Til hovedinnhold

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

(Foto: Knut Brobakken)

Mandag 7. juni vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Landsstyret i Fagforbundet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

11.06.2021 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 11. juni
Sist oppdatert: 11.06.2021

Vedtaket mandag innebærer at høyreregjeringa og Frp har sveket rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense. Det er de litt yngre ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber, som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere som rammes. De har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet.

Nå står disse 250.000 arbeidstakerne i fare for å bli fratatt store summer i årlig pensjon fordi høyreregjeringa har brutt en skriftlig avtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Regjeringa lovde å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas særaldersgrenser, men har ikke vist vilje til å innfri løftet.

På toppen av alt vedtok regjeringspartiene og Frp mandag 7. juni at plikten til å fratre ved særaldersgrense skal fjernes, noe som undergraver interessene til arbeidstakerne. Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser få en svært lav pensjon. Når regjeringa fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon.

Forslaget fra regjeringspartiene og Frp er det siste i en rekke angrep på særaldersgrensene. Prosessen har grunnlag i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I denne avtalen lovte regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for de som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet har ikke regjeringen innfridd, sier Mette Nord.

Pensjonssviket kan stoppes

Landsstyret mener dette er et pensjonssvik mot de ansatte med farlige og fysisk krevende jobber. De risikerer å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger uten en ny avtale om særaldersgrenser. For
1973-kullet vil dette for en typisk helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller825.000 over 25 år. En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller
1.750.000 kroner over 25 år.

Pensjonssviket kan stoppes. I Stortinget har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gått imot høyreregjeringas angrep på dem med særaldersgrense og har gitt løfter om å forhandle fram nye, varige ordninger om de vinner valget til høsten.

Landsstyret ønsker ei ny regjering som tar arbeidsfolk på alvor, og som vil samarbeide med oss om en ny og helhetlig ordning for dem med særaldersgrenser. Stopp pensjonssviket! Arbeidsfolk trenger ei ny
regjering. Nå er det vår tur!

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?