Til hovedinnhold

Landsstyret

Landsstyret

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret innkalles minst to ganger i året og vedtar for eksempel budsjett og uttalelser. 

Landsstyret består av to representanter fra hvert fylke, forbundsstyret og representanter for yrkesseksjonene, ungdomsorganiseringa og pensjonistutvalget, tilsammen 89 representanter. 

Landsstyrets medlemmer:

Forbundsstyrets arbeidsutvalg  
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen
Nestleder: Helene Harsvik Skeibrok
AU-medlem Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial:

Iren Mari Luther
Vara: Helge Arild Sporsheim

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

May-Britt Sundal
Vara: Morten Lindhard

Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Ingunn Reistad Jacobsen
Vara: Ove Andreas Solberg

Leder, Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Trond Finstad
Vara: Mette Johanne Asmyhr
Forbundsstyrets medlemmer: Vara:
Trond Helland, Rogaland John-Ole Engnes, Vestfold og Telemark
Hilde Bernhardsen, Troms Jorunn Helene Mikkelsen, Finnmark
Tore Andre Jakobsen, Nordland Ørjan Myrmel, Vestland
Roger Dehlin, Oslo Line B. Tollefsen, Nordland
Kristine Bjella Stavn, Viken Marianne Hirzel, Rogaland 
Tarjei Leistad, Trøndelag Espen Sørensen, Troms
Marianne Nilsen Skjønstad, Vestfold og Telemark Rita Jordal, Vestland
Venke Any Nes, Agder Karianne Sten Solheim, Innlandet
Geir Ole Kanestrøm, Møre og romsdal Roy Bjarne Gyberg, Agder
Per Egil Johansen, Oslo Arnt Sigurd Kjøglum, Trøndelag
Fylkesrepresentanter: Vara:

Agder:
Roy Bjarne Gyberg
Grete Skovli
Ingunn Kile


1. vara: Simon Abraha
2. vara: Hildegunn Fardal
3. vara: Mohamed Ali Chkontana

Finnmark:
Jorunn Helene Mikkelsen
Chris Marius Thorsen
Odd Jørgen Tjønnbekk


1. vara: Elin Synøve Severinsen
2. vara: Roy Johannessen 
3. vara: Isak Eira Thomassen 

Oslo:
Vidar Evje
Anna Elisabeth Uran
Trine Posaas-Nilsen


1. vara: Kathrine Forsdahl
2. vara: Lasse Kristiansen 
3. vara: Stein Olav Ringen 
Viken:
Ivar Romundstad
Anne Otterbekk
Jan Denné

1. vara: Erik Fjeldstad Næss
2. vara: Ruth Thomsen 
3. vara: Astrid Solberg Isene 
Innlandet:
Jon-Inge Hagebakken 
Karianne Sten Solheim
Kee Chiz Kok

1. vara: Marthe Ingeborg Myhre 
2. vara: Lars Standerholen
3. vara: Else Karin Jakobsen

Vestfold og Telemark:
John-Ole Engnes
Kenneth Solheim
Charlotte Jonskås


1. vara: Aage Salomon Bekken 
2. vara: Kristine Kaspara Hallerud Akselsen
3. vara: Sissel Stigen

Agder:
Roy Bjarne Gyberg 
Grete Skovli
Ingunn Kile


1. vara: Simon Abraha 
2. vara: Hildegunn Fardal
3. vara: Mohamed Ali Chkontana 
Rogaland:
Monika Schrøder
Marianne Hirzel
Marit Brekke Lodden

1. vara: Lars Idar Pollestad 
2. vara: Cathrine Hauff 
3. vara: Glenn Vidar Øines 

Vestland:
Ørjan Myrmel
Rita Jordal
Kari Daltveit


1. vara: Katrine Froestad 
2. vara: Thormod Bendiksen
3. vara: Randi Aven

Møre og Romsdal:
Mariann Brandstad
Arnt Silseth
Lene Nørbech


1. vara: Skafti Helgasson
2. vara: Bente Sundalsfoll 
3. vara: Jan Arve Antonsen

Trøndelag:
Arnt Sigurd Kjøglum
Janne Kristin Bjørnerås
Alise Strøm Sørensen


1. vara: Ole Roger Berg 
2. vara: Hege Rovik
3. vara: Janne Kristin Wik 
Nordland:
Line B. Tollefsen
Sissel-Anne Clausen
Joachim Bjørndal


1. vara: Monica Kiltorp
2. vara: Karoline Rask
3. vara: Kari Baastrand Sandnes 

Troms:
Hilde Therese Bjerke Wikeland
Espen Sørensen
Beate Karoline Eidissen


1. vara: Brynhild Svendsen
2. vara: Synnøve Wiggen
3. vara: Anders Winsjansen 
Yrkesseksjonsrepresentanter til landsstyret: Varaer:

Helse og sosial:
Helge Sporsheim
Sigrun Bøe Perez
Lloyd Forbes
Christin Ø. Haslestad
Bjørn-Roger Steen
Lise Larsen
Grete Mosand


1. vara: Nina Birgitte Stokke
2. vara: Tore Schytte
3. vara: Kari Sagen Larsen
4. vara: Jorge Del Pino
5. vara: Nina Simonsen
6. vara: Margrete Eintveit
7. vara: Leif Ove Grytbakk

Samferdsel og teknisk:
Ove Andreas Solberg
Ann Elisabeth Warhuus Sandvold
Anders Kollmar-Dæhlin
Julie Innstrand
Jon Espen Syversen
Stig Edvardsen


1. vara: Hanne Slettvold
2. vara: Lars Ole Beichmann
3. vara: Randi Haaland Vikanes
4. vara: Torbjørn Leistad
5. vara: Aleksander Johnsen
6. vara: Arild Sande

Kirke, kultur og oppvekst:
Morten Lindhard
Knut Remi Heimvik
Randi Færevik
Frode Lagseth
Marianne Bratsveen
Lars Gregerslund


1. vara: Ann Merethe Larsos Kristensen
2. vara: Kenneth Wiik Søttar
3. vara: Tove-Laila Bjerke
4. vara: Ellen Svantesen
5. vara: Ragnhild Kjøllmoen Aarø
6. vara: Jessica Rundin
Kontor og administrasjon:
Mette Johanne Asmyhr
Lensley Baya
Guro Myklebust
Carol N. Rasmussen
Magne Hestad

1. vara: Rita Wroldsen
2. vara: Turid Granum
3. vara: Arne M. Volden
4. vara: Ann-Kristin Kreutz
5. vara: Sonia Kahn
   
Fagforbundet Ung
Leder: Jeanette Lea Romslo
Nestleder: Alexander Liane

Vara: Linn Flataune
Pensjonistutvalget:
Leder: Gerd Eva Volden
Nestleder: Kjell Engebretsen

Vara: Tom B Johansen
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Linn Schive


Vara: Ingvild Hunsrød
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?