Fagforbundet ForSe - forvaltning og service

Hammersborggata 9, 0181 OSLO
Rådhuset, 0037 OSLO
post@fagforbundet149.no
Kontakt oss

Aktuelt

Ny leder i yrkesseksjon for kontor og administrasjon

Lensley Baya er hovedtillitsvalgt i Utdanningsadministrasjonen og kommer fra sentraladministrasjonen i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han er nå fungerende leder for Yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo.

Se alle nyhetssaker

Webansvarlig Fagforbundet ForSe - forvaltning og service: Grete Møistad Olsen