Ragnhild Kvale

1. vara: Anders Aslesen
2. vara: Marthe Ingeborg Myhre
Vestfold og Telemark:
Rune Mathiassen
John-Ole Engnes

1. vara: Hilde Abrahamsen
2. vara: Hilde Sørdalen
Vestfold og Telemark:
Marianne Nilsen Skjønstad
Kenneth Solheim

1. vara: Charlotte Jonskås
2. vara: Tore Nygaard
Agder:
Venke Anny Nes
Helge Thorbjørnsen

1. vara: Ole Petter Rasmussen
2. vara: Christin Haslestad
Agder:
Roy Bjarne Gyberg
Grete Skovli

1. vara: Are Herdlevær
2. vara: Solveig Nordvold
Rogaland:
Synnøve Haugland
Monika Schrøder

1. vara: Sigve Romslo
2. vara: Marit Brekke Lodden
Vestland (Hordaland):
Ørjan Myrmel
Rita Jordal

1.vara: Magne Hestad
2.vara: Hanne Marie S. Aarsand
Vestland (Sogn og fjordane):
Ralf Einar Johannessen
Kari Daltveit

1. vara: Bjørn Hatlelid
2. vara: Anne Kristin Førde
Møre og Romsdal:
Arnt Jostein Silseth
Hilde Furnes Johannessen

1. vara: Geir Ove Kanestrøm
2. vara: Skafti Ingi Helgason
Trøndelag:
Ole Roger Berg
Solfrid Anita Løvseth

1. vara: Børge Tingstad
2. vara: Janne Kristin Bjørnerås
Trøndelag:
Arnt Sigurd Kjøglum
Alise Sørensen

1. vara: Cathrine Hanssen
2. vara: Roar Øverås
Nordland:
Torild Eline E. Nordland
Line-Beate Tollefsen

1. vara: Ann Merethe L. Kristensen
2. vara: Bjørn-Roger Steen
Troms:
Berit Rustad
Espen Sørensen

1. vara: Stein Sivertsen
2. vara: Brynhild Svendsen
Finnmark:
Bjørg Tapio
Jorunn Helene Mikkelsen

1. vara: Sturla Heitmann
2. vara: Astrid Hasselberg
Fagforbundet Post og finans: 
Tom Sørensen

vara: Jannicke Skaanes
Yrkesseksjonsrepresentanter til landsstyret: Varaer:
Helse og sosial:
Kurt Rønning
Karianne Sten Solheim
Helge Sporsheim
Merethe Krogstad Hoel
Sissel Anne Clausen
Torill Irene Herigstad
Sigrun Bøe Perez
Astrid Isene

1. vara: Lise Larsen
2. vara: Tore Schytte
3. vara: Knut Harald Eriksen
4. vara: Nina Helene Simonsen
5. vara: Jorge Del Pino
6. vara: Bjørn Ingar Skogvang
7. vara: Harald Jacobsen
8. vara: Inger Lise Skjerlie
Samferdsel og teknisk:
Ingunn R. Jacobsen
Ove Andreas Solberg
Rita Helene Nilssen
Trond Evertsen
Ann Elisabeth W. Sandvold

1. vara: Lill-Marit Fallerø Overvik
2. vara: Lars Ole Beichmann
3. vara: Janike Rype
4. vara: Jarle Hagen
5. vara: Linda Karlsen
6. vara: Mariann Brude Kvande
Kirke, kultur og oppvekst:
Morten Lindhard
Anne Grete Reinertsen
Kjell Sverre Fostervold
Knut Remi Heimvik
Randi Færevik
Frode Lagseth

1. vara: Tove-Laila Bjerke
2. vara: Ellen Svantesen
3. vara: Kristian Meyer
4. vara: Sefany Mesfin
5. vara: Jens Christian Berg
6. vara: Eva Jorid Svendsen
Kontor og administrasjon:
Mette Johanne Asmyhr
Janne Kristin Wik
Henning Søbakken
Bodil Iren Gjerde
Dubravko Bikic

1. vara: Liv Eriksen Eide
2. vara: Tor Andreas Skagseth
3. vara: Ann-Kristin Kreutz
4. vara: Birgit Lunde Kristiansen
5. vara: Else-Annie Hansen
 
Fagforbundet Ung
Leder: Mats Monsen
Nestleder: Victoria De Oliveira

Vara: Knut Estensvoll Rosmo
Pensjonistutvalget:
Leder: Bjørg Hageløkken
Nestleder: Tørres Sande

Vara: Randi Munch Aanonsen
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Stian Bryde-Erichsen


Vara: Linn Schive
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?