Til hovedinnhold

Stendi-saken viser at regjeringen må rydde opp i arbeidslivet

Aleris/Stendi-saken, rettssalen.

Aleris/Stendi-saken, rettssalen. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundets landsstyre mener at Stendi-saken viser at det er behov for en storopprydding i den private velferdsbransjen, men også i andre deler av arbeidslivet.

16.12.2021 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 16.12.2021

22 medlemmer av Fagforbundet har gjennom tre rettsinstanser kjempet for sine rettigheter mot velferdsgiganten Stendi. De har vært omsorgsarbeidere for mennesker med problemer knyttet til psykiatri og rus, men har likevel vært tvunget til å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Stendi har fratatt dem selvsagte arbeidstakerrettigheter, som overtidsbetaling, sykepenger, feriepenger og pensjon. Rettssakene har avdekket ulovlige arbeidsforhold, blant annet at omsorgsarbeiderne ofte har måttet jobbe flere døgn i strekk, uten hvile. Stendi forklarte i retten at selskapet drev etter «bransjestandard» i den private velferdsbransjen.

Total seier

Omsorgsarbeiderne vant en knusende seier i Stendi-saken, som gikk helt til Høyesterett. Retten har slått fast at de hele tiden skulle vært arbeidstakere, ikke selvstendig næringsdrivende. De 22 saksøkerne får dessuten etterbetalt over 24 millioner kroner, for ytelser de har rett på som arbeidstakere. Nå møter Stendi tilsvarende krav fra rundt 50 andre omsorgsarbeidere, og flere tusen andre kan ha rett på etterbetaling fra selskaper i denne bransjen.

De 22 medlemmene av Fagforbundet fortjener hver krone de får. De har ført en heroisk kamp som allerede har ført til mer ryddige forhold i velferdsbransjen, og som får stor betydning for andre. Saken viser også at arbeidsfolk tjener på å ha en fagforening i ryggen.

Offentlige instanser unnlot å gripe inn

Fagforbundets landsstyre mener likevel at det er svært alvorlig at myndighetene ikke har avdekket, og slått ned på, forholdene i Stendi og den private velferdsbransjen. Det er kritikkverdig at norske kommuner har kjøpt tjenester fra et selskap som har begått så grove lovbrudd. Da rettssaken startet, ble Arbeidstilsynet, Statsforvalterne og Skatteetaten varslet om forholdene, og Fagforbundet anmeldte Stendi til politiet. Ingen av instansene grep likevel inn. Selv etter at retten har slått fast at arbeidstakerne har vært utsatt for klare lovbrudd, vil ikke Arbeidstilsynet gripe inn mot selskapet og bransjen. Fagforbundet er forundret over dette, og mener det er i kjernen av Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag å hindre slik utnytting av arbeidstakere som vi har sett i Stendi-saken.

Lønnstyveri

Fagforbundets medlemmer i Stendi har blitt utsatt for lønnstyveri. Selskapet har beriket seg ved å frata dem lovfestede rettigheter som arbeidstakere. Også i flere andre bransjer er det utstrakt og feilaktig bruk av selvstendig næringsdrivende, viser en ny rapport fra Skatteetaten. Derfor er Fagforbundet glad for at lønnstyveri fra nyttår kommer inn i straffeloven. Myndighetene må umiddelbart ta i bruk de nye lovbestemmelsene, for det er mye å ta fatt i.

Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen sørger for at Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter oppfyller sine samfunnsoppdrag. De må gripe inn mot de alvorlige bruddene på arbeidstakernes rettigheter i den private velferdsbransjen og i andre bransjer. Fagforbundet krever også at staten og kommunene slutter å kjøpe tjenester fra selskaper som bryter loven ved å frata arbeidstakerne grunnleggende rettigheter.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?