Til hovedinnhold

Bedriftsavtalen - selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Mellomoppgjøret 2023

Det ble enighet i forhandlingene for mellomoppgjøret tirsdag 9. mai 2023.

Stillinger uten særskilt krav om utdanning får et tillegg på 26 300 kroner, fagarbeiderstillinger får et tillegg på 27 000 kroner og fagarbeider med fagskole får et tillegg på 28 000 kroner. De unormerte stillingene får 5,0%. Virkningstidspunkt er 1 mai 2023.

Garantilønnsnivåene heves med det generelle tillegget og ytterligere 5000 kroner. Det settes av 1,2 % til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt 1 september 2023.

Du finner protokollen her

Tariffplakat du kan printe ut til oppslag på arbeidsplassen

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet i forhandlingene mellom LO Kommune og Samfunnsbedriftene om bedriftsavtalen torsdag 9. juni.

Fagforbundet fikk gjennomslag for sitt hovedkrav om et jevnere og mer rettferdig lønnssytem.

Partene er enige om generelle tillegg på mellom 12 000- og 14 000,- som er i tråd med hva andre oppgjør har fått. Det er også satt av 1% til lokale forhandlinger, det er betydelige midler som er en del av lønnsoppgjøret. Det forhandles lokalt i virksomhetene utover høsten.

Tariffplakat du kan henge opp på arbeidsplassen din.

Tillegg for ansiennitet og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2023

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 369 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 430 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 451 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 379 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 440 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 461 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  

 

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 26 300 389 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 450 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 471 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 26 300 399 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 460 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 481 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 26 300 409 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 470 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 491 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 26 300 419 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 480 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 501 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 26 300 429 300
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 27 000 490 000
Fagarbeider med fagskole 28 000 511 000
Ledere og andre uten garantilønn 5,0 prosent  

 

Aktuelt

Se alle sakene

KS 1701

Bedriftsavtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-01-2024 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2023

Protokoller:

Protokoll hovedavtale 2024 - 2025

Andre avtaler:

Hovedtariffavtalen for kommunesektoren
Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor (Samfunnsbedriftene)
Hovedtariffavtale for energiverk og datterselskap

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?