Til hovedinnhold

Sammen skal vi bygge gode felleskap

Preben Torbjørnsen er sosialkonsulent i rusomsorgen og leder for Fagforbundet Sykehus, Sosial og Velferd.

Preben Torbjørnsen er sosialkonsulent i rusomsorgen og leder for Fagforbundet Sykehus, Sosial og Velferd. (Foto: Martin Halsos)

Ny leder i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.

08.02.2024 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 12.02.2024

Det har vært årsmøte i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo. På møtet ble Preben Torbjørnsen valgt til leder etter Stine Westrum. Han er tobarnsfar, kiter på vann og har stilling som sosialkonsulent i rusomsorgen i bydel St. Hanshaugen. Vi har spurt om hvorfor han takket ja til vervet og hva medlemmene kan vente seg.

Mange dyktige medlemmer

- I 2023 ble jeg valgt som nestleder. Etter at tidligere leder Stine Westrum begynte i ny jobb i desember fungerte jeg som leder fram til årsmøtet. I løpet av dette året har jeg sett hvor mange dyktige og engasjerte mennesker vi har i denne foreningen. Jeg ønsker å bidra til at disse folkene kan yte sitt beste, noe som igjen vil styrke foreningen og medlemmene våre. Da jeg nå har fått muligheten til å lede denne foreningen gir det meg muligheten til å være med på å påvirke og skape endringer for våre medlemmer. Vi skal sammen bygge gode fellesskap, sier Preben Torbjørnsen.

Vil jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår

- Å være fagorganisert er viktig, fordi det gir arbeidstakere sikkerhet, kollektiv styrke og mulighet til politisk påvirkning. Vi skal ikke stå med lua i hånda i møte med arbeidsgiver, sier den nyvalgte lederen.

- For medlemmene våre har jeg flere mål jeg ønsker å oppnå. Først og fremst vil jeg jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Dette er avgjørende for medlemmenes økonomiske trygghet og anerkjennelse av deres innsats. Videre ønsker jeg å sette søkelys på faglig utvikling og yrkesstolthet. Gjennom kompetanseheving og styrking av yrkesidentiteten kan vi skape et positivt arbeidsmiljø og høy kvalitet i tjenestene vi leverer. Hvis vi kan tilby våre medlemmer kompetente tillitsvalgte har vi kommet langt. Til slutt ønsker jeg å styrke samholdet blant medlemmene. Et sterkt fellesskap gir oss muligheten til å håndtere utfordringer sammen og oppnå mer enn vi kan alene, sier han.

- Når det gjelder foreningen, er en av utfordringene å klare å verve nye medlemmer, og å klare å være relevant for alle på en gang. Vi organiserer alt fra skjønnhetsbransjen til nav-ansatte. Det er en utfordring for en relativt liten forening som vår å tilby et godt faglig tilbud til alle. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan, sier Torbjørnsen.

Årets lønnsoppgjør blir viktig

- Når det gjelder utfordringene for medlemmene, ser jeg økonomi og økte utgifter som en av de største nå. Folk har fått dårligere råd og mange sliter med å få betalt regningene sine. Dette må vi få en slutt på. Årets lønnsoppgjør blir derfor ekstra viktig for våre medlemmer. En annen utfordring er nye krav til teoretisk kompetanse og utdanning. Det ser vi på mange områder, og her er det viktig at folk får hjelp med utdanning, slik at de ikke sakter akterut eller mister muligheter, avslutter Preben Torbjørnsen, leder for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?