Til hovedinnhold

Samfunnsbedriftene - energiavtalen

Gjelder ansatte i energiverk som har medlemskap i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift)

Mellomoppgjøret 2023

Resultatet er et generelt tillegg på 27 000 kroner for alle med virkningstidspunkt 1 juli. 2023. Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget.

Vaktsatsene økes med 20 kr.

Her finner du protokollen

Tariffoppgjøret 2022

Energiavtale 1 er hovedtariffavtalen som omfatter blant annet ansatte i energiselskapene ute i distriktene. EL og IT Forbundet ledet forhandlingene med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene, og møtte sammen med Fagforbundet, Delta og Parat. For Fagforbundet omfatter avtalen omlag 80 medlemmer.

10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.

– Vi er fornøyde med positive og konstruktive forhandlinger med Samfunnsbedriftene, og kan trygt anbefale resultatet overfor våre medlemmer, sier Ingrid Myran, leder av forhandlingene for Fagforbundet, og Geir Aasen, leder av forhandlingene for EL og IT Forbundet.

Fagforbundet og EL og IT Forbundet møtte sammen Samfunnsbedriftene, tidligere KS Bedrift, til hovedoppgjørsforhandling i Energiavtale I. Delta og Parat deltok i tillegg som uavhengige delegasjoner.

Resultatet innebærer blant annet et generelt lønnstillegg på 10 900 kroner med virkning fra 1. juli, tillegget for reise med overnatting økes til 17 prosent, og økning av vaktkompensasjon til henholdsvis 290 for underordnet vakt/480 kroner for overordnet vakt.

I tillegg skal databriller dekkes, og en drøftingsplikt etablert rundt bruken av tilgjengelighetsteknologi.

– Den siste tiden har vi sett at skillet mellom fritid og arbeidstid har blitt utfordret gjennom den teknologiske utviklingen, ofte på arbeidsgivers premisser. Nå har vi sørget for at de ansatte får muligheten til medbestemmelse, sier Geir Aasen. 

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet som nå sendes til uravstemning.

Sentrale tillegg og garantert årslønn

Stillingsbetegnelse Garantert årslønn
Arbeider 389 589
Arbeidsleder 408 811
Elektromaskinist / Energioperatør 434 439
Energimontør 434 439
Fagarbeider 403 471
Fagarbeider med krav om fagskoleutdannelse 423 811
Fagarbeider med krav om fagskoleutdanning (særaldersgrense) 423 811
Merkantilmedarbeider 401 336
Maskinmester 431 236
Sekretær 406 675
Servicemedarbeider 389 589
Unge arbeidstakere/ferievikarer 255 356
KS 108

Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap i Samfunnsbedriftene.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-01-2024 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2023

Protokoller:

Protokoll hovedavtale 2024 - 2025

Andre avtaler:

Hovedtariffavtalen for kommunesektoren
Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor (Samfunnsbedriftene)
Hovedtariffavtale for energiverk og datterselskap

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?