Til hovedinnhold

Norge trenger en bedre rusreform

Fagforbundet mener at forslaget til rusreform mangler en troverdig plan for å styrke behandlingstilbudet og det forebyggende arbeidet.

Fagforbundet mener at forslaget til rusreform mangler en troverdig plan for å styrke behandlingstilbudet og det forebyggende arbeidet. (Foto: Mostphotos / Shablovskyistock)

Fagforbundets landsstyre mener det er på høy tid at det gjennomføres en rusreform i Norge. En slik reform må først og fremst sikre at mennesker med alvorlige rusproblemer møtes med helsehjelp, ikke straff.

18.03.2021 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 18. mars 2021
Sist oppdatert: 29.03.2021

Samtidig må en ny ruspolitikk ivareta hensynet til dem som lider av andres rusbruk, og den må bidra til at det ikke blir økt bruk av narkotika blant ungdom og i samfunnet for øvrig. Fagforbundet mener at høyreregjeringas forslag til rusreform ikke bidrar til å nå disse målene.

Norge har et svært høyt antall overdosedødsfall og rusavhengige opplever en ruspolitikk som forsterker deres problemer og lidelse. Derfor er Fagforbundet enig i at det er feil å straffeforfølge mennesker med alvorlig og langvarig rusavhengighet. Det er bra at det nå ser ut til å være bred enighet om dette, men det er på ingen måte nok.

Ikke en troverdig plan

Norge trenger en rusreform som er en behandlingsreform, der hjelpeapparatet i kommunene rustes til å ivareta de rusavhengige før, under og etter behandling. Dessuten må reformen styrke det forebyggende arbeidet for å fange opp ungdom og såkalte rekreasjonsbrukere. Dette arbeidet må gjennomføres i rusomsorgen og i de forebyggende tjenestene i kommunene. Forslaget til rusreform som Stortinget nå skal behandle, inneholder ikke en troverdig plan for å styrke behandlingstilbudet og det forebyggende arbeidet, og det følger ikke med penger som vil gjøre dette mulig.

Høyreregjeringas forslag er ikke en helsereform, men i første rekke en avkriminaliseringsreform. Forslaget betyr at rusavhengige ikke skal møtes med straff, men det innebærer også at ingen andre skal kunne straffeforfølges for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Det er uklart hvilke konsekvenser en slik avkriminalisering vil få får bruken av narkotika i samfunnet.

Ber Stortinget sende forslaget tilbake til regjeringa

Samtidig som Norge har mange overdosedødsfall, er det mindre bruk av narkotika i Norge enn i mange andre land. Fagforbundet frykter at en full avkriminalisering vil svekke den allmennpreventive effekten dagens narkotikaforbud har – og gi økt narkotikabruk. Vi er også bekymret for at en politikk med reduserte muligheter til reaksjoner, vil gjøre det vanskeligere å avdekke og følge opp rusmisbruk.

Fagforbundet oppfordrer Stortinget til å sende forslaget til rusreform tilbake til regjeringa. Det er særlig to grunner til dette: For det første mangler forslaget en plan for styrket behandlings- og oppfølgingstilbud. For det andre har ikke regjeringa vurdert et alternativ hvor rusavhengige blir møtt med andre reaksjoner enn unge og andre som bruker narkotika. Stortinget bør pålegge regjeringa å utrede en lovhjemmel som sikrer rusavhengige helsehjelp, mens andre brukere av narkotika skal kunne møte reaksjoner og få oppfølging fra politiet og hjelpeapparatet.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?