Fagforbundet Vindafjord

v/ Hanne Jorunn Helgeland, Årvikvegen 140, 5568 VIKEBYGD
hanne_jorunn@hotmail.com
Kontakt oss

Aktuelt

Høyringsinnspel til Barnehage- og skulebruksplanen

Dette er høyringsinnspelet som Fagforbundet Vindafjord sende kommunen på bakgrunn av at barnehage- og skulebruksplanen i kommunen nå skal revideres. Både medlemmer, plasstillitsvalde, styret i seksjonen og dei frikjøpte tillitsvalde har kome med innsill.

Se alle nyhetssaker

Webansvarlig Fagforbundet Vindafjord: Kari Anne Fagerland