Til hovedinnhold

Mandag 17. oktober

10:00

Åpning

Kulturprogram

10:30

Minnetale

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

10:45

Åpningstale

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Hilsningstaler
- Raymond Johansen (Ap), Byrådsleder i Oslo
- Peggy Hessen Følsvik, Leder i LO - Landsorganisasjonen i Norge
- Jan Willem Goudriaan, generalsekretær i EPSU - The European Federation of Public Service Unions

11:50

Konstituering

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 2

2.1 Godkjenning av fullmaktene v/Hans Fredrik Danielsen, leder i fullmaktskomiteen
2.2 Godkjenning av dagsorden
2.3 Godkjenning av forretningsorden
2.4 Valg av fire ordstyrere og sekretærer
2.5 Valg av redaksjonskomiteer og protokollkomité

13:00

Lunsj

14:30

Hilsningstale

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken hilser landsmøtet

15:10

Vedtekter

v/ Svend Morten Voldsrud, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 6: Vedtekter § 14.19

16:15

Pause

16:45

Kontingent i Fagforbundet

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 7.3 (Vedtekter §§ 8 og 9)

18:30

Hilsningstale

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og finansminister.

18:45

Middag

19:45

Møtestart

Dagsordens punkt 7.3 om kontingent fortsetter

Tirsdag 18. oktober

09:00

Faglige årsberetninger for årene 2017 - 2020

v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 4

10:10

Årsberetninger og regnskaper for årene 2017 – 2020

v/Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 3

10:35

Kontrollkomiteens beretning for årene 2017-2020

v/Arne Granvoll, leder kontrollkomiteen

11:30

Prinsipp og handlingsprogram

v/Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Dagsordens punkt 5

  • 5.1 Prinsipprogram
  • 5.2 Handlingsprogram
13:00

Lunsj

15:00

Utdeling av arbeidsmiljøprisen

v/Iren Mari Luther, forbundsstyrets arbeidsutvalg

15:30

Fagforbundets lønnspolitikk

v/Anne Green Nilsen, forbundsstyrets arbeidsutvalg

15:55

Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter

Dagsordens punkt 5

16:40

Valg

v/Trond Helland, valgkomiteens leder 

Dagsordens punkt 9

18:30

Beregnet møteslutt

Onsdag 19. oktober

09:00

Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter

Dagsordens punkt 5 Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter.

11:00

Den faglige og politiske situasjonen

Jonas Gahr Støre

Innledning ved statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Dagsordens punkt 10

13:00

Lunsj

15:00

Vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon

v/Svend Morten Voldsrud, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 6 Vedtekter og  punkt 7 Fagforbundets egen organisasjon
- 7.1 Fagforbundets egen organisasjon
- 7.2 Fagforbundets organisasjonsprogram 2021-2025

18:00

Middag

19:00

Debatt vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon fortsetter

Debatt vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon fortsetter

22:00

Diverse saker

v/Svend Morten Voldsrud, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 8

00:00

Beregnet møteslutt

Torsdag 20. oktober

09:00

Den faglige og politiske situasjonen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Innledning ved Peggy Hessen Følsvik, leder i LO - Landsorganisasjonen i Norge

Dagsordens punkt 10

11:00

Pause

11:30

Fagforbundet mot 2029

v/Gunnar Gussgard, prosjektleder, Fagforbundet

Dagsordens punkt 8.4

13:00

Lunsj

15:00

Hilsningstale

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, takket Fagforbundet for støtten, og kalte forbundet for deres viktigste samarbeidspartner i Norge.

v/Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp  

15:30

Den utenrikspolitiske situasjonen

Anniken Huitfeldt

Innledning ved utenriksminister Anniken Huitfeldt

16:30

Beregnet møteslutt

19:00

Landsmøtemiddag

Fredag 21. oktober

09:00

Fagforbundets ungdomsbarometer

Victoria de Oliveira og Anne Mette Ødegaard

v/Victoria de Oliveira, leder FagforbundetUng og Anne Mette Ødegaard, FAFO.

Dagsordens punkt 8.3

Samtale mellom Astrid Willa Eide Hoem, leder i AUF og Jeanette Romslo, nestleder i Fagforbundet Ung.

10:00

Fagforbundets internasjonale arbeid

v/Stein Guldbrandsen, forbundsstyrets arbeidsutvalg

Dagsordens punkt 11

Hilsningstaler

  • Fuad Abu Saif, Al-Ard for Agricultural Development
  • Saad Ziada, Union of Agricultural Workers Committee (UAWC)
  • Det norske menneskerettighetsfond, daglig leder Ingeborg Moa og Sonia George, General Secretary of Self Employed Women’s Association (SEWA) in Kerala, India
11:30

Redaksjonskomiteens innstillinger: vedtekter og Fagforbundets egen organisasjon

v/Mariann Brandstad, leder redaksjonskomiteen

Dagsordens punkt 6 vedtekter og 7 Fagforbundets egen organisasjon

 

12:10

Redaksjonskomiteens innstillinger: prinsipp- og handlingsprogrammet

v/Helene Harsvik Skeibrok, leder av redaksjonskomiteen

Dagsordens punkt 5 prinsipp- og handlingsprogrammet

13:00

Lunsj

14:00

Redaksjonskomiteenes innstillinger: diverse saker

v/ Mariann Brandstad og Helene Harsvik Skeibrok, ledere av redaksjonskomiteene 

Dagsordens punkt 8 Diverse saker

15:15

Avslutning

v/nyvalgt leder

Dagsordens punkt 12

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?