Til hovedinnhold

Forbundsadvokatene

En viktig medlemsfordel i Fagforbundet er tilgang til juridisk bistand relatert til arbeidsforhold. Forbundsadvokatene har særskilt kunnskap fra en rekke relaterte fagområder og har erfaring fra advokatvirksomhet og domstolene. Våre advokater har faglig kompetanse til å gjennomføre rettsprosesser helt frem til Høyesterett.

Vi har spisskompetanse innen arbeidsrettslige problemstillinger, og har fått til gode prinsippsaker i rettsapparatet til fordel for våre medlemmer.

Forbundsadvokatene tilbyr hjelp til forbundets medlemmer i saker oversendt fra forbundets kompetansesentre. Dette gjelder særlig innenfor den individuelle arbeidsretten, dvs. rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Eksempler på slike saker kan være:

  • Oppsigelse /avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Ansettelsesrett
  • Personvern
  • Midlertidig tilsetting
  • Likestillingsrett/diskrimineringsjus

Vi prosederer også saker innenfor den kollektive arbeidsretten som i hovedsak gjelder rettsforholdet mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og omfatter tolking, inngåelse og opphør av tariffavtaler. Den enkelte arbeidstaker kan også påberope bestemmelser i tariffavtalene som gir individuelle rettigheter overfor arbeidsgiver, f.eks. når det gjelder lønn, ferie, arbeidstid m.m. Vi bistår også med juridisk bistand under tariffoppgjørene og hovedavtaleforhandlingene.

I tillegg tar vi saker innen yrkesskade, trygd og erstatning. Vi tilbyr også foredrag.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av Tina Storsletten Nordstrøm

Tina Storsletten Nordstrøm

Avdelingsleder

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Kjetil Edvardsen

Kjetil Edvardsen

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Anne Gry Rønning-Aaby

Anne Gry Rønning-Aaby

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Børge Benum

Børge Benum

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Eirin Halvorsen Lillehof

Eirin Halvorsen Lillehof

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Morten Mønnich

Morten Mønnich

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Anne Karine Karlsen-Platt

Anne Karine Karlsen-Platt

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Thea Rabe

Thea Rabe

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Lucyna Myska

Lucyna Myska

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Kari Terp Bergseng

Kari Terp Bergseng

Forbundsadvokatene

Spørsmål og svar

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?