Til hovedinnhold

Hjelper folk uansett hvor det brenner

Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening og medlemmer fra Fagforbundet Bergen Brannkorpsforening besøker palestinske kolleger.

Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening og medlemmer fra Fagforbundet Bergen Brannkorpsforening besøker palestinske kolleger. (Foto: Anna Lund Bjørnsen)

Den 4. mai feires brannfolkenes dag.

04.05.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 04.05.2023

Hurra for brannfolkenes dag! Vi har intervjuet Anna Lund Bjørnsen. Hun er brannkonstabel, jobber som røyk- og redningsdykker, leder for Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening og opptatt av internasjonal solidaritet.

Opptatt av internasjonal solidaritet

-  Brannfolk er praktiske og løsningsorientert, og det er vår plikt er å hjelpe folk uansett hvor det brenner. I fagforeninga er vi opptatt av internasjonal solidaritet. Så i år var prosjektet solidaritet med Palestina. Jeg har vært tre måneder i Palestina i regi av Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram, og i tillegg har sju brannfolk fra Oslo Brannkorpsforening og tre fra Bergen Brannkorpsforening tatt en tur ned for å besøke palestinske brannfolk. Målet med å reisen var todelt. Den ulovlige okkupasjonen av Palestina er en viktig sak for Fagforbundet og det er viktig for oss å forankre dette engasjementet i egen forening. I tillegg var det også en måte å spre engasjement på generell basis til medlemmer og tillitsvalgte i foreninga.

Ofre for en sakte erobring

- Vi må stå opp for de rettighetene vi har opparbeidet, både lokalt og internasjonalt. Tillater vi land og statsmakter å bryte menneskerettighetene og internasjonal lov så har de ikke lenger noen tyngde, og de betyr ingenting lenger Jeg tror de færreste forstår hva som skjer i Palestina. Det skjer en sakte annektering av land ved å gjøre livet vanskelig for folk. For eksempel er det mange områder palestinske brannfolk ikke kan nå på grunn av israelsk kontroll. Det har ført til at flere olivenlunder eid av palestinere på okkupert grunn har brent ned. Og israelske brannfolk har kun lov til hjelpe israelere. Vanntilgangen er det okkupasjonsmakten som kontrollerer, og de har dermed litt andre utfordringer med brannslukking enn vi har her hjemme.

Marginalisert folk med rik kultur

- Jeg oppholdt meg i Jordandalen hvor turisme og jordbruk dominerer. Det er et rikt land, men folk som bor der er svært fattige og marginaliserte. Også i forhold til andre palestinere. Alle endringer er utfordrende. Bevæpnede bosettere skyter, eller stjeler sauer, som er selve maten og livsgrunnlaget. Militæret konfiskerer gravemaskiner og traktorer som trengs til dyrkning og vannforsyning. Det fører til mange flytter fra Jordandalen. Og etter dem kommer bosetterne, landet blir annektert og en naturlig del av Israel. Dette er en utvikling jeg kunne se med egne øyne. Hver dag var noe endret. Enten en ny vannledning over jordene til en ny israelsk bosetting, eller nye solcellepaneler som skulle forsyne bosettingene med strøm.Og ikke minst nye israrelske flagg, overalt. Med den nye regjeringen i Israel har annekteringen eskalert enormt.

- På den samme tid er ikke alt håpløst. Folk er svært gjestfrie, kulturen er rik og utfordringene tar de som det kommer. Og på besøk hos våre palestinske kolleger fant vi en oppdatert brannstasjon med godt teknisk utstyr!

Bli med til Palestina

- Jeg oppfordrer alle til å besøke Palestina og vise solidaritet med det okkuperte folk. Det er et minne for livet. Gjennom ledsagerprogrammet til Kirkens Nødhjelp utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Der ledsager de palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen.
Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global står også bak programmet.

Om brannfolkenes dag

Den 4. mai er den internasjonale dagen for brannfolk og festdag for brannfolkenes skytshelgen St. Florian.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?