Samfunnsbedriftene - energiavtalen

Gjelder ansatte i energiverk som har medlemskap i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift)

Tariffoppgjøret 2020

Energiavtale 1 er hovedtariffavtalen som omfatter blant annet ansatte i energiselskapene ute i distriktene. EL og IT Forbundet ledet forhandlingene med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene, og møtte sammen med Fagforbundet, Delta og Parat. For Fagforbundet omfatter avtalen omlag 50 medlemmer.

God økning av minstelønnsatsene

I snitt øker minstelønnssatsene med over 17 000 kroner, noe som kommer lærlinger og de lavtlønte til gode. – Med blant annet et generelt tillegg på 2500 kroner, med virkning fra 01. juli, er dette et godt resultat for medlemmene.

Les artikkelen om forhandlingsresultatet her.

Sentrale tillegg og garantert årslønn

Stillingsbetegnelse Garantert årslønn
Arbeider 389 589
Arbeidsleder 408 811
Elektromaskinist / Energioperatør 434 439
Energimontør 434 439
Fagarbeider 403 471
Fagarbeider med krav om fagskoleutdannelse 423 811
Fagarbeider med krav om fagskoleutdanning (særaldersgrense) 423 811
Merkantilmedarbeider 401 336
Maskinmester 431 236
Sekretær 406 675
Servicemedarbeider 389 589
Unge arbeidstakere/ferievikarer 255 356
KS 108

Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap i Samfunnsbedriftene.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.