Til hovedinnhold

Mandag 17. oktober

10.00

Åpning

Kulturprogram

10.30

Minnetale

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

10.45

Åpningstale

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Hilsningstaler
- Raymond Johansen (Ap), Byrådsleder i Oslo
- Peggy Hessen Følsvik, Leder i LO - Landsorganisasjonen i Norge
- Jan Willem Goudriaan, generalsekretær i EPSU - The European Federation of Public Service Unions

11.50

Konstituering

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 2

2.1 Godkjenning av fullmaktene v/Hans Fredrik Danielsen, leder i fullmaktskomiteen
2.2 Godkjenning av dagsorden
2.3 Godkjenning av forretningsorden
2.4 Valg av fire ordstyrere og sekretærer
2.5 Valg av redaksjonskomiteer og protokollkomité

13.00

Lunsj

14.30

Hilsningstale

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken hilser landsmøtet

15.10

Vedtekter

v/ Svend Morten Voldsrud, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 6: Vedtekter § 14.19

16.15

Pause

16.45

Kontingent i Fagforbundet

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 7.3 (Vedtekter §§ 8 og 9)

18.30

Hilsningstale

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og finansminister.

18.45

Middag

19.45

Møtestart

Dagsordens punkt 7.3 om kontingent fortsetter

Tirsdag 18. oktober

09.00

Faglige årsberetninger for årene 2017 - 2020

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 4

10.10

Årsberetninger og regnskaper for årene 2017 – 2020

v/Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 3

10.35

Kontrollkomiteens beretning for årene 2017-2020

v/Arne Granvoll, leder kontrollkomiteen

11.30

Prinsipp og handlingsprogram

v/Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 5

  • 5.1 Prinsipprogram
  • 5.2 Handlingsprogram
13.00

Lunsj

15.00

Utdeling av arbeidsmiljøprisen

v/Iren Mari Luther, forbundsstyrets arbeidsutvalg

15.30

Fagforbundets lønnspolitikk

v/Anne Green Nilsen, forbundsstyrets arbeidsutvalg

15.55

Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter

Dagsordens punkt 5

16.40

Valg

v/Trond Helland, valgkomiteens leder 

Dagsordens punkt 9

18.30

Beregnet møteslutt

Onsdag 19. oktober

09.00

Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter

Dagsordens punkt 5 Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter.

11.00

Den faglige og politiske situasjonen

Jonas Gahr Støre

Innledning ved statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Dagsordens punkt 10

13.00

Lunsj

15.00

Vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon

v/Svend Morten Voldsrud, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 6 Vedtekter og  punkt 7 Fagforbundets egen organisasjon
- 7.1 Fagforbundets egen organisasjon
- 7.2 Fagforbundets organisasjonsprogram 2021-2025

18.00

Middag

19.00

Debatt vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon fortsetter

Debatt vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon fortsetter

22.00

Diverse saker

v/Svend Morten Voldsrud, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 8

00.00

Beregnet møteslutt

Torsdag 20. oktober

09.00

Den faglige og politiske situasjonen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Innledning ved Peggy Hessen Følsvik, leder i LO - Landsorganisasjonen i Norge

Dagsordens punkt 10

11.00

Pause

11.30

Fagforbundet mot 2029

v/Gunnar Gussgard, prosjektleder, Fagforbundet

Dagsordens punkt 8.4

13.00

Lunsj

15.00

Hilsningstale

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, takket Fagforbundet for støtten, og kalte forbundet for deres viktigste samarbeidspartner i Norge.

v/Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp  

15.30

Den utenrikspolitiske situasjonen

Anniken Huitfeldt

Innledning ved utenriksminister Anniken Huitfeldt

16.30

Beregnet møteslutt

19.00

Landsmøtemiddag

Fredag 21. oktober

09.00

Fagforbundets ungdomsbarometer

Victoria de Oliveira og Anne Mette Ødegaard

v/Victoria de Oliveira, leder FagforbundetUng og Anne Mette Ødegaard, FAFO.

Dagsordens punkt 8.3

Samtale mellom Astrid Willa Eide Hoem, leder i AUF og Jeanette Romslo, nestleder i Fagforbundet Ung.

10.00

Fagforbundets internasjonale arbeid

v/Stein Guldbrandsen, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 11

Hilsningstaler

  • Fuad Abu Saif, Al-Ard for Agricultural Development
  • Saad Ziada, Union of Agricultural Workers Committee (UAWC)
  • Det norske menneskerettighetsfond, daglig leder Ingeborg Moa og Sonia George, General Secretary of Self Employed Women’s Association (SEWA) in Kerala, India
11.30

Redaksjonskomiteens innstillinger: vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon

v/Mariann Brandstad, leder redaksjonskomiteen

Dagsordens punkt 6 vedtekter og 7 Fagforbundets egen organisasjon

 

12.10

Redaksjonskomiteens innstillinger: prinsipp- og handlingsprogrammet

v/Helene Harsvik Skeibrok, leder av redaksjonskomiteen

Dagsordens punkt 5 prinsipp- og handlingsprogrammet

13.00

Lunsj

14.00

Redaksjonskomiteenes innstillinger: diverse saker

v/ Mariann Brandstad og Helene Harsvik Skeibrok, ledere av redaksjonskomiteene 

Dagsordens punkt 8 Diverse saker

15.15

Avslutning

v/nyvalgt leder

Dagsordens punkt 12

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?