Til hovedinnhold

Rasisme på biblioteket

Jenny Dellegård leder for Fagforbundet Kultur Oslo og jobber ved Deichman i Bjørvika.

Jenny Dellegård leder for Fagforbundet Kultur Oslo og jobber ved Deichman i Bjørvika. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Debattinnlegg i Dagsavisen 3. mai 2023.

03.05.2023 av Jenny Dellegård, leder av Fagforbundet Kultur Oslo og Albert Mabilangan Alfiler, varahovedtillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet Deichmanklubben
Sist oppdatert: 03.05.2023

Nok en gang opplever vi at høyreekstreme ønsker å legitimere hatbudskapet sitt gjennom å benytte seg av Deichman sin sjenerøse utleieordning for møterom.

Fordekt rasisme

Denne gangen er det folk tilknytta den såkalte «identitærbevegelsen», som de siste åra har forsøkt å gjøre seg bemerka gjennom å pakke inn oppgulpet sitt i hipster-estetikk, internettkultur eller – som i dette tilfellet – kvasiintellektuell «metapolitikk». Innholdet er like fullt det samme gamle som vi kjenner smertelig godt fra før, og som har vært premissleverandør for blodige terroraksjoner både i og utafor Europa også i nyere tid.

Fagforbundet Deichmanklubben har hatt diskusjonen om hvem som skal få leie rom på biblioteket gående i flere år. Arbeidsgiver står for en linje som kun fokuserer på prinsippet om at ytringsfriheten ikke har noen grenser, og at alle – uavhengig av mening eller ideologi – skal kunne låne møterom hos Deichman. Hva som egentlig skjer i dette rommet – eller hva det gjør med biblioteket som trygg, åpen arena for Oslos befolkning – tas det ikke stilling til.

Politikerne må gi myndighet til å avvise

Vi ønsker ikke at dette også denne gangen skal degenerere til nok en forutsigbar diskusjon om ytringsfrihet. I det vi slår fast at spredning av voldsideologi og rasisme er så fjernt fra bibliotekenes etos om demokrati og folkeopplysning som en kan komme, etterlyser vi at politikere kommer på banen og stadfester biblioteksjefens kompetanse og myndighet til å avvise aktører som ovennevnte.

Bibliotekene skal ikke normalisere høyreekstreme

Dette ikke kun med begrunnelse i sikkerhetssituasjonen rundt arrangementet, eller kun av hensyn til ansatte og besøkende, men i anerkjennelsen av at en ved å stille biblioteket til rådighet for rasistisk møtevirksomhet vil bidra til å normalisere og ufarliggjøre grupper med en voldelig og livsfarlig agenda.

Disse gruppene benytter seg gladelig av store og flotte ord om ytringsfrihet og meningsbrytning, og ønsker at deres retorikk skal bli én blant flere akseptable. Men vi veit altfor godt hvilke aktiviteter som blomstrer bak fasaden av stadig oppdatert nytale: Rasisme, fremmedhat og vold.

Det er på høy tid at Oslo tar stilling til om dette er noe bibliotekene våre skal stille seg til rådighet som arena for.

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?