Forhandlingsenheten

Forhandlingsenheten bistår forhandlingsutvalgene ved lønnsforhandlinger. Enheten har også praktisk ansvar for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved tariffoppgjørene, og er også helt sentrale i å koordinere arbeidet dersom Fagforbundet havner i en streik.

Forberede lønnsforhandlinger

Forhandlingsenheten er ansvarlig for faglig innhold av debatthefter og annen informasjon innenfor fagområdet. Enheten har ansvar for å gjennomføringe en sentral tariffkonferanse foran hvert hovedtariffoppgjør.

Streik

De bistår forhandlingsutvalget ved forhandlinger. De utarbeider og leder arbeidet med konfliktberedskap. Utsending og oppfølging av uravstemningsdokumenter ligger til forhandlingsenheten.

LO kommune

De foreslår oppnevning til partsammensatte utvalg, bistår seksjonene med å utarbeide tariffpolitiske dokumenter. Rådgiverne forhandler landsoverenskomster. Enheten er sekretariat for LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Utredning og oppfølging

  • Utredning innenfor fagområdet.
  • Koordinering  av utvalgsarbeid innenfor forhandlingsområdet.
  • Tvistesaker.
  • Bistå kompetansesentrene med spisskompetanse på det trygderettslige området, forsikringsrett og yrkesskader.
  • Forhandlingsenheten er ansvarlig for høringer på sitt arbeidsområde.
  • HMS/inkluderende arbeidsliv arbeid.

Skolering

Forhandlingsenheten er ansvarlig for det faglige innholdet i forbundets skolering på avtaleverket.

Her finner du informasjon om lønn og tariffavtaler

Ansatte i forhandlingsenheten

Portrettbilde av Tone Faugli

Tone Faugli
Leder
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Kai Nygård

Kai Nygård
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Grethe Sørensen

Grethe Sørensen
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Person mangler bilde

Irene Rønningen
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Siv Kjøllmoen

Siv Kjøllmoen
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Hilde Løkholm

Hilde Løkholm
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Karianne Hansen Heien

Karianne Hansen Heien
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Helge Sørli

Helge Sørli
Beregner
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Stian Bryde-Erichsen

Stian Bryde-Erichsen
Beregner
Forhandlingsenheten

Person mangler bilde

Ingrid Myran
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Arne Løseth

Arne Løseth
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Kristin Bakker

Kristin Bakker
Rådgiver / Beregner
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Farwa Akram

Farwa Akram
Administrasjonssekretær
Forhandlingsenheten