Til hovedinnhold

Råkjør mot ansatte gir ikke god eldreomsorg

Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo

Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo (Foto: Fagforbundet Oslo)

Innlegg i Dagsavisen 3. april 2023

12.04.2023 av Roger Dehlin. leder i Fagforbundet Oslo.
Sist oppdatert: 14.04.2023

Råkjør mot ansatte er ikke løsningen på utfordringene i eldreomsorgen. Verken i Oslo eller andre steder i landet. Sist gang Oslo Høyre satte far og mor på anbud førte det til flukt av kvalifisert arbeidskraft. Det må ikke skje igjen. Målet er at våre medlemmer, og framtidige medlemmer, får en trygg arbeidsplass de kan være stolt av. Og at våre eldre får sikker og god omsorg.

Høyres kommersialisering er ikke løsninga

Høyres medisin er mer anbud. Å satse på at velferdsprofitørene skal gi bedre eldreomsorg i Oslo er velprøvd. Vi vet at det ikke fungerer. Det gir en masse uheldige bivirkninger. Brukere har opplevd å miste tilbud, fordi firmaer gikk konkurs eller videre drift ikke lønte seg. De opplevde også stadig å måtte møte nye ansikter og folk som ikke kunne svare for seg. Ukvalifisert arbeidskraft, vikariater og deltidsstillinger gir størst profitt.

Fagforbundet Oslo husker ansatte, som etter lang og tro tjeneste, plutselig mistet muligheten til å gå av med tidlig pensjon med nye eiere. Vi husker Adeccoskandalen, hvor ansatte som måtte jobbe opp mot 80 timer uka med lønn langt under tariff. Vi husker ansatte som økte lønna med over 70 000 kroner etter å ha kommet tilbake på kommunale vilkår. Offentlige velferdskroner skal ikke gå til utbytte. Slike løsninger ønsker vi ikke tilbake.

I framtida vil det bli en kamp om arbeidskraften i eldreomsorgen. Å tilby elendige vilkår for ansatte uten høyskoleutdanning er ikke veien å gå. Ikke for dem med høyskoleutdanning heller. Oslo høyres bystyrekandidat, Jenny Helene Syse, skriver i et innlegg  «at vi skal ha en mer kritisk holdning til hva kommunen skal eie, og hvilke tjenester den selv skal utføre». Det høres jo ikke så ille ut, men når vi oversetter fra "Høyresk" til vanlig Oslospråk så betyr det at ting skal privatiseres og ansattes lønns- og arbeidsforhold skal tynes med anbud. Tar vi en kikk på Oslo Høyres alternative budsjett for 2023, bekreftes Syses uttalelser. Det reversering de skal satse på. I rikspolitikken raljerer Høyre med reversering. I Oslo Høyre er reversering selve gullstandarden. Ikke utvikling av byen, men reversering. Reversering tilbake til da søpla fløyt i gatene og eldreomsorgen var på anbud.

Helsefagarbeiderne er nøkkelen

Tida for å møte behovet for helsepersonell med bare universitets- og høyskoleutdannede er definitivt over. Skal vi mobilisere nok arbeidskraft med riktig kompetanse, må vi gjøre mer av det vi vet funker. Å utdanne og beholde nok helsefagarbeidere er rett medisin.
Fagforbundet krever derfor en mer målretta satsing på fagutdanningene og kvalitet i lærlingeordningene. Kommuner og helseforetak må forplikte seg til å ta sin del av ansvaret for å tilby flere plasser. Helsearbeidere uten formell kompetanse kan være framtidige fagarbeidere. Oslo kommune og helseforetakene må tilrettelegge slik at de tilbys fagbrev gjennom jobben.

Flere ansatte

Det er også behov for flere ansatte i eldreomsorgen. Mange steder er bemanninga i utgangspunktet for lav og en høyere grunnbemanning er nødvendig. I helse- og omsorgsektoren vet vi at vi har for små marginer, og at sykefravær kan gjøre det vanskelig å levere de tjenestene man skal. Med en høyere grunnbemanning blir det også enklere å rekruttere og holde på flere.

Bedre oppgavedeling

Fagforbundet Oslo mener at en bedre oppgavedeling er en av nøklene til å håndtere mangelen på kvalifisert helsepersonell. Vi må få rett kompetanse på rett plass, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene. Det er noe som kommunen kan gjøre like bra som andre.

En trygg jobb

Hele- og faste stillinger er en forutsetning for å skape mer kvalitet i tjenestene. Det gjør at brukere, beboere, pasienter og deres pårørende får møte den samme ansatte som kjenner deres behov og historie. Det gir rom for bedre oppgavedeling og kompetanseplanlegging- og utvikling.
Hele og faste stillinger er også avgjørende for at de ansatte i eldreomsorgen skal ha ei lønn og pensjon å leve av. Det gir også mulighet for boliglån og å få hverdagen til å gå rundt. Det gir folk muligheten til å se på arbeid i pleie- og omsorgssektoren som et blivende arbeidssted. Det trenger Oslo.

Vi må møte det store behovet for arbeidskraft i sektoren, med å gjøre den attraktiv for fremtidens arbeidskraft.

Høyre tar ikke dette ansvaret. Deres ideologiske skylapper med mer anbud og kontraktstyring er feil medisin og må ikke få slå rot igjen i Oslo kommune.

Vi vil ha en pleie- og omsorgssektor der folk ønsker å jobbe, ser utviklingsmuligheter og et trygt og stabilt arbeidsliv.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?