Til hovedinnhold

Forhandlingsenheten

Enheten bistår forhandlingsutvalgene ved alle typer forhandlinger på vegne av Fagforbundets medlemmer. Enheten har også praktisk ansvar for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved tariffoppgjørene, og har også ansvaret for å koordinere arbeidet dersom Fagforbundet havner i en streik.

Forberede lønnsforhandlinger

Forhandlingsenheten er ansvarlig for faglig innhold av debatthefter og annen informasjon innenfor fagområdet. Enheten har ansvar for å gjennomføringe en sentral tariffkonferanse foran hvert hovedtariffoppgjør.

Streik

De bistår forhandlingsutvalget ved forhandlinger. De utarbeider og leder arbeidet med konfliktberedskap. Utsending og oppfølging av uravstemningsdokumenter ligger til forhandlingsenheten.

LO kommune

De foreslår oppnevning til partsammensatte utvalg, bistår seksjonene med å utarbeide tariffpolitiske dokumenter. Rådgiverne forhandler landsoverenskomster. Enheten er sekretariat for LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Utredning og oppfølging

  • Utredning innenfor fagområdet.
  • Koordinering  av utvalgsarbeid innenfor forhandlingsområdet.
  • Tvistesaker.
  • Bistå kompetansesentrene med spisskompetanse på det trygderettslige området, forsikringsrett og yrkesskader.
  • Forhandlingsenheten er ansvarlig for høringer på sitt arbeidsområde.
  • HMS/inkluderende arbeidsliv arbeid.

Skolering

Forhandlingsenheten er ansvarlig for det faglige innholdet i forbundets skolering på avtaleverket.

Kontakt

Portrettbilde av Kai Nygård

Kai Nygård

Leder

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Grethe Sørensen

Grethe Sørensen

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Siv Kjøllmoen

Siv Kjøllmoen

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Siv Ryan Andersen

Siv Ryan Andersen

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Helge Sørli

Helge Sørli

Beregner

Forhandlingsenheten

Uten kontaktbilde

Ingrid Myran

Forhandlingsenheten

Uten kontaktbilde

Irene Rønningen

Forhandlingsenheten

Uten kontaktbilde

Kristin Bakker

Rådgiver / Beregner

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Jacqueline Hopkinson

Jacqueline Hopkinson

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Stian Bryde-Erichsen

Stian Bryde-Erichsen

Beregner

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Arne Løseth

Arne Løseth

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Magnus Langstrand

Magnus Langstrand

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Karianne Hansen Heien

Karianne Hansen Heien

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Farwa Akram

Farwa Akram

Administrasjonssekretær

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag

Spesialrådgiver, pensjon

Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Regine Tunheim

Regine Tunheim

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Uten kontaktbilde

Nora Hagen

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?