Til hovedinnhold

Israel må betale for gjenoppbyggingen av Gaza

Fra Gaza.

Fra Gaza. (Foto: Ingunn Eriksen)

Fagforbundets landsstyre oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigen i mai.

14.06.2021 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 11. juni 2021
Sist oppdatert: 08.07.2021

Det er uholdbart at hver gang Gaza bombes med katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen, så må det internasjonale samfunnet som ta regninga for gjenoppbyggingen. Kun én gang har Israel påtatt seg økonomisk ansvar for ødeleggelser etter militære angrep. I 2008/2009 førte det tre uker lange angrepet på Gazastripen til skader for rundt 60 millioner kroner på FN-bygninger. Israelske talspersoner har poengtert at dette var et spesialtilfelle som ikke vil kunne overføres til andre tilfeller. Det kan ikke aksepteres. 

Fagforbundet ber Norge foreslå at FN oppretter en erstatningskommisjon. Israel, den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og Hamas må forpliktes til et samarbeid med FN om mandat og omfang.

Gaza-krigen førte til at over 2.000 boenheter ble totalt ødelagt eller alvorlig skadet, og 15.000 delvis skadet, rapporterer FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA). For tida er rundt 9.000 mennesker fremdeles er fordrevet, fordi de ikke har noe hjem å flytte tilbake til. OCHA ber om 95 millioner amerikanske dollar i humanitær bistand for at 1,1 millioner mennesker i Gaza skal kunne overleve de neste tre månedene.

Landbruksdepartementet i Gaza estimerer skadene på sektoren til 205 millioner USD, hvorav 126 millioner er direkte skader. Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i Gaza økonomisk, og prosjekter som er delfinansiert av forbundet, er også berørt.

Krigsforbrytelser

Det er positivt at den internasjonale straffedomstolen (ICC) har startet etterforskning av krigsforbrytelser begått etter 2014 på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen. Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu fordømte avgjørelsen som antisemittisme, og uttalte at Israel ikke kommer til å samarbeide. Den norske regjeringa bør legge press på Israels nye koalisjonsregjering om å respektere ICCs avgjørelse.

Ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid

Det har vært stor internasjonal oppmerksomhet rundt at de gjentatte angrepene mellom staten Israel og Hamas har sin rot i okkupasjonen, anneksjonen, blokade og systematisk undertrykking av det palestinske folket. Fagforbundet har derfor store forventninger til vedtaket fra FNs menneskerettighetsråd om å opprette en kommisjon som også skal granske de «grunnleggende årsakene» til tiår med «gjentakende voldssykluser». Den norske regjering bør aktivt jobbe for at reelle fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne. Reelle fredsforhandlinger forutsetter at både PA og Hamas er inkludert som parter.

Norge må slutte å være en del av okkupasjonsøkonomien

Fagforbundet fastholder sin oppfordring om at det norske oljefondet må trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien. Dette er ikke det samme som å bruke oljefondet som et «utenrikspolitisk virkemiddel», men å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som fastsetter et forhøyet aktsomhetskrav i konfliktområder ut fra respekt for menneskerettighetene og folkeretten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?