Til hovedinnhold

Konkurranseutsatte bedrifter (tidl. KS Bedrift)

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet i forhandlingene mellom LO Kommune og Samfunnsbedriftene om bedriftsavtalen torsdag 9. juni.

Fagforbundet fikk gjennomslag for sitt hovedkrav om et jevnere og mer rettferdig lønnssytem.

Partene er enige om generelle tillegg på mellom 12 000- og 14 000,- som er i tråd med hva andre oppgjør har fått. Det er også satt av 1% til lokale forhandlinger, det er betydelige midler som er en del av lønnsoppgjøret. Det forhandles lokalt i virksomhetene utover høsten.

Tariffplakat du kan henge opp på arbeidsplassen din.

Tillegg for ansiennitet og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2022

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 338 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 398 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 418 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 348 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 408 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 428 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  

 

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 12 000 358 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 418 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 438 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 12 000 368 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 428 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 448 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  
Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 12 000 378 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 438 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 458 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 12 000 388 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 448 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 468 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  

 

Stillingsgruppe Generelt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 12 000 398 000
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 13 000 458 000
Fagarbeider med fagskole 14 000 478 000
Ledere og andre uten garantilønn 2,6 prosent  

 

Aktuelt

Se alle sakene

KS 1701

Bedriftsavtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?