Styret i fagforeningen

Navn
Hanne Jorun Helgeland
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90023066
Epost
Epost: hanne_jorunn@hotmail.com
Navn
Johannes Hustveit
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97657803
Epost
Epost: johannes.hustveit@fagforbundet.no
Navn
Marit Langelandsvik
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 98865150
Epost
Epost: marit.langelandsvik@vindafjord.kommune.no
Navn
Kari Anne Stokdal Fagerland
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 93412325
Epost
Epost: kari.anne.fagerland@vindafjord.kommune.no
Navn
Ann Kristin Tangjerd
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92426715
Epost
Epost: ann.kristin.tangjerd@vindafjord.kommune.no
Navn
Marianne Miljeteig
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 94022333
Epost
Epost: marianne.miljeteig@vindafjord.kommune.no
Navn
Elin K. Samland
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95979026
Epost
Epost: e.k.samland@gmail.com
Navn
Johannes Hustveit
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 97657803
Epost
Epost: johannes.hustveit@fagforbundet.no
Navn
Laura Tronstad
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91636965
Epost
Epost: laura.tronstad@vindafjord.kommune.no
Navn
Arne Løtvedt
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92603586
Epost
Epost: arne.lotvedt@haugnett.no
Navn
Gerny Else Bollestad
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97972068
Epost
Epost: gerny.bollestad@haugnett.no
Navn
Finn Ulvund
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90798137
Epost
Epost: finn.ulvund@vindafjord.kommune.no
Navn
Sølvi Bernice Staurland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91573478
Epost
Epost: solvi.staurland@vindafjord.kommune.no
Navn
Signy Dyrseth
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90917886
Epost
Epost: signy.dyrseth@vindafjord.kommune.no
Navn
Kari Anne Stokdal Fagerland
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 93412325
Epost
Epost: kari.anne.fagerland@vindafjord.kommune.no