Til hovedinnhold

Bedriftsavtalen - selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Hovedoppgjøret 2024

– Det har vært viktig for Fagforbundet med et rettferdig lønnsoppgjør for hele laget, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.

Kort om oppgjøret:

  • Stillinger uten særskilt krav om utdanning får et tillegg på 19 400 kroner
  • Fagarbeiderstillinger får et tillegg på 20 200 kroner
  • Fagarbeider med fagskole får et tillegg på 21 200 kroner.
  • De unormerte stillingene får 3,6%.
  • Virkningstidspunkt er 1. mai 2024

I tillegg vil det være en pott på 1% til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2024. Det tilsvarer i gjennomsnitt ca. 5700 kr per årsverk.

Oppgjøret er på linje med frontfaget. Det vil nå gå til uravstemming.

Her finner du protokollen (pdf)

Her kan du laste ned tariffplakat som kan printes ut og henges opp på arbeidsplassen. (pdf)

Tillegg for ansiennitet og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2024

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 19 400 390 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 452 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 474 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 19 400 400 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 462 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 484 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 19 400 410 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 472 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 494 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 19 400 420 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 482 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 504 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 19 400 430 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 492 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 514 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 19 400 440 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 502 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 524 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 19 400 450 700
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 20 200 512 200
Fagarbeider med fagskole 21 200 534 200
Ledere og andre uten garantilønn 3,6 prosent  

 

Aktuelt

Se alle sakene

KS 1701

Bedriftsavtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2024 - 31-05-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, hovedoppgjør, 2024

KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?