Konkurranseutsatte bedrifter (tidl. KS Bedrift)

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Mellomoppgjøret 2021

LO kommune og Samfunnsbedriftene er blitt enige i mellomoppgjøret 2021. Partene er blitt enige om et generelt tillegg på mellom 8 000,- og 11 600,- kroner.

Det er også forhandlet fram en økning i garantilønnssatsene utover de generelle tilleggene. For de som ligger på garantilønn, vil det bety et ekstra lønnsløft. Det gir en god sosial profil. 

Avtalen gir også en garantibestemmelse som sier et ansatte som har 20 års ansiennitet eller mer ikke skal ha lavere grunnlønn enn kr 433 100 per 1. mai 2021.

Hovedoppgjøret 2020

Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter endte forhandlingene med en prolongering av eksisterende avtale i to år.

Tillegg for ansiennitet og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2021

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 311 275
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 369 400
Fagarbeider med fagskole 11 600 391 400
Unormerte stillinger 2,5 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 316 875
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 375 800
Fagarbeider med fagskole 11 600 397 800
Unormerte stillinger 2,5 prosent  

 

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 319 775
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 383 300
Fagarbeider med fagskole 11 600 405 300
Unormerte stillinger 2,5 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 323 275
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 387 500
Fagarbeider med fagskole 11 600 409 500
Unormerte stillinger 2,5 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 332 975
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 398 900
Fagarbeider med fagskole 11 600 420 900
Unormerte stillinger 2,5 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 379 275
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 428 600
Fagarbeider med fagskole 11 600 448 600
Unormerte stillinger 2,5 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 000 381 275
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 600 442 600
Fagarbeider med fagskole 11 600 462 600
Unormerte stillinger 2,5 prosent  

 

KS 1701

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (bedriftsavtalen) omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.