Til hovedinnhold

Høyre og NHO angriper velferdstjenestene og de ansatte

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på Høyres og Næringslivets Hovedorganisasjons angrep på offentlig sektor og offentlig ansatte. I NHOs rapport «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv» kreves det kutt i offentlig sektor og velferdstjenestene, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og lavere skattenivå.

11.09.2020 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 10. september 2020
Sist oppdatert: 11.09.2020

I Høyres forslag til partiprogram blir det foreslått massive skattekutt, storstilt privatisering og svekking av arbeidsmiljøloven. Dersom Høyre og NHO skulle få gjennomslag for disse forslagene, vil det sette hele den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet på spill.

Fagforbundet mener det er paradoksalt og sterkt provoserende at NHO vil bygge ned offentlig sektor samtidig som vi står midt i koronakrisa. Det var nettopp manglende kapasitet i det offentlige helsevesenet som førte til at norske bedrifter måtte stenge ned, noe som førte til rekordhøy arbeidsløshet. Det er dobbeltmoralsk av NHO å foreslå kutt i offentlige budsjetter og svekking av arbeidstakernes rettigheter, samtidig som de har fått enorme beløp i statlig krisehjelp til bedriftene. Det er grådig av næringslivstoppene å kreve nye, store skattekutt, samtidig som NHO vil svekke innbyggernes velferdstjenester.

NHO og Høyre forsøker å gi inntrykk av at det blir skapt verdier og nye arbeidsplasser ved at offentlige tjenester privatiseres og private overtar driften. Også her er NHO på villspor. Det er ikke slik at det blir flere arbeidsplasser ved at helsearbeidere blir flyttet fra offentlig til privat sektor. Det er heller ikke slik at private ansatte er produktive og skaper økt verdi, mens offentlige ansatte bare er en utgiftspost. Ansatte i skole og barnehage, helsearbeidere, høyskoleansatte og andre offentlige ansatte skaper verdier som privat næringsliv er avhengig av. Det er oppsiktsvekkende at NHO og Høyre ikke har tatt inn over seg offentlig sektors avgjørende betydning for næringslivets gode vilkår i de nordiske landene, noe Verdensbanken, Verdens økonomiske forum og Forbes har påpekt.

Fagforbundets landsstyre deler Høyres og NHOs ønske om at det skal skapes flere framtidsretta arbeidsplasser i privat sektor. Skal vi lykkes med det, er bedriftene avhengig av en sterk offentlig sektor. Dessuten trenger vi næringslivstopper som vil drive industriell innovasjon, ikke kopiere de offentlige velferdstjenestene. Norge trenger næringslivsledere som er opptatt av å skape verdier, ikke av å flytte verdier fra det offentlige til sine egne lommebøker.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?